Mahāvastu

89. After the Enlightenment

bhagavān anuttaraṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhitvā tatraiva bodhimūle tṛṇasaṃstarake niṣaṇṇo paryaṃkam abhidyanto prītisukhena saptāhaṃ āsati || iha mayā bodhidrume agratā prāptā saptāhaṃ pūrṇo saṃbodhiṃ buddhitvā jāti­jarā­maraṇa­gahanakāntārasya paryantaṃ kṛtaṃ | iha mayā kleśamāro bhagno devaputramāro bhagno iha mama aparimitam asaṃkhyeyapraṇihitā praṇidhi samṛddhā | ihāhaṃ bodhidrume anavarāgrasya + + + + + +

[saptāhapūraṃ saṃbuddho bodhiṃ buddhitvā] uttamāṃ |
āsanāto na utthesi sarvalokasya cetiyo ||

deva­koṭī­sahas­rāṇi gagaṇasmiṃ samāgatā |
puṣpavarṣaṃ pravarṣensuḥ saptarātram anūnakaṃ ||

utpalāṃ padumāṃ divyāṃ puṇḍarīkāṃ manoramāṃ |
sahasrapatrāṃ rucirāṃ tatra devā pravarṣati ||

māraś ca durmanā āsi kāṇḍena likhate mahīṃ |
jito smi devadevena śākyasiṃhena tāyinā ||

trayastriṃśā ca yāmā ca tuṣitā ye ca nirmitā |
paranirmitā devā ca kāmadhātupratiṣṭhitā ||

lohitaṃ candanaṃ divyaṃ aguruṃ tatha campakaṃ |
divyā ca puṣpavarṣāṇi antarīkṣāto okire ||

divyaṃ ca ratanacūrṇaṃ antarīkṣāto osire |
akṣamātrāhi dhārāhi buddhakṣetraṃ spharī imaṃ ||

brahma­koṭī­sahas­rāṇi gaganasmiṃ samāgatā |
varṣaṃti sūkṣmaṃ cūrṇaṃ hi divyaṃ lohitacaṃdanaṃ ||

bhūmyāṃ devāṃ upādāya śuddhāvāsāṃ svayaṃprabhāṃ |
eṣā paraṃparā āsi devatāhi parisphuṭā ||

chattradhvajapatākāhi antarīkṣaṃ parisphuṭaṃ |
karonti pūjanāṃ śreṣṭhāṃ saṃbuddhasya śirīmato ||

ābhā ca vipulā muktā buddhakṣetraṃ parisphuṭaṃ |
bhavāgralokadhātūyo agniśubhrā va tiṣṭhati ||

praśāntā nirayā āsi buddharaśmibhi sarvaśo |
śītībhūtā ca aṃgāni sarve ca sukhitā abhūt* ||

yeṣāṃ nairayikaṃ duḥkhaṃ parikṣīṇaṃ tad anantaraṃ |
nirayeṣu cyavitvāna deveṣu upapadyiṣu ||

saṃjīve kālasūtre ca tapane ca pratāpane |
praśānto raurave agnir lokanāthasya raśmibhiḥ ||

avīcyām atha saṃghāte pratyekanirayeṣu ca |
praśānto sarvaśo agnir lokanāthasya raśmibhiḥ ||

yāvantā lokadhātūṣu pratyekanirayā abhūt* |
praśānto sarvaśo agnir lokanāthasya raśmibhiḥ ||

ye ca tiracchānayonīyaṃ mānsarudhirabhojanā |
maitrāya sphuṭa buddhena na hiṃsanti parasparaṃ ||

chattradhvajapatākābhiḥ bodhivṛkṣo alaṃkṛto |
kūṭāgārehi saṃchanno devaputrehi nirmito ||

khaṇḍakāntārakā pi ca śarkarasikatā pi ca |
samantā bodhimaṇḍāto heṣṭā bhūmau pratiṣṭhitā ||

ratnāmayīye bhūmīye bodhimaṇḍaṃ parisphuṭo |
yā nābhi buddhakṣetrasya devaputrehi nirmitā ||

deva­putra­sahas­rāṇi dharaṇīye pratiṣṭhitā |
dhūpanetrāṃ grahetvāna pūjayanti lokanāyakaṃ ||

heṣṭā ca dharaṇī sarvā padmehi ca parisphuṭā |
jāmbunadasuvarṇasya buddhatejena udgatā ||

ye cāpi vyādhiduḥkhārttā alenā aparāyaṇā |
arogā sukhitā bhūtā buddharaśmiparisphuṭā ||

jātyandhā rūpā paśyensu labdhvā cakṣuṃ viśāradaṃ |
parasparaṃ cālapensuḥ bodhiprāptasya tāyino ||

rāgaś cāpy api ca doṣo mohaś ca antakīkṛtaḥ |
yaṃ kālaṃ śākyasiṃhena prāptā bodhi maharṣiṇā ||

prāsādā ca vimānā ca kūṭāgārā manoramā |
sarve tatomukhā āsi bodhisatvasya tāyino ||

yāvanto buddhakṣetrasmiṃ naranārī ca kinnarā |
sarve tatomukhā āsi yena bodhi maharṣiṇaḥ ||

devatā devaputrāś ca devakanyā ca śobhanā |
sarve tatomukhā āsi yena so puruṣottamaḥ ||

nāgāś cāpy atha gandharvā yakṣā kumbhāṇḍarākṣasā |
sarve tatomukhā āsi yena bodhi maharṣiṇo ||

dārakā dārikā caiva śayyāyaṃ avaropitā |
tatomukhā saṃsthihaṃsu yena bodhi maharṣiṇo ||

ye cāpy ābharaṇā divyā viśiṣṭā ratanāmayā |
ābaddhā āsi devānāṃ sarve tatomukhā abhū ||

nāgānāṃ atha yakṣāṇāṃ piśācarākṣasāna ca |
abhū ābharaṇā sarve yena bodhi niriṃgitā ||

devānām atha nāgānāṃ yakṣāṇāṃ rākṣasāna ca |
tatomukhā vimānābhū yena bodhi maharṣiṇo ||

nūpurā valayā caiva atha vā pārihārakā |
bodhiprāptasya buddhasya yena bodhi niriṃgitā ||

valaṃjitā ca niṣkāni kaṇṭhe hārā ca śobhanā |
ābaddhakā manuṣyāṇāṃ yena bodhi niriṃgitā ||

muktāhārā ca ābaddhā citrā ca maṇikuṇḍalā |
oguṇṭhikā mudrikā ca yena bodhi niriṃgitā ||

yāvanti buddhakṣetrasmiṃ satvadhātū acintiyā |
jānantā ca ajānantā yena bodhi niriṃgitā ||

vātā ca śītalā vāye maṃjugandhā manoramā |
samantā bodhikṣetrasmiṃ bodhiprāptasya tāyino ||

ekaputrasmiṃ yaṃ premnaṃ śuśrūṣā ca pratiṣṭhitā |
mātāpitṝṇāṃ iṣṭasmiṃ evaṃ āsīt tad anantaraṃ ||

yāvanti buddhakṣetrasmiṃ devā nāgā ca mānuṣā |
asurā ca kinnarā yakṣā sarve paśyanti nāyakaṃ ||

dhūpanetrāṃ grahetvāna sarve tena sukhasthitā |
pūjenti lokapradyotaṃ [bodhimaṇḍe pratiṣṭhitaṃ] ||

aṃjalīhi namasyanti gāthāhi ca stavanti te |
pūjāṃ karonti buddhasya bodhimaṇḍe pratiṣṭhitā ||

sarve āsannaṃ paśyanti lokanāthaṃ prabhaṃkaraṃ |
na kaścid dūre saṃjāne vyāmamātre yathā sthitaṃ ||

na kaścit pṛṣṭhato buddhaṃ lokadhātūya paśyati |
sarvadiśā hi buddhasya samantā paśyati mukhaṃ ||

vāmadakṣiṇapārśvena na kaścil lokanāyakaṃ |
saṃjānati mahāvīraṃ sarve paśyanti saṃmukhaṃ ||

dhūpanaṃ buddhakṣetrasmiṃ dhūpitaṃ ca tad anantaraṃ |
samantā buddhakṣetrāṇāṃ gandhena koṭiyo sphuṭā ||

na śakyaṃ gaṇanāṃ kartuṃ ettiyā satvakoṭiyo |
paśyitvā śiriṃ buddhasya ye bodhim abhiprasthitāḥ ||

tṛṇā ca ye kecid asti auṣadhīyo vanaspati |
sarve tatomukhā āsi yena bodhi maharṣiṇo ||

ko imāṃ edṛśāṃ dharmaṃ lokanāthena deśitāṃ |
śruṇitvā na siyā tuṣṭo anyatra mārapakṣikāt* ||

na śakyā sarvam ākhyātuṃ vācāya ṛddhibhāṣataḥ |
yā śirī āsi buddhasya bodhiprāptasya tāyino ||

yehi ca dṛṣṭo saṃbuddho bodhimaṇḍe pratiṣṭhitaḥ |
pūjitaś ca mahāvīro te śrutvā tuṣṭa paṇḍitā ||

śīlaskandhena acchidrā ye ca bhikṣū pratiṣṭhitā |
teṣāṃ śrutvā idaṃ sūtraṃ mahāharṣaṃ janeṣyati ||

bhadra­kakṣānti­saurabhya­saṃ­pannā adīnamānasā |
arthikā buddhajñānena teṣāṃ tuṣṭir bhaviṣyati ||

ye hi āśvāsitā satvā moceṣyāmi upadrutā |
buddhitvam uttamāṃ bodhiṃ teṣān tuṣṭir bhaviṣyati ||

yehi te purimā buddhā satkṛtā dvipadottamā |
te idaṃ sūtraṃ śrutvāna teṣān tuṣṭir bhaviṣyati ||

harṣitā yehi te satvā annapānena tarpitā |
te pīdaṃ sūtraṃ śrutvāna buddhe kāhinti gauravaṃ ||

yehi te adhanā satvā dhanena abhicchāditā |
te idaṃ śrutvāna sūtraṃ buddhe kāhinti gauravaṃ ||

yehi ca pūrvabuddhānāṃ cetiyā māpitā śubhā |
udviddhā varaprāsādā te khu bhaviṣyanti prīṇitā ||

yehi pralujyanto saddharmo lokanāthāna dhārito |
tyajitvā lābhasatkāraṃ te khu bheṣyanti prīṇitāḥ ||

ye te asaṃskṛtāyuś ca daṇḍakarmehi varjitā |
urasā lokanāthasya te khu bheṣyanti harṣitā ||

ye te maitreyaṃ saṃbuddhaṃ paśyitvo bhaviṣyatio bhaviṣyati ||

ye te maitreyaṃ saṃbuddhaṃ paśyitvā dvipadottamaṃ |
kāhinti vipulāṃ pūjāṃ teṣāṃ harṣā bhaviṣyati ||

ye te siṃhaṃ mahānāgaṃ paśyitvā lokacetiyaṃ |
kāhinti vipulāṃ pūjāṃ teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

ketusya lokanāthasya ye kariṣyanti pūjanāṃ |
arthikā buddhajñānena teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

pradyotasya ca buddhasya ye kariṣyanti pūjanāṃ |
arthikā buddhajñānena teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

jyotīvaraṃ ca ye buddhaṃ paśyitvā aparājitaṃ |
mahatīṃ pūjāṃ kāhinti teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

sunetraṃ lokapradyotaṃ dṛṣṭvā ye satkariṣyati |
arcamānāya pūjāya teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

dvau buddhau kusumanāmau lokanāthau tathāgatau |
ye dṛṣṭvā satkariṣyanti teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

meruṃ ca dvipadaśreṣṭhaṃ saṃbuddhaṃ vadatāṃ varaṃ |
ye dṛṣṭvā satkariṣyanti teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

puṣpaṃ ye cāgrasaṃbuddhaṃ paśyitvā dvipadottamaṃ |
kāhinti paramāṃ pūjāṃ teṣāṃ harṣo bhaviṣyati ||

caturṇāṃ ca narendrāṇāṃ ye saṃghaṃ satkariṣyati |
imasmiṃ bhadrakalpasmiṃ te udagrā bhaviṣyati ||

ye gṛddhā lābhasatkāre jihmavijñānaniśritā |
bahvicchā taṃ śruṇitvāna teṣāṃ trāso bhaviṣyati ||

ye ca saṃgaṇikārāmā gaṇavāse pratiṣṭhitā |
vivekaṃ śrutvā buddhena teṣāṃ ca saumanasyatā ||

ye ca duḥśīla śrutvāna evaṃ buddhena bhāṣitaṃ |
natā lokapradīpasmiṃ tīvraṃ kāhinti gauravaṃ ||

ye te vyākṛtā buddhena bodhisatvā anāgatā |
sūratā sukhasaṃvāsā teṣāṃ tuṣṭir bhaviṣyati ||

yeṣāṃ vivartanā nāsti buddhajñānāto sarvaśaḥ |
te idaṃ sūtraṃ śrutvāna bhaviṣyanti sukhitā narāḥ ||

ye hi purimabuddha satvasārā
gurukṛtā satkṛtā pūjitā narendrā |
praṇatamanā śiṣṭa buddhajñāne
naravaravarṇa śruṇitva tuṣṭa bhonti ||

yeṣām avikalā samanta śraddhā
varaguṇakoṭiśatehi ye upetā |
ye ca dhārayi dharma lujjamānaṃ
muditamanā sugatasya śāsanasmiṃ ||

ye ca acapalā anuddhatā ca
amukharā abhū akīrṇavācā |
susakhilavācā na mānupetā
jinavaravarṇa śruṇitva tuṣṭa bhonti ||

yeṣām aparityaktaṃ buddhajñānaṃ
evaṃ virajā anantatulyabodhi |
ye ca vrataṃ caranti apramatta
jinavarajñāna śruṇitvā tuṣṭa bhonti ||

atha khalu bhagavāṃ saptāhasyātyayena siṃhāsanāto utthāya bodhidrumaṃ nāgavilokitena vilokayanto animiṣāye dṛṣṭīye prītisukhena dvitīyaṃ saptāhaṃ anāhāro asthāsi bodhidrumaṃ animiṣāye dṛṣṭīye nirīkṣanto iha mama bodhidrume anavarāgrasya jāti­jarā­maraṇa­saṃ­sāragahanakāntārasya paryantaṃ kṛtaṃ iha mama kleśamāro bhagno mṛtyumāro bhagno skandhamāro bhagno devaputramāro bhagno iha mamā­pari­mitama­saṃ­kh­yeyapraṇihitā praṇidhi samuddhā ihāhaṃ bodhidrume loke agratāṃ prāptaḥ loke śreṣṭhatāṃ prāpto satvasāratāṃ prāptaḥ ||

bhagavāṃ saptāhaṃ prītisukhena bodhidrumaṃ animiṣāye dṛṣṭīye nidhyāyitvā tṛtīyaṃ saptāhaṃ prītisukhena dīrghaṃ caṃkramaṃ caṃkrame ||

tena khalu punaḥ samayena māro pāpīmāṃ bhagavato avidūre saṃniṣaṇṇo abhūṣi duḥkhī durmano vipratisārī kāṇḍena bhūmiṃ vilikhanto śramaṇo me gautamo viṣayāto upātivṛtto śramaṇo me gautamo viṣayāto upātivṛtto ti || atha khalu tantrī ca māradhītā aratī ca māradhītā yena māro pāpīmāṃs tenopasaṃkramitvā māraṃ pāpīmaṃ gāthāye adhyabhāṣati ||

kāmaṃ tvaṃ durmano tāta puruṣaṃ ānayāmy ahaṃ |
rāgapāśehi baṃdhitvā araṇyādiva kuṃjaraṃ ||

prabandhitvāna ānemi vaśiko te bhaviṣyati ||

atha khalu māro pāpīmāṃ dhītaro gāthāye pratyabhāṣati ||

arahāṃ sugato loke na rāgeṇa suvānayo |
viṣayo me atikrānto tasmāc chocāmy ahaṃ bhṛśaṃ ||

atha khalu tā māradhītaro pitur mārasya vacanaṃ akaritvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā bhagavantaṃ caṃkramantam anucaṃkramensuḥ | pādān te bhagavan paricaremha pādān te sugata paricaremha || bhagavāṃ tāṃ na cittīkāraye yathāpīdaṃ anuttare upadhisaṃkṣaye samyak suvimuktacitto || atha tā māradhītaro ekāntam upasaṃkramya mantrā mantrayensuḥ uccāvacaṃ puruṣāṇāṃ chando uccāvacaṃ puruṣāṇāṃ chandaḥ yaṃ nūnaṃ vayaṃ sayyathāpi nāma paṃcadaśavarṣadeśikā vā ṣoḍaśavarṣadeśikā vā evaṃrūpā evaṃrūpāṇāṃ ekaśataṃ ekaśataṃ ṛddhyā abhinirmiṇitvā yena śramaṇo gautamas tenopasaṃkramitvā śramaṇaṃ gautamaṃ caṃkramantam anucaṃkramensuḥ | pādān te bhagavaṃ paricaremha pādāṃ te sugata paricaremha | na ca sānaṃ bhagavāṃ cittīkāraye yathāpīdaṃ anuttare upadhisaṃkṣaye samyak suvimuktacitto || atha khalu tā māradhītaro ekamantam upasaṃkramya mantrā mantrayensuḥ uccāvacaṃ puruṣāṇāṃ chando uccāvacaṃ puruṣāṇāṃ chaṃdo yaṃ nūnaṃ vayaṃ sayyathāpi nāma ekaprasūtā vā dviprasūtā vā evaṃrūpā evaṃrūpāṇāṃ ekaśataṃ ekaśataṃ nirmiṇitvā yena śramaṇo gautamas tenopasaṃkramitvā śramaṇaṃ gautamaṃ caṃkramantam anucaṃkramensuḥ | pādān te bhagavan paricaremha pādān te sugata paricaremha | na ca sānaṃ bhagavāṃ cittīkāraye yathāpīdaṃ anuttara upadhisaṃkṣaye samyak suvimuktacitto || atha khalu tā māradhītaro ekāntam upasaṃkramya mantrā mantrayensuḥ uccāvacaṃ puruṣāṇāṃ chando uccāvacaṃ puruṣāṇāṃ chando yaṃ nūnaṃ vayaṃ sayyathāpi nāma madhyastrīyāyo evaṃrūpā evaṃrūpāṇāṃ ekaśataṃ ekaśataṃ ṛddhyā abhinirmiṇitvā yena bhagavāns tenopasaṃkramitvā bhagavantaṃ caṃkramantam anucaṃkramensuḥ | pādān te bhagavan paricaremha pādān te sugata paricaremha | na ca sānaṃ bhagavāṃ cittīkāraye sayyathāpīdaṃ anuttare upadhisaṃkṣaye samyak suvimuktacitto || atha khalu tā māradhītaro ekāntam upasaṃkramya mantrā mantrayensuḥ aho paramavayovarṇanibhaṃ abhinirmiṇantī abhinirmiṇeyaṃ | yaṃ nūnaṃ vayaṃ jīrṇā bhavitvā vṛddhikā bhavitvā sthavirikā bhavitvā palitikā bhavitvā kubjagopānasīvaṃkā daṇḍam avalaṃbya yena śramaṇo gautamas tenopasaṃkramitvā śramaṇasya gautamasya pādau śirasā vanditvā śramaṇaṃ gautamaṃ pratyekā praśnaṃ pṛcchema || atha khalu tā māradhītaro jīrṇikā vṛddhikā sthavirikā palitikā kubjagopānasīvaṃkā bhavitvā daṇḍam avaṣṭabhya yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte asthānsuḥ || ekānte sthitā tantrī māradhītā bhagavantaṃ gāthāye adhyabhāṣati ||

kathaṃvihārī bahulīha bhikṣu
paṃcoghatīrṇo taratīha ṣaṣṭaṃ |
kathaṃdhyāyī bahulī kāmasaṃjñā
paribāhito bhavati alabdhagāḍhā ||

atha khalu bhagavāṃ tantrīṃ māradhītarāṃ gāthāye pratyabhāṣati ||

aññāya dharmaṃ avitarkadhyāyī
no rajyate no saratīha thīnaṃ |
evaṃvihārī bahulīha bhikṣu
paṃcoghatīrṇo taratīha ṣaṣṭaṃ ||

praśrabdhakāyo suvimuktacitto
smṛtimānakopyo apanītamāno |
avaṃdhyāyī bahulī kāmasaṃjñā
paribāhito bhavati alabdhagāḍhā ||

atha khalu aratī māradhītā bhagavantaṃ gāthāye adhyabhāṣati ||

sokābhitunno va vanasmiṃ dhyāyasi
citāya jīvaṃ abhiprārthayanto |
āsādya grāmyā na karoṣi sākhyaṃ
kasmāj jane na karoṣi sākhyaṃ ||

atha khalu bhagavāṃ aratīṃ māradhītāraṃ gāthāye adhyabhāṣe ||

śokasya mūlaṃ parikhanya sarvaṃ
sarvaṃ prahāya bhavalobham āpsye |
arthasya prāptiṃ hṛdayasya śāntiṃ
dhyānānuyukto sukhasārabuddhiḥ |
tasmāj jane na karomi sākhyaṃ
sākhyaṃ na saṃvidyate tena asme ||

atha khalu aratī māradevī bhagavantaṃ gāthāye adhyabhāṣe ||

ācchetva tṛṣṇāṃ guṇasaṃpracārī
bahv atra raktā kariṣyanti cchandaṃ |
bahuṃ vatāyaṃ janatāṃ suvedha
ācchetva + + + + + + mṛtyurājño
nayiṣyati acyutapadam aśokaṃ ||

atha khalu bhagavāṃ tāṃ māradhītaro gāthāye pratyabhāṣati ||

giriṃ nakhehi khanatha ayo dantehi khādatha |
parvataṃ śirasā hanatha agāḍhe gāḍham eṣatha |
kimu anvetha pāpīyo api buddhāsūyā sadā ||

atha khalu tā māradhītaro jānāti māṃ śramaṇo gautamo ti duḥkhī durmanā vipratisārī yena pitā māras tenopasaṃkramitvā pitaraṃ māraṃ gāthāye adhyabhāṣe ||

adya me vadhaṃ pi tāta na rāgeṇa sa āniye |
viṣayaṃ me atikrāntaḥ tasmāc chocāmy ahaṃ bhṛśaṃ ||

anyo va tāta puruṣo avītasaṃgo asmākaṃ tena rūpeṇa samanvāgatānāṃ paśyitva so jitaṃ mūrchitvā prapatiṣyad vā uṣṇaṃ vāsya śoṇitaṃ mukhato āgacche tenaiva ca ābādhena kālaṃ akariṣyat* cittakṣayaṃ vā prāpuṇe śramaṇo punar* tāta gautamo araho vigatarāgo vigatadoṣo vigatamoho abhibhūya bhūto ||

atha māro pāpīmāṃ yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā ekānte asthāsi | ekāntasthito māro pāpīmāṃ bhagavantaṃ gāthāye adhyabhāṣe ||

ihāgatā harṣayantī tantrī ca aratī ratī |
tā praṇude mahāvīro tūlaṃ bhrāntaṃ va mārutaṃ ||

ittham uktvā ca māro pāpīmāṃ duḥkhī durmanā vipratisārī tatraivāntarahāye ||