Mahāvastu

101. The Story of Pūrṇa Maitrāyaṇīputra

bhagavāṃ vārāṇasyāṃ viharati śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca vistareṇa nidānaṃ kṛtvā apare dāni triṃśa janā ṛṣivadanasya nātidūreṇa mārgeṇa gacchanti | bhagavāṃ dāni teṣām anugrahārthāya mārgasya samīpe niṣaṇṇo | te dāni bhagavantaṃ dṛṣṭvā bhagavataḥ pādavandā upasaṃkrāntā bhagavatā ca sarve balavaśībhāvena vinītā ehibhikṣukāye ca pravrājitā upasaṃpāditā | eṣā āyuṣmatāṃ triṃśānāṃ janānāṃ pravrajyā upasaṃpadā bhikṣubhāvo ||

bhagavāṃ vārāṇasyāṃ viharati ṛṣivadane mṛgadāve śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca vistareṇa nidānaṃ kṛtvā kośaleṣu droṇavastukaṃ nāma grāmaṃ tahiṃ aparo brāhmaṇamahāśālo āḍhyo mahādhano mahābhogo prabhūtabhogo prabhūtasvāpateyo prabhūta­dhanadhānyakośakoṣṭhāgāro prabhūta­jātarūpa­raja­tavittopakaraṇo prabhūta­dāsīdā­sakar­makarapauruṣeyo prabhūtahastyaśvājagaveḍako | tasya dāni brāhmaṇamahāśālasya maitrāyaṇī nāma brāhmaṇī bhāryā prāsādikā darśanīyā akṣudrāvakāśā paramāye śubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgatā || tasyā dāni maitrāyaṇīye pūrṇo nāma māṇavo putro prāsādiko darśanīyo taruṇābhirūpo kṛtapuṇyo maheśākhyo kṛtādhikāro purimakehi samyaksaṃbuddhehi cchinnabandhano ājñātabhūto āryadharmāṇāṃ caramabhaviko || so śṛṇoti | rājño śuddhodanasya sarvārthasiddho nāma kumāro dvātriṃśatīhi mahāpuruṣalakṣaṇehi samanvāgato yehi dvātriṃśatīhi mahāpuruṣalakṣaṇehi mahāpuruṣasya dve gatīyo bhavanti na tṛtīyā | saced agāram adhyāvasati rājā bhavati cakravartī caturdvīpeśvaro vijitāvī dhārmiko dharmarājā saptaratnasamanvāgato | tasya imāni sapta ratnāni bhavanti tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ gṛhapatiratnaṃ strīratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ saptamaṃ pūraṃ cāsya bhavati sahasraṃ putrāṇāṃ śūrāṇāṃ vīrāṇāṃ varāṃgarūpaṇāṃ parasainyaprarmadakānāṃ | so imāni catvāri mahādvīpāni adhyāvasati tadyathā jaṃbudvīpaṃ pūrvavidehaṃ aparagodānikaṃ uttarakuruṃ imāṃ mahāpṛthivīṃ sāgaragiriparyantām akhilām akaṇṭakām adaṇḍenāśastreṇānutpīḍena dharmeṇaivābhinirjitvā adhyāvasati | sacet punaḥ agārato anagāriyaṃ pravrajati tathāgato bhavati arhaṃ samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca vighuṣṭaśabdo vighuṣṭakīrtirekho ananyaneyo abhibhū anabhibhūto ājñārthadarśī vaśī vaśavartī so ca ṛṣiṇā maharddhikena mahānubhāvena caturhi kāraṇehi ekāṃśena vyākṛto buddho loke bhaviṣyatīti athānyehi pi naimittikehi || yadā bhagavān abhiniṣkrānto so pi tadaho yeva abhiniṣkrānto anuhimavantaṃ āśramaṃ gatvā ṛṣipravrajyāṃ pravrajito caturdhyānalābhī paṃcābhijño maharddhiko mahānubhāvo ṛṣi saṃvṛtto ||

tasya dāni ekūnatriṃśa ṛṣikumārā śiṣyā sarve ṣaḍaṃgavedapāragāś caturdhyānalābhinaḥ paṃcābhijñā maharddhikā mahānubhāvā || so teṣāṃ śiṣyāṇām āha || buddho loke samutpanno vārāṇasyāṃ viharati ṛṣivadane mṛgadāve manuṣyāṇāṃ dharmaṃ deśayati ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne kalyāṇa svarthaṃ suvyaṃjanaṃ kevalaparipūrṇaṃ pariśuddhaṃ paryavadātaṃ brahmacaryaṃ saṃprakāśayati ||

sarve aśaraṇā skaṃdhāḥ abhitaptā mahābhayā |
aviśvāsikā ca asārā ca iti bhāṣati gautamo ||

yaṃ nūnaṃ vayaṃ māṇavakāho yena vārāṇasīm ṛṣivadanaṃ mṛgadāvaṃ tenopasaṃkrameyāma taṃ bhagavantaṃ gautamaṃ darśanāya | sādhu khalu punar bhavati tathārūpāṇāṃ tathāgatānāṃ arhantānāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ darśanāya upasaṃkramaṇaṃ paryupāsanā ca || sādhūpādhyāya tti te māṇavakā pūrṇasya + + + + + + + + + brahmacaryaṃ saṃprakāśayantaṃ dvātriṃśatīhi mahāpuruṣalakṣaṇehi samanvāgataṃ aśītihi anuvyaṃjanehi upaśobhitaśarīraṃ aṣṭādaśehi āveṇikehi buddhadharmehi samanvāgataṃ daśahi tathāgatabalehi balavāṃ caturhi vaiśāradyehi suviśārado śāntendriyo śāntamānaso uttamadamaśamathapāramiprāpto parama­damaśamathapāramiprāptaḥ antargatehi indriyehi avahirgatena mānasena sthitena dharmatāprāptena hradam ivāccho anāvilo viprasanno ratanayūpam ivābhyudgato suvarṇayūpaṃ vā prabhāsamānaṃ tejasā śriyāye jvalamānaṃ asecanakaṃ apratikūlaṃ darśanāye | dṛṣṭvā ca punar asya atiriva manaṃ prasīde || prasannacitto ca punar yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vaṃditvā bhagavantam etad uvāca || pravrajehi māṃ bhagavaṃ upasaṃpādehi māṃ sugata || atha khalu bhagavāṃ pūrṇaṃ ṛṣiṃ maitrāyaṇīputraṃ ātmatriṃśaṃ ehibhikṣukāye abhibhāṣe || etha bhikṣavaś caratha tathāgate brahmacaryaṃ || teṣāṃ dāni bhagavatā ehibhikṣukāye ābhāṣṭānāṃ yat kiṃcid ṛṣiliṃgaṃ ṛṣigupti ṛṣidhvajaṃ ṛṣikalpaṃ sarvaṃ samantarahitaṃ tricīvaraṃ ca prādurbhūtaṃ suṃbhakā ca pātrā prakṛtisvabhāvasaṃsthitā keśā īryāpatho ca sānaṃ saṃsthihe sayyathāpi nāma varṣaśatopasaṃpannānāṃ bhikṣūṇāṃ | eṣā āyuṣmataḥ pūrṇasya maitrāyaṇīputrasya ātmatriṃśasya pravrajyā upasaṃpadā bhikṣubhāvo ||

so dāni ātmatriṃśo bhagavatā balavaśībhāve vinīto | so dāni balavaśībhāvaprāpto bhagavantaṃ sammukhaṃ imāhi sārūpyāhi gāthāhi abhistave ||

yaṃ tuṣitabhavane santo himaśikharanibho gajo bhavitvāna |
antimam upesi garbhaṃ daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yaṃ ca ubhayato upetarūpā tava jananī ca pitā loke |
mahipatikulasaṃbhavo abhū daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yaṃ pratimukhasanto paricyavasi jagaṃ na kasya ci spṛśyanto |
pittarudhiraśleṣmaṇā alipto daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yaṃ ca kanakavarṇaṃ paśyamānā paramaprītaṃ mano anujanenti |
phaṇikā anugatā va raktasūtraṃ daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yaṃ ca prakampayanto vasudhāṃ jāyesi bahujanahitāya |
jāto pādāni sapta kramesi daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yaṃ pi ca jātasya mune chatraṃ dhārayensu guhyakādhipatī |
ubhayato ca vījanīyo daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yaṃ pi ca te jātamātra udupānā udgame udakadhārā |
uṣṇā ca śītalā ca daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yaṃ pravrajesi prahāya kāmaguṇāṃ yeva sapta ca ratanā |
caturo ca mahādvīpāṃ daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

avahāya mahīṃ ca jñātayo atha ratnāni mahāya sapta varā |
jātīmaraṇasya kāsi antaṃ daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

vīra mahā-ābhā udgamāsi bhagavato citte tadā vimucyamāne |
ekāntasukho bhavensu daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

adya suvinītā jinena śāstā paramaprītamanā āryā pariṣā |
śatrudamane upesi kālaṃ daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

yathā tava praṇidhī abhūt purastād yatha samudāgato asi lokanātha |
praṇidhī āgamo ca te samṛddho daśaśatarasmisagotra taṃ priyaṃ me ||

tava daśadiśatāṃ gato praṇādo janaviṣayeṣu ca nāsti koci tulyo |
paramagatigato si dharmatāye daśaśatarasagotra taṃ priyaṃ me ||

diṣṭyā bhagavān sukhī arogī diṣṭyā kāryaṃ idaṃ tava samṛddhaṃ |
diṣṭyā namuci hato tvayā sasainyo diṣṭyā te viditam imaṃ ca paraṃ ca ||

diṣṭyā te sahaṃpati yācesi diṣṭyā cāsya pratiśṛṇoṣi vīra |
diṣṭyā dharmeṇa dharmacakraṃ diṣṭyā pravartaye dvādaśāṃgupetaṃ ||

diṣṭyā nadito te siṃhanādo diṣṭyā te prativādo nāsti kvacit* |
diṣṭyā yaṃ jinena dharme prāpte diṣṭyā te mātsaryaṃ nāsti vara ||

diṣṭyā me abhūṣi divyacakṣuḥ diṣṭyā śrotram amānuṣam abhūṣi me ||

dṛṣṭvā himavante mṛtyuṃ vā diṣṭyā te samitī dṛṣṭā ||

iha me abhūṣi paṃcābhijñā diṣṭyā śiṣyāṇa vidheyatā abhū |
diṣṭyā mo na pāpasaṃgatā sma diṣṭyā anubhomo dharmarājānaṃ ||

diṣṭyā śaraṇaṃ upagatā sma diṣṭyā abhisamita catasro satyā |
diṣṭyā suvisāradā te dharme diṣṭyā sma vaśībhāvam anuprāptā ||

evaṃ khu tadā jinasya purato āyuṣmāṃ pūrṇo kathitamārgo |
vārāṇasyāṃ mṛgadāvasmiṃ āttamano anumode dharmaprāpto ||

āyuṣmato pūrṇasya maitrāyaṇīputrasya vastu samāptaṃ ||