pācattika-dharma 87

upaśapati

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | sthūlanandā nāma bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi sārdhaṁ kalahaṁ karoti | sā dāni yādā parājītā bhavati tadā upasampati | namo bhagavato bhagavataḥ pādehi śapāmi | kāṣāyehi śapāmi | duḥkhasyāntena śapāmi | yady aham evaṁ bravīmi | mā kāṣāyehi kālaṁ karomi | mā duḥkhasyāntaṁ karomi | mātṛ-ghātikasya gatiṅ gacchāmi | piṭr-ghātikasya gatiṅ gacchāmi | arhanta-ghātikasya gatiṅ gacchāmi | yāvad akṛta-jñasya gatiṅ gacchāmi | mitradrohasya gatiṅ gacchāmi | āryāpavādakasya gatiṅ gacchāmi | nairayikībhavāmi | tiryagyonigatiṁ gacchāmi | pretī bhavāmi | yā pi bhadrāyaṇī mām evam āha sā py evam bhavatu | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvat śabdāpayatha nandāṁ | etad eva sarvaṁ bhagavāṁ vistareṇācocayati | yāvat āma bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te nande yāvad bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī upaśapantī viharet ātmānaṁ sandhāya parām vā sandhāya pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā | pe |
  • upaśaṁśapantī vihareyā ti śapathaṁ kuryāt | nama bhagavato bhagavataḥ pādehi śapāmi |

sarvaṁ pūrvavat | yāvat sā eṣā bhikṣuṇī ātmānaṁ sandhāya param vā upasaśapati pācattikam |

Permutations

bhikṣur api upaśapati vinayātikramam āsādayati | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī upaśapantī vihared ātmānaṁ vā sandhāya paraṁ vā pācattikaṁ ||