saṁghātiśeṣa-dharma 3

leśa-mātrakaṁ

Origin story

tena bhagavān āha |

Ruling

yā puna bhikṣuṇī duṣṭā doṣāt kupitā anātta-manā anya-bhāgiyasya cādhikaraṇasya kiñci deṣaśaṁ leśa-mātrakaṁ dharmaṁ upādāya aparājikāṁ bhikṣuṇīṁ pārājikena dharmeṇānudhvaṁsaye apy eva nāmaināṁ brahmacaryā cyāvaveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vāsamanubhāṣiyamānā vā anya-bhāgīyam eva tam adhikaraṇaṁ bhavati anya-bhāgīyasya cādhikaraṇasya kiñci deṣaśa leśāśa-mātrako dharmo upādinno bhavati bhikṣuṇī ca doṣe pratiṣṭhihati doṣā avacāmīti saṁ ghātiśeṣo |