pācattika-dharma 79

daka-vijanena

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | gartodaro ca gartodara-mātā ca gartodara-pitā ca agārasyānagāriyaṁ pravrajitāḥ | gartodara-pitā ca gartodara-mātā ca śākyehi pravrajitā gartodara tirthakeṣu | gatodara-pitā bhuñjati gartodara-mātā vījayantī agrato tiṣṭhati pānīya-mallakaṁ dhāreti | so dāni tāye kānicit kānicit pūrva-caritāni jalpati | yāni tāye a-mana-āpāni | tāya tasya pānīya-mallakaṁ mastake āpiṭṭitaṁ | vījana-daṇḍena ca mastake āhato | akhalla-mahalla-akuśala-aprakṛtijñaḥ | adyāpi tvaṁ a-jalpitavyāni jalpasi | sā bhikṣuṇīhi dṛṣṭā | tā dān āhaṁsuḥ | mā ārye evaṁ karohi | agra-pariṣā eṣā na labhyā evaṁ kartuṁ | sā dān āha | ayaṁ khalu akhalla-akuśalo apra kṛtijño adyāpi yāni tāni ajalpitavyāni jalpati | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te gartodara-māte | naiṣa dharmo naiṣa vinayo | evaṁ ca dāni bhikṣuṁ bhuñjantaṁ daka-vījanena upasthihasi | tena hi na kṣamati daka-vījanena upasthihituṁ | yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṁ bhuñjantaṁ daka-vījanena upasthiheya pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā | peyālaṁ |
  • bhikṣun ti upasampannaṁ | pe |
  • bhuñjantaṁ ti pañca-jātakam vā pañca-jātaka-saṁsṛṣtam vā yad vā kiñcit khādyaṁ bhojyaṁ |
  • daka-vījanena upasthiheyā ti pānīya-mallakaṁ dhārayet | vījana-vātam vā dadyāt

pācattikaṁ | yāvat-prajñaptiḥ |

Permutations

sā eṣā bhikṣuṇī udaka-mallakan dhārayati nīvījanaṁ vinayātikramam āsādayati | vījayati na udaka-mallakan dhāreti vinayātikramam āsādayati | ubhayaṁ karoti pācattikaṁ | nobhayaṁ an-āpattiḥ | sā eṣā āpattiḥ ekasya bhikṣusya eka-bhikṣuṇīye | atha dāni saṁbahulā bhikṣū bhavanti an-āpattiḥ | atha dāni bhikṣuṇīye pitā vā bhrātā vā bhikṣur bhavati kiñcāpi vījayaty an-āpattiḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṁ bhuñjantaṁ daka-vījanena upasthiheya pācattikaṁ || 0 ||