pācattika-dharma 97

adeśita-śikṣā

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadam prajñaptaṁ | na kṣamati ūna-viṁśati-varṣāṁ kumārī-bhūtām upasthāpayitun ti | tā dāni bhikṣuṇīyo pūra-viṁśati-varṣāṁ kumārī-bhūtām adeśita-śikṣām upasthāpayanti | bhikṣuṇīyo dāni ojjhāyanti | ko jānāti pūra-viṁśati-varṣā vā eṣā na vā ti | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvad bhagavān āha | yā eṣā kumārī-bhūtā ākāṁkṣati | tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadāṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | tāya saṁgho dve varṣāṇi śikṣā-deśanā-sammutiṁ yācitavyo | karma-kārikāya karma kartavyaṁ | śṛṇotu āryā saṁgho | iyam itthan-nāmā aṣṭādaśa-varṣā kumārī-bhūtā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | yadi saṁghasya prāpta-kālaṁ iyam itthan-nāmā saṁghaṁ dve-varṣāṇi śikṣā-deśanā-sammutiṁ yāceyyā | yāciṣyati āryamiśrikā aṣṭādaśa-varṣā kumārī-bhūtā dve-varṣāṇi śikṣā-deśanā-sammutiṁ saṁghaṁ | kṣamate taṁ saṁghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṁ dhārayāmi | tāya dāni yācitavyaṁ | vandāmy āryā saṁghaṁ | aham itthan-nāmā aṣṭādaśa-varṣā kumārī-bhūtā ākāṁkṣāmi tathāgata-pravedite dharmavinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sāhaṁ dve varṣāṇi śikṣā-deśanāsammutiṁ yācāmi | sādhu vata me āryā saṁgho dve varṣāṇi śikṣā-padāni sammutiṁ detu | evaṁ tri-khhatto yācitavyaṁ |

karma | śṛṇotu me āryā saṁgho | iyam itthan-namā aṣṭādaśa-varṣā kumārī-bhūtā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sā saṁghaṁ dve varṣāṇi śikṣā-deśanāsammutiṁ yācati | yadi saṁghasya prāpta-kālaṁ saṁgho itthan-nāmāye aṣṭādaśa-varṣāye kumārī-bhūtāye dve varṣāṇi śikṣā-deśanā-sammutiṁ dadyāt | ovayikā eṣā jñaptiḥ |

śṛṇotu me āryā saṁgho | iyam itthan-nāmā aṣṭādaśa-varṣā kumārī-bhūtā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sā saṁghaṁ dve varṣāṇī śikṣā-deśanā-sammutiṁ yācati | tasyāḥ saṁgho itthan-nāmāye aṣṭādaśa-varṣāye kumārī-bhūtāye dve varsāṇī śikṣā-deśanā-sammutiṁ deti | yasyā āryamiśrikāṇāṁ kṣamati itthan-nāmāye aṣṭādaśa-varṣāye kumārī-bhūtāye dve varṣāṇi śikṣā-deśanā-sammutiṁ dīyamānāṁ saṁghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṁ prathamā karma-vācanā | evaṁ dvitīyā tṛtīyā karma-vācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthan-nāmāye aṣṭādaśavarṣāye kumārī-bhūtāye dve varṣāṇi śikṣā-deśanā-sammutiḥ samghena | kṣamate taṁ saṁghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmāntrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

pūra-viṁśati-varṣā pi ca bhavati kumārī-bhūtā | tāṁ cādeśita-śikṣām upasthāpayet pācattikaṁ |

Definitions

  • pūra-viṁśati-varṣā ti pūra-viṁśodaka-varṣā | pūra-viṁśo samvatsaro | pūra-viṁśo samvatsaro | pūra-viṁśati-varṣā |
  • kumārī-bhūtā ti a-viropita-brahmacaryā |
  • a-deśita-śikṣā ti a-deśita-śikṣaiva a-deśita-śikṣā | taṁ ca se karma kurvanti jñapti-vipannaṁ gaṇa-vipannaṁ anu-śrāvaṇā-vipan-naṁ anyatarānyatareṇa karmopakleśena upakliṣṭaṁ | evam apy eṣā a-deśita-śikṣā |
  • upasthāpayed iti upasaṁpādayet

pācattikaṁ | yāvat prajñaptiḥ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

pūra-viṁśati-varṣā pi ca bhavati kumārī-bhūtā | tañ cādeśita-śikṣām upasthāpayet pācattikaṁ || 7 ||