bhikṣu-prakīrṇaka

1. Upasampadā

prakīrṇakoddānaṁ | tatra upasaṁpadā 1 | anupasampadā 2 | upasampādyo 3 | an-upasampādyo 4 | karma 5 | karma-vastu 6 | tarjanīyaṁ 7 | nigharṣaṇīyaṁ 8 | pravrājanīyaṁ 9 | pratisāraṇīyaṁ 10 ||

|| prathamo vargaḥ ||