Details for SN 45.2 Upaḍḍha
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli SN 45.2 Upaḍḍha SN v 2
Chinese SA 768 T 99.768 T ii 200c03
vn
Chinese SA 726 T 99.726 善知識 T ii 195b10
vn
Tibetan D 300 / Q 966 འཕགས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་མདོ། mdo: sha 304b5–305a7 / lu 334a4–335a4
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering.