Udānavarga

11. Śramaṇavarga

− − − − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
chindhi srotaḥ parākramya kāmāṁ praṇuda sarvaśaḥ
− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
nāprahāya muniḥ kāmān ekatvam adhigacchati ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
kurvāṇo hi sadā prājño dṛḍham eva parākramet
⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
śithilā khalu pravrajyā hy ādadāti puno rajaḥ ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
yat ki cic chitilaṁ karma saṁkliṣṭaṁ vāpi yat tapaḥ
⏑ − − । − ⏑ − − ।। ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − ravipulā
apariśuddhaṁ brahmacaryaṁ na tad bhavati mahāphalam ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ − ravipulā
śaro yathā durgṛhīto hastam evāpakṛntati ।
− − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
śrāmaṇyaṁ duṣparāmṛṣṭaṁ narakān upakarṣati ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ ⏑ − − ।। ⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ − savipulā
śaro yathā sugṛhīto na hastam apakṛntati ।
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
śrāmaṇyaṁ suparāmṛṣṭaṁ nirvāṇasyaiva so 'ntike ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
duṣkaraṁ dustitīkṣaṁ ca śrāmaṇyaṁ mandabuddhinā ।
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
bahavas tatra saṁbādhā yatra mando viḍīdati ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
śrāmaṇye carate yas tu svacittam anivārayet ।
⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
punaḥ punar viṣīdet ca saṁkalpānāṁ vaśaṁ gata ।।

− − − − । ⏑ ⏑ − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
duṣpravrajyaṁ durabhiramaṁ duradhyāvasitā gṛhāḥ
− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
duḥkhāsamānasaṁvāsā duḥkāś copacitā bhavāḥ ।।

− − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
kāṣāyakaṇṭhā bahavaḥ pāpadharmā hy asaṁyatāḥ
− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
pāpā hi karmabhiḥ pāpair ito gacchanti durgatim ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yo 'sāv atyantaduḥśīlaḥ sālavāṁ mālutā yathā
⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
karoty asau tathāṭmānaṁ yathainaṁ dviṣa-d-icchati ।।

− ⏑ − । ⏑ − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − pathyā
sthaviro na tāvatā bhavati yāvatā palitaṁ śiraḥ
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
paripakvaṁ vayas tasya mohajīrṇaḥ sa ucyate ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yas tu puṇyaṁ ca pāpa ca prahāya brahmacaryavān
⏑ − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। ⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
viśreṇayitvā carati sa vai sthavira ucyate ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
na muṇḍabhāvāc chramaṇo hy avṛtas tv anṛtaṁ vadan ।
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
icchālobhasamāpannaḥ śramaṇaḥ kiṁ bhaviṣyati ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
na muṇḍabhāvāc chramaṇo hy avṛtas tv anṛtaṁ vadan
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śamitaṁ yena pāpaṁ syād aṇusthūlaṁ hi sarvaśaḥ
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
śamitatvāt tu pāpānāṁ śramaṇo hi nirucyate ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
brāhmaṇo vāhitai pāpaiḥ śramaṇaḥ śamitāśubhaḥ
− − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
pravrājayitvā tu malān uktaḥ pravrajitas tv iha ।

।। śramaṇavargaḥ 11 ।। ।।