pācattika-dharma 98

aparipūra-śikṣā

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhikṣuṇīyo dāni deśita śikṣām upasthāpayanti | bhikṣuṇīyo dāni ojjhāyanti | asty eṣā deśita-śikṣā na ojjhāyatejñāyate paripūra-śikṣā vā na veti | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | yāvad bhagavān āha | tena hi na kṣamati deśita-śikṣām api a-pari-pūra-śikṣām upasthā-payituṁ | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

Ruling

deśita-śikṣā pi ca bhavati kumārībhūtā tāṁ cāparipūra-śikṣām upasthāpayet pācattikaṁ |

Definitions

  • deśita-śikṣā ti deśita-śikṣaiva deśita-śikṣā an-aṅgopetāye | deśita-śikṣā tañ ca se karma kurvanti | jñapti-sampannaṁ gaṇa-sampannaṁ anu-śrāvaṇā-sampannaṁ anyatarānyatareṇa karmopakleśena an-upakliṣṭaṁ | evam eṣā deśita-śikṣā |
  • a-pari-pūra-śikṣā ti aṣṭādaśahi varttehi dve varṣāṇi aśikṣita-śikṣā | katamehi aṣṭādaśahi sarva-bhikṣuṇīnāṁ navikety ādi pūrvavat yathā gu ru-dharmeṣu | na ca tāye kṣamati ekākinīya grāmaṁ piṇḍāya praviśituṁ | atha khu bhikṣuṇīya vā śramaṇerīya vā saha piṇḍāya praviśitavyaṁ | na kṣamati ekākinīya adhvānaṁ gantuṁ | yadi sā aṣṭānām anyatarānyarāpattim āpadyati punaḥ śikṣā deśitavyā | ekānnaviṁśatim ārabhya sarvaṁ duṣkṛtena kārāpayitavyā yāni ūnakāni dve varṣāṇi śikṣati sāparipūra-śikṣā |
  • upasthāpayed iti upasaṁpādayet

pācattikaṁ | tena bhagavān āha |

Restatement of rule

deśita-śikṣā pi ca bhavati kumārī-bhūtā | tāṁ cāparipūra-śikṣām upasthāpayet pācattikaṁ || 8 ||