pācattika-dharma 96

ūna-viṁśati-varṣā kumāri-bhūtā

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhikṣuṇīyo dāni daśadvādaśa-varṣāṁ kumārī-bhūtām upasampādayanti | a-pratisaṁkhyāna-vartinyo bhavanti an-ākalpa-sampannā | na jānanti katham upādhyāyīye pratipadyitavyaṁ yāvat saṁghāṭī-pātra-cīvara-dhāraṇe pratipadyitavyaṁ | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | śabdāpayatha tā bhikṣuṇīyo | tā dāni śabdāpitāḥ | tad eva sarvaṁ bhagavān vistareṇa pṛcchati yāvad āma bhagavan | bhagavān āha | tena hi na kṣamati ūna-viṁati-varṣāṁ kumārī-bhūtām upasthāpayituṁ | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī ūna-viṁśati-varṣāṁ kumārī-bhūtāṁ upasthāpayet pācatikaṁ |

Definitions

 • ūna-viṁśati- varṣā ti ūna-viṁśodaka-varṣo ūna-viṁśo samvatsaro ūna-viṁśati-varṣā |
  ūna-viṁśodaka-varṣo pūra-viṁśo samvatsaro ūna-viṁśati-varṣā |
  ūna-viṁśodaka-varṣo atireka-viṁśo samvatsaro ūna-viṁśati-varṣā |
  hemante jātā tena viṁśena upasaṁpādeti akṛtāyāṁ pravāraṇāyāṁ ūna-viṁśati-varṣā | evaṁ grīṣme jātā |
  evaṁ purimikāyāṁ varṣopanāyikāyāṁ jātā tena viṁśe na upasaṁpādeti ūna-viṁśati-varṣā |
  paścimikāyāṁ varṣopanāyikāyāṁ jātā tena viṁśena upasaṁpādeti | akṛtāhi dvihi pravāraṇāhi | ūna-viṁśati-varṣā |
  kumārī-bhūtām etām ūna-viṁśati-varṣāṁ sarvā ūna-viṁśati-varṣa-samjñinīyo upasampādenti sarvāyo pācattikam āsādayanti |
  sā ca an-upasampannā | tām etām ūna-viṁśati-varṣāṁ kumārī-bhūtāṁ eka ūna-viṁśati-varṣa-samjñinīyo upasampādenti ekā pūra-samjñinīyo | yā ūna-saṁjñinīyo upasampādenti tāyo pācattikam āsādayanti | pūra-saṁjñinām an-āpattiḥ | sā cān-upasampannā | ūna-viṁśati-varṣāṁ sarvāyo ūna-viṁśati-varṣa-samjñinīyo upasampādenti sarvāsām an-āpattiḥ | sā ca sūpasampannā |
  pūra-viṁśati-varṣāṁ sarvāyo ūna-viṁśati-varṣa-saṁjñinīyo upasampādenti sarvā vinayātikramam āsādayanti | sā ca sūpasampannā |
  pūra-viṁśati-varṣām ekā ūna-viṁśati-varṣa-saṁjñinīyo ekā pūra-viṁśati-varṣa-saṁjñinīyo upasampādenti | yā ūna-viṁśati-varṣa-saṁjñinīyo tā vinayātikramam āsādayanti | yā punapūra-viṁśati-varṣa-saṁjñinīyo tāsām an-āpattiḥ | sā ca sūpasampannā |
  pūra-viṁśati-varṣāṁ sarvā pūra-saṁjñinīyo upasam-pādenti sarvāsām an-āpattiḥ | sā ca sūpasampannā
  |
 • kumārī-bhūtā ti kumārī-bhūtā a-vikopita-brahmacaryā |
 • upasthā-payed iti upasampādayet

pācattikaṁ | pe | yāvat prajñaptiḥ |

Permutations

yā eṣā kumārī-bhūtā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasampadaṁ sā dāni samanu-grahitavyā | kadā tvaṁ jātā | atha na jānāti janma-paddhikā niśāmayitavyā | janma-paddhikā na bhavanti mātā-pitarau pṛcchitavyau | atha dāni te pi na jānanti pṛcchitavyā | katarasmiṁ rājye jātā | kettikā vā tadā tvaṁ abhūṣi | sudṛṣṭir dur-dṛṣṭir vā | pṛcchitavyā | na uddhikasya vā citrikasya vā vaśena gantavyaṁ | atha khu hasta-pādā niśāmetavyāḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

yā puna bhikṣuṇī ūna-viṁśati-varṣāṁ kumārī-bhūtāṁ upasthāpayet pācattikaṁ || 6 ||