Mahāvastu

100. The Ordination of the Thirty Companions

vārāṇasyāṃ triṃśagoṣṭhikā udyānabhūmiṃ nirgatā eṣāṃ ekasya mātā kālagatā sā devīhi upapannā | tāye dharmacakrapravartane dharmo abhigamito || sā taṃ putraṃ smarati | tasya dāni sarvehi tehi goṣṭhikehi putrasya premnakena putrapremnaṃ || vārāṇasyāṃ kāśikā ca nāma gaṇikā upalabdhā | kāśikā ca kena kāraṇena sā gaṇikā kāśikā tti vuccati || tādṛśaṃ sukarmavipākābhinirvṛttaṃ śubhaṃ rūpagataṃ | sā sarvāṃ kāśibhūmiṃ kṣamati tasmāt sā kāśikā ti vuccati || upārdhakāśikā tasyā eva kāśikāye bhaginī tasyā pi pūrvakarmābhinirvṛttaṃ śubhaṃ rūpagataṃ yathaiva kāśikāye piṃgalo punar asyā eko akṣi | tena sā kāraṇena upārdhakāśiṃ kṣamati || tehi goṣṭhikehi sā kāśikā vuccati | āgaccha asmākaṃ upasthānakārī | sā ca tāye devatāye adhiṣṭhitā na gacchati asti me kiṃcid gṛhakāryaṃ na śakyaṃ āgantuṃ || te dāni upārdhakāśikāṃ ādāya tām udyānabhūmiṃ gatā || sāpi devatā kāśikāye veṣeṇa teṣāṃ goṣṭhikānāṃ darśanapathena abhikramati || te tāṃ dṛṣṭvā yena kāśikā tena pradhāvitā | devatā aparimitāye gatīye gacchati gacchantī dṛśyati | sā dāni devatā tāṃ goṣṭhikān tato udyānabhūmīto ṛṣivadanaṃ praveśitvā bhagavato samīpe antarhitā || te dāni goṣṭhikā bhagavataḥ pādavandā upasaṃkrāntā ||

bhagavān āha ||

kā nu kṛīḍā kā nu ratī evaṃ prajvalite sadā |
andhakārasmiṃ prakṣiptā pradīpaṃ na gaveṣatha ||

ko nu harṣo ko nu ānando evaṃ prajvalite sadā |
andhakārasmiṃ prakṣiptā ālokaṃ na prakāśatha ||

te dāni bhagavataḥ sarve balavaśībhāve vinītā ehibhikṣukāye ca pravrājitā upasaṃpāditā || eṣā āyuṣmatāṃ triṃśadgoṣṭhikānāṃ pravrajyā ca upasaṃpadā bhikṣubhāvo ||

samāptaṃ triṃśagoṣṭhikānāṃ pravrajyā ||