pācattika-dharma 83

vācayati

Origin story

bhagavān kauśāmbīyaṁ viharati | bhagavatā śikṣāpadaṁ prajñaptaṁ | na kṣamati cikitsitun ti | chandaka-mātā na bhūyo cikitsati | jano dāni āgacchati | sādhv ārye cikitsāhi | sā dān āha | na kṣamati cikitsituṁ bhagavatā śikṣāpadaṁ prajñaptaṁ | api tu eṣa detha mama kiñcid vāciṣyaṁ | sā āgārikāṁś ca parivrājakāṁś ca cikitsita-vidyāṁ vācayati | bhikṣuṇīyo dāni ojjhāyanti | neyaṁ kiñcit pravrajyā vaidyaka-vācikā iyaṁ | yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī āgārikam vā parivrājakam vā cikitsita-vidyāṁ vācayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti | pe |
  • āgārika iti gṛhiṇaḥ |
  • parivrājaka iti gautama-jaṭilaka-paryantaṁ kṛtvā |
  • cikitsita-vidyām iti ahi-vidyā viṣavidyā yāvad graha-caritaṁ | kāyaṁ cikitsitaṁ
  • vācayed iti uddiśet |

yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

na kṣamati bhikṣuṇīye āgārikam vā parivrājakam vā cikitsita-vidyāṁ vācayituṁ | labhyaṁ upadiśituṁ | bhikṣur api cikitsita-vidyāṁ vācayati vinayātikramam āsādyati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī āgārikam vā parivrājakam vā cikitsita-vidyāṁ vācayet pācattikaṁ ||