pācattika-dharma 91

sammukhaṁ

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | gartodaro ca gartodaramātā ca gartodara-pitā ca āgārasyānagāriyaṁ pravrajitāh | pe | yāvat so mahallako bhuñjāti | sā gartodara-mātā pariviṣati | so dāni tāye kānicit pūrva-caritāni jalpati strī-utsada-dauṣṭhulyāni yāni tasyā amana-āpāni | sā dān āha | caṇḍāyuḥ | akhalla-mahallaḥ | avyakta-akuśala-aprakrtijña | adyāpi tvam ajalpitavyāni jalpasi | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | duṣkṛtaṁ te gartodara-māte | peyālaṁ | tena hi na kṣamati bhikṣuṁ sammukham ākrośituṁ paribhāṣituṁ | atha bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇī-bhikṣuṁ sammukham ākrośayed roṣayed paribhāṣayet pācattikaṁ |

Definitions

  • yā puna bhikṣuṇī ti upasampannā |
  • sammukhan ti cātur-akṣaṁ |
  • ākrośayed iti a-kāra-śa-kāra-e-kāraiḥ roṣayet paribhāṣayet caṇḍālu | akhalla-mahalla-akuśala-aprakṛtijña ti

pācattikaṁ yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

na kṣamati bhikṣuṇīye bhikṣuṇīya bhikṣuṁ sammukham ākrośituṁ roṣituṁ paribhāṣitum | ākrośati roṣati paribhāṣati pācattikaṁ | atha bhikṣuṇyā pitā vā bhrātā jñātiko vā pravrajitako bhavati | so ca bhavati uddhato unnaḍo asamāhito labhyā dāni so vaktuṁ | na dāni kṣamati dharṣiya vaktuṁ | atha khalu prajñayā samjñāpayitavyo | yadi tāvat taruṇako bhavati vaktavyo | sālohita idānīṁ tvaṁ na śikṣasi kadā tvaṁ śikṣiṣyasi | yadā jīrṇo vṛddho bhaviṣyatisi | atha dāni mahallako bhavati vaktavyo | idānīṁ tvaṁ na śikṣasi kadā śikṣiṣyasi yadā maṇḍala-dvāram anuprāpto bhaviṣyasi | bhikṣuṇāpi bhikṣuṇīyo na kṣamati sammukham ākrośituṁ muṇḍa-strī veśya-strī ti | pe | sā eṣā bhikṣuṇī bhikṣuṁ samukham ākrośati pācattikaṁ || 1 ||