bhikṣu-prakīrṇaka

10. Sattha

uddānaṁ | śastra-karma 95 | vasti-karma 96 | muṇḍa-karma 97 | keśāropaṇa-pratisaṁyuktaṁ 98 | nāpita-kuṁcīra-pratisaṁyuktaṁ 99 | saṁgha-bhedaḥ saṁgha-sāmagrī 100 | pañcaśatāni naya-saṁgītiḥ 101 | sapta-śatāni naya-saṁgītiḥ 102 | vinayasamutkarṣo 103 ||

|| daśamo vargaḥ ||