Mahāvastu

39. The Gift of a Necklace to Yaśodharā

bhikṣū bhagavantam āhansuḥ | bhagavatā kumārabūtena udyāne kanyānām ābharaṇāni viśrāṇayan tena yaśodharāye eva bahukaṃ dinnaṃ || bhagavān āha || na bhikṣavo idānīm eva mayā yaśodharāye bahukaṃ dinnaṃ || bhikṣū āhansuḥ || anyadāpi bhagavan || bhagavān āha || anyadāpi bhikṣavaḥ ||

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo atītamadhvāne nagare vārāṇasī kāśijanapade rājā rājyaṃ kārayati kṛtapuṇyo maheśākho saṃgṛhītaparijano dānasaṃvibhāgaśīlo mahābalo mahākośo mahāvāhano | tasya taṃ rājyaṃ ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇajanamanuṣyaṃ ca sukhibahujanamanuṣyaṃ ca praśāntadaṇḍaḍamaraṃ sunigṛhītataskaraṃ vyavahārasaṃpannaṃ || tasya dāni rājño pañcaśatam antaḥpuraṃ | tasya yā agramahiṣī sā sarvasyāntaḥpurasyātīva prāsādikā ca darśanīyā ca paṇḍitā ca vidhijñā ca sarvakalāsamanvāgatā ca || so rājā abhīkṣṇaṃ antaḥpurasya vastrāṇi ca ābharaṇāni ca viśrāṇeti | tasyāpi rājño śatasahasramūlyo hāro ābaddhako tasya ca hārasya madhye maṇiratnaṃ yatra catvāri mahādvīpā dṛśyanti jambudvīpo pūrvavideho aparagodānīyo uttarakuruḥ sumeruś ca parvarājā | anekaśatasahasramūlyaṃ taṃ maṇiratnaṃ tasya mahāhārasya madhye || tāṃ devīṃ pṛcchati ābharaṇāni viśrāṇento || devi atīva tvaṃ me manaṃ harasi | ko tra upāyo yena devī me manaṃ harati || sā dāni hevī taṃ rājānaṃ gāthayādhyabhāṣati |

ceṣṭālīlāsamācārā nimittasya ca grāhaṇaṃ |
kautūhālena capalāstribhir ārajyanti pārthiva ||

syāt khalu punar bhikṣavaḥ yuṣmākam evam asyād anyaḥ sa tena kālena tena samayena kāśirājā abhūṣi | na khālv etad evaṃ draṣṭavyaṃ | tat kasya hetoḥ | ahaṃ sa bhikṣavas tena kālena tena samayena kāśirājā abhūṣi | anyā sā tena kālena tena samayena kāśirājasyāgramahiṣī | na khalv etad evaṃ draṣṭavyaṃ | tat kasya hetoḥ | eṣā sā bhagavatī yaśodharā tena kālena tena samayena kāśirājasyāgramahiṣī abhūṣi | tadāpi etasyā mayā bahuṃ dinnaṃ ||

iti śrīyaśodharāye hārapradānajātakaṃ samāptaṃ ||