bhikṣu-prakīrṇaka

3. Codanā

uddānaṁ | codanā-vastu 24 | kāraṇā-vastu 25 | nāśanā-vastu 26 | nānā-samvāsa-vastu 27 | artha-sāmīcī 28 | sammuti-pra ti-saṁyuktaṁ 29 | vastu-pratisaṁyuktaṁ 30 | vihāra-vastu-pratisaṁyuktaṁ 31 | nava-karmika-pratisaṁyuktaṁ 32 | śayyāsana-pratisaṁyuktaṁ 33 | sāmīcī-karma-pratisaṁyuktaṁ 34 ||

|| tṛtīyo vargaḥ ||