Udānavarga

29. Yugavarga

⏑ ⏑ − ⏑ ⏑ । − − ⏑ ⏑ − Vaitālīya
avabhāsati tāvat sa kṛmir
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
van nodayate divākaraḥ ।
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
vairocanĕ tūdgate bhṛśaṁ
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
śvāvo bhavati na cāvabhāsate ।।

− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya x 2
evaṁ bhāsitam āsi tārkitair
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
yāvan nodayate tathāgataḥ
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − − Aupacchandasaka
buddhapratibhāsite tu loke
⏑ − ⏑ − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
na tārkiko bhāsati nāsya śrāvakaḥ ।।

⏑ − − − । ⏑ ⏑ ⏑ − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ − navipulā
asāre sāramatayaḥ sāre cāsārasaṁjñinaḥ
− − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
te sāraṁ nādhigacchanti mithyāsaṁkalpagocarāḥ ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
sāraṁ tu sārato jñātvā hy asāraṁ cāpy asārataḥ
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
te sāram adhigacchanti samyaksaṁkalpagocarāḥ ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh
upātidhāvanti hi sārabuddhyā
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
navaṁ navaṁ bandhanam ādadantaḥ
⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
patanti hi dyotam ivāndhakārād
− − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
dṛṣṭe śrute caiva niviṣṭacittāḥ ।।

− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh
kṣā hi yā syād iha vā pṛthag vā
− ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
ihavedikā vā paravedikā vā ।
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tāṁ dhyāyino viprajahanti sarvā
− − ⏑ − , । − ⏑ − । − ⏑ − −
hy ātāpino brahmacaryaṁ carantaḥ ।।

⏑ − ⏑ − । − , − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − mavipulā
aniṣkaṣāyaḥ kāṣāyaṁ yo vastraṁ paridhāsyati ।
⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
apetadamasauratyo nāsau kāṣāyam arhati ।।

− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yas tu vāntakaṣāya syāc chīleṣu susamāhitaḥ
⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
upetadamasauratyaḥ sa vai kāṣāyam arhati ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yasya doṣāḥ samucchinnās tālamastakavad dhatāḥ
⏑ − ⏑ − । − , − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ − mavipulā
sa vāntadoṣo medhāvī sādhurūpo nirucyate ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
na nāmarūpamātreṇa varṇapuṣkalayā na ca ।
− ⏑ − − । ⏑ − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
sādhurūpo naro bhavati māyāvī matsarī śaṭhaḥ ।।

⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh
na varṇarūpeṇa naro hi sarvo
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
vijñāyate netvaradarśanena ।
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ − । − ⏑ − −
susaṁvṛtānām iha vyañjanena
⏑ − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tv asaṁvṛtā lokam imaṁ caranti ।।

− ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh
pratirūpakaṁ dhūpitakarṇikā vā
− − ⏑ − । ⏑ ⏑ ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
lohārdhamāṣa iva hiraṇyacchannaḥ
⏑ − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
caranti haike parivāravantas
− − ⏑ − । − , ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
tv antar hy aśuddhā bahi śobhamānāḥ ।।

− − ⏑ − । ⏑ , ⏑ । − ⏑ − − Triṣṭubh
middhī ca yo bhavati mahāgrasaś ca
− − ⏑ − , । − ⏑ ⏑ । − ⏑ − −
rātriṁ divaṁ saṁparivartaśāyī ।
⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
mahāvarāhaiva nivāpapuṣṭaḥ
⏑ − ⏑ − । − ⏑ , ⏑ । − ⏑ − −
punaḥ punar mandam upaiti garbham ।

⏑ ⏑ − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
manujasya sadā smṛtīmato
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
labdhvā bhojanamātrajānataḥ
⏑ ⏑ − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
tanukāsya bhavanti vedanāḥ
⏑ ⏑ − − ⏑ ⏑ । − − − ⏑ −
śanakair jīryati āyuḥ pālayam ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś cāpy asaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpy amātrajñaṁ hīnaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ vai prasahate rāgo vāto vṛkṣam ivābalam ।। [i]
⏑ − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
śubhānupaśyī viharann indriyair hi asaṁvṛtaḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpy amātrajñaḥ kusīdo hīnavīryavān ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ vai prasahate rāgo vāto vṛkṣam ivābalam ।। [ii]

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś cāpy asaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpy amātrajñaṁ hīnaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ vai prasahate dveṣo vāto vṛkṣam ivābalam ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś cāpy asaṁvṛtam ।
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpy amātrajñaṁ hīnaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ vai prasahate moho vāto vṛkṣam ivābalam ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś cāpy asaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpy amātrajñaṁ hīnaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ vai prasahate māno vāto vṛkṣam ivābalam ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś cāpy asaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpy amātrajñaṁ hīnaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ vai prasahate lobho vāto vṛkṣam ivābalam ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś cāpy asaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpy amātrajñaṁ hīnaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ vai prasahate tṛṣṇā vāto vṛkṣam ivābalam ।।

− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
aśubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś ca susaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpi mātrajñaṁ yuktaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ na prasahate rāgo vātaḥ śailam iva sthiram ।। [i]
− ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
aśubhānupaśyī viharann indriyair hi susavṛtaḥ ।
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpi mātrajñaḥ śrāddha ārabdhavīryavān ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ na prasahate rāgo vātaḥ śailam iva parvatam ।। [ii]

− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
aśubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś ca susaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpi mātrajña yuktaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ na prasahate dveṣo vātaḥ śailam iva sthiram ।।

− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
aśubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś ca susaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpi mātrajñaṁ yuktaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ na prasahate moho vātaḥ śailam iva sthiram ।।

− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
aśubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś ca susaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpi mātrajñaṁ yuktaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ na prasahate māno vātaḥ śailam iva sthiram ।।

− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
aśubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś ca susaṁvṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpi mātrajñaṁ yuktaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ na prasahate lobho vātaḥ śailam iva sthiram ।।

− ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
aśubhānudarśinaṁ nityam indriyaiś ca susaṁvṛtam ।
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhojane cāpi mātrajñaṁ yuktaṁ jāgarikāsu ca ।
− − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ na prasahate tṛṣṇā vātaḥ śailam iva sthiram ।।

⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
ramaṇīyāny araṇyāni na cātra ramate janaḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
vītarāgātra raṁsyante na tu kāmagaveṣiṇaḥ ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
grāme vā yadi vāraṇye nimne vā yadi vā sthale ।
− − − − । ⏑ ⏑ − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − savipulā
yatrārhanto viharanti te deśā ramaṇīyakāḥ ।।

− − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
dūrāt santaḥ prakāśyante himavān iva parvataḥ
⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
asanto na prakāśyante rātrikṣiptāḥ śarā yathā ।।

− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
sadbhir eva sahāsīta paṇḍitair arthacintakaiḥ
− − ⏑ − । − , − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ − mavipulā
arthaṁ mahāntaṁ gambhīraṁ prajñayā pratividhyate ।।

⏑ − − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
ahaṁ nāga iva saṁgrāme cāpād utpatitāṁ śarān ।
⏑ ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
ativākyaṁ titīkṣāmi duḥśīlo hi mahājana ।।

⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhave cāhaṁ bhayaṁ dṛṣṭvā bhūyaś ca vibhavaṁ bhave
− − ⏑ − । − ⏑ − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ − ravipulā
tasmād bhavaṁ nābhinande nandī ca vibhavena me ।।

⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
aśraddhaś cākṛtajñaś ca sadhicchettā ca yo naraḥ
⏑ − ⏑ − । − , − − − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − mavipulā
hatāvakāśo vāntāśaḥ sa vai tūttamapūruṣaḥ ।।

− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
mātaraṁ pitaraṁ hatvā rājānaṁ dvau ca śrotriyau ।
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
rāṣṭraṁ sānucaraṁ hatvā anigho yāti brāhmaṇaḥ ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ saṁnicayo nāsti ye parijñātabhojanāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimittaṁ ca vivekaś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśaiva śakuntānāṁ padaṁ teṣāṁ duranvayam ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ sanicayo nāsti ye parijñātabhojanāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimittaṁ ca vivekaś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśaiva śakuntānāṁ gatis teṣāṁ duranvayā ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ saṁnicayo nāsti ye parijñātabhojanāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimittaṁ ca samādhiś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśaiva śakuntānāṁ padaṁ teṣāṁ duranvayam ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ sanicayo nāsti ye parijñātabhojanāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimittaṁ ca samādhiś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
āśaiva śakuntānāṁ gatis teṣāṁ duranvayā ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ bhava parikṣīno hy aparāntaṁ ca nāśritāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimittaṁ ca vivekaś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśaiva śakuntānāṁ padaṁ teṣāṁ duranvayam ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ bhava parikṣīno hy aparāntaṁ ca nāśritāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimitta ca vivekaś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśaiva śakuntānāṁ gatis teṣāṁ duranvayā ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ bhavaḥ parikṣīno hy aparāntaṁ ca nāśritāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimitta ca samādhiś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśaiva śakuntānāṁ padaṁ teṣāṁ duranvayam ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
yeṣāṁ bhava parikṣīno hy aparāntaṁ ca nāśritāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
śunyatā cānimittaṁ ca samādhiś caiva gocaraḥ
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśaiva śakuntānāṁ gatis teṣāṁ duranvayā ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
alpakās te manuṣyeṣu ye janāḥ pāragāminaḥ
⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ − Anuṣṭubh
atheyam itarāḥ prajās tīram evānudhāvati ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
ye tarhi samyag ākhyāte dharme dharmānudarśinaḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
te janāḥ pāram eṣyanti mṛtyudheyasya sarvaśaḥ ।।

⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
gatādhvano viśokasya vipramuktasya tāyinaḥ
− − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
sarvagranthaprahīṇasya paridāgho na vidyate ।।

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
uttīrṇaḥ sabhayo mārgaḥ pātālaḥ parivarjitaḥ
− − − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
mukto yogais tathā granthaiḥ sarvaṁ rāgaviṣaṁ hatam ।।

− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
nāsti kāmasamo hy ogho nāsti doṣasamo grahaḥ
− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
nāsti mohasamaṁ jālaṁ nāsti tṛṣṇāsamā nadī

− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
ākāśe tu padaṁ nāsti śramaṇo nāsti bāhyakaḥ
⏑ − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
prapañcābhiratā bālā niṣprapañcās tathāgatāḥ ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yogaiḥ samuhyate bālo yogāṁ nudati paṇḍitaḥ
− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
yogā praṇudya medhāvī ye divyā ye ca mānusāḥ
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
sarvayogāṁ praṇudyeha sarvaduḥkhāṭ pramucyate ।।

− − ⏑ − । ⏑ ⏑ ⏑ − ।। ⏑ − − ⏑ । ⏑ − ⏑ − navipulā
yogād bhavaḥ prabhavati viyogād bhavasaṁkṣayaḥ
− − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
etad dvaidhāpathaṁ jñātvā bhavāya vibhavāya ca ।
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
tatra śikṣeta medhāvī yatra yogān atikramet ।।

⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
akṛtaṁ kukṛtāc chreyaḥ paścāt tapati duṣkṛtam
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
śocate duṣkṛtaṁ kṛtvā śocate durgatiṁ gataḥ ।।

⏑ − ⏑ ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
kṛtaṁ tu sukṛtaṁ śreyo yat kṛtvā nānutapyate ।
− ⏑ − ⏑ । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
nandate sukṛtaṁ kṛtvā nandate sugatiṁ gataḥ

− − ⏑ − । − , − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ − mavipulā
nābhāṣamāṇā jñāyante miśrā bālair hi paṇḍitāḥ
− − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
jñāyante bhāṣamāṇās tu deṣayanto 'rajaḥ padam ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
bhāṣayed dyotayed dharmam ucchrayed ṛṣiṇāṁ dhvajam
⏑ − ⏑ − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
subhāṣitadhvajā nityam ṛṣayor dharmagauravāḥ ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − − ।। − − ⏑ ⏑ । ⏑ − ⏑ −
nindanti tuṣṇim āsīnaṁ nindanti bahubhāṣiṇam ।
− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ −
alpabhāṇiṁ ca nindanti nāsti lokeṣv aninditaḥ ।।

− − ⏑ − । ⏑ − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
ekāntaninditaḥ puruṣaḥ ekāntaṁ vā praśaṁsitaḥ
− − ⏑ − । ⏑ ⏑ ⏑ − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ − navipulā
nābhūd bhaviṣyati ca no na cāpy etarhi vidyate ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। ⏑ ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yaṁ tu vijñā praśaṁsanti hy anuyujya śubhāśubham
⏑ − − − । ⏑ − − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ −
praśaṁsā sā samākhyātā na tv ajñair yaḥ praśaṁsitaḥ ।।

− − ⏑ − , । − ⏑ − − ।। − − − − । ⏑ − ⏑ − ravipulā
medhāvinaṁ vṛttayuktaṁ prājñaṁ śīleṣu saṁvṛtam
− − − ⏑ । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
niṣkaṁ jāmbunadasyaiva kas taṁ ninditum arhati ।।

− − ⏑ − । − ⏑ ⏑ − ।। − ⏑ − − । ⏑ − ⏑ − bhavipulā
śailo yathāpy ekaghano vāyunā na prakampyate ।
− − − − । ⏑ − − − ।। ⏑ − − − । ⏑ − ⏑ −
evaṁ nindāpraśaṁsābhir na kampyante hi paṇḍitāḥ ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yasya mūle tvacā nāsti parṇā nāsti tathā latāḥ
− − − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ dhīraṁ bandhanān muktaṁ kas taṁ ninditum arhati ।

− ⏑ − ⏑ । − ⏑ − ⏑ − − Aupacchandasaka
yasya ha prapañcitaṁ hi no sat
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − −
saṁtānaṁ parikhaṁ ca yo nivṛttaḥ
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − −
tṛṣṇāvigataṁ muniṁ carantaṁ
⏑ ⏑ − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − −
na vijānāti sadevako 'pi lokaḥ ।।

− ⏑ ⏑ − । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
yasya jitaṁ nopajīyate
⏑ ⏑ − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − − Aupacchandasaka
jitam anveti na ka cid eva loke ।
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya x 2
taṁ buddham anantagocaraṁ
⏑ ⏑ − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
hy apadaṁ kena padena neṣyasi ।।

− ⏑ − ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
yasya jālinī viṣaktikā
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
tṛṣṇā nāsti hi lokanāyinī ।
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
taṁ buddham anantagocaraṁ
⏑ ⏑ − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
hy apadaṁ kena padena neṣyasi ।।

− ⏑ − − । ⏑ − − − ।। − − − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
yasya mūlaṁ kṣitau nāsti parṇā nāsti tathā latāḥ ।
− − − − । ⏑ − − − ।। − ⏑ − ⏑ । ⏑ − ⏑ −
taṁ dhīraṁ bandhanān muktaṁ ko nu ninditum arhati ।।

− ⏑ − ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
yasya jālinī viṣaktikā
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
tṛṣṇā nāsti hi lokanāyinī ।
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
taṁ buddham anantavikramaṁ
⏑ ⏑ − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
hy apadaṁ kena padena neṣyasi ।।

− ⏑ ⏑ − । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
yasya vitarkā vidhūpitās
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − − Aupacchandasaka x 3
tv ādhyātmaṁ vinivartitā hy aśeṣam
⏑ ⏑ − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − −
sa hi saṅgam atītya sarvasaṁjñāṁ
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − −
yogāpetam atīrṇasaṅgam eti ।।

− ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ − Vaitālīya
muñca purato muñca paścato
− − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
madhye muñca bhavasya pāragaḥ
− − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
sarvatra vimuktamānaso
⏑ ⏑ − − ⏑ ⏑ । − ⏑ − ⏑ −
na punar jātijarām upeṣyasi ।।

।। yugavargaḥ 29 ।। ।।