pācattika-dharma 99

a-saṁmatā

Origin story

bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṁ prajñaptaṁ | na kṣamati a-pari-pūra-śikṣām upasthāpayituṁ | tā dāni bhikṣuṇīyo viṁśati-varṣāṁ kumārī-bhūtāṁ deṣita-śikṣāṁ pari-pūra-śikṣām upasthāpayanti | bhikṣuṇīyo dāni ojjhāyanti | asty eṣā deśita-śikṣā | no tu nāma paripūra-śikṣā vā na vā ti | etaṁ prakaraṇaṁ bhikṣuṇīyo mahāprajāpatīye gautamīye ārocayeṁsuḥ | peyālaṁ | yāvad bhagavān āha | tena hi yā eṣā viṁśati-varṣā kumārī-bhūtā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye bhikṣuṇī-bhāvaṁ tāya saṁgho upathāpanā-sammutiṁ yācitavyo |

śṛṇotu me ārya saṁgho | iyam itthan-nāmā viṁśati-varṣā kumārī-bhūtā deśita-śikṣā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | yadi saṁghasya prāpta-kālaṁ iyam itthan-nāmā saṁghaṁ upasthāpanā-sammutiṁ yāceyyā | yāciṣyati āryā saṁgho iyam itthan-nāmā saṁghaṁ upasthāpanā-sammutiṁ | kṣamate taṁ saṁghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi | tāya dāni yācitavyaṁ | vandāmy āryā saṁghaṁ | aham itthan-nāmā viṁśati-varṣā kumārī-bhūtā desita-śikṣā paripūra-śikṣā ākāṁkṣāmi tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sāhaṁ saṁgham upasthāpanā-sammutiṁ yācāmi | sādhu vata me āryā saṁgho upasthāpanā-sammutiṁ detu | evaṁ dvir api trir api yācitavyaṁ |

karma | śṛṇotu me āryā saṁgho | iyam itthan-nāmā viṁśati-varṣā kumārī-bhūtā deśita-śikṣā paripūra-śikṣā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sā saṁgham upasthāpanā-sammutiṁ yācati | yadi saṁghasya prāpta-kālaṁ samgho itthan-nāmāyoye upasthāpanā-sammutiṁ dadyāt | ovayikā eṣā jñaptiḥ |

śṛṇotu me āryā saṁgho | iyam itthan-nāmā viṁśati-varṣā kumārī-bhūtā deśita-śikṣā paripūra-śikṣā ākāṁkṣati tathāgata-pravedite dharma-vinaye upasaṁpadaṁ bhikṣuṇī-bhāvaṁ | sā saṁgham upasthāpanā-sammutiṁ yācati | tasyā samgho itthan-nāmāye upasthāpanā-sammutiṁ deti | tayasyā āryamiśrikāṇāṁ kṣamati itthan-nāmāye viṁśati-varṣāye upasthāpanā-sammutiṁ dīyamānāṁ saṁghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣatu | evaṁ dvitīyā tṛtīyā karma-vācanā | dinnā āryamiśrikāyo itthan-nāmāye viṁśativarṣāye kumārī-bhūtāye deśita-śikṣāye paripūrṇa-śikṣāya upasthāpanāsammutiḥ saṁghena | kṣamate taṁ saṁghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |

atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṁ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami bhikṣuṇīyo yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |

1st ruling

paripūra-śikṣā pi ca bhavati tāṁ cāsaṁmatām upasthāpayet pācattikaṁ |

Definitions

  • paripūraśikṣā pi ca bhavatī ti aṣṭādaśa-varttehi dve varṣāṇi deśita-śikṣā |
  • tāṁ cāsaṁmatām iti asaṁmatā evam asaṁmatā aparipūra-śikṣā pi asaṁmatā tam ca se karma karonti prajñapti-vipannaṁ gaṇa-vipannaṁ anuśrāvaṇā-vipannaṁ anyatarānyatareṇa karmopakleśena upakliṣṭaṁ | evaṁ pi eṣā asaṁmatā |
  • upasthāpayed iti upasampādayet

pācattikaṁ | yāvat prajñaptiḥ | tena bhagavān āha |

2nd ruling

pūra-viṁśati-varṣā pi ca bhavati kumārī-bhūtā deśita-śikṣā ca paripūra-śikṣā ca | tāṁ cāsaṁmatām upasthāpayet pācattikaṁ || 9 ||