saṁghātiśeṣa-dharma 2

amulakaḥ

Origin story

dve abhūte tathaiva kartavyā yathā bhikṣūṇāṁ | yāvat tena bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī duṣṭād doṣāt kupitā anātta-manā śuddhāṁ bhikṣuṇīm an-āpattikāṁ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṁsayoye apy eva nām’ enāāṁ brahmacaryāto cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇeṇā vā asamanubhāṣiyamānā vā amūlakam etam adhikaraṇam bhavati bhikṣuṇī ca doṣe pratiṣṭhihati doṣā avacāmīti ayam pi varge prathamāpattiko saṁghātiśeṣo yāvat |