Mađđhima Nikāya

Sāmāgama sutta

104. Kraj Samagame

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u zemlji plemena Sakya, kraj Sāmāgame.

U to vreme je Nigantha Nataputta upravo bio umro u Pavi. I posle njegove smrti, među niganthama nasta raskol, podeliše se na dva tabora; međusobno se svađali i vređali, duboko podeljeni, ubadali jedni druge rečima; “Ti ne razumeš ovo učenje i praksu. Ja razumem ovo učenje i praksu. Kako uopšte ti možeš razumeti ovo učenje i praksu? Tvoj put je pogrešan. Moj put je ispravan. Ja sam dosledan. Ti si nedosledan. Ono što bi trebalo reći na početku, ti kažeš na kraju. Ono što bi trebalo reći na kraju ti kažeš na početku. Ono što si tako pažljiv izmozgao je potpuno izokretanje. Tvoja tvrdnja je razotkrivena. Izgubio si debatu. Idi i nauči nešto bolje ili se priberi ako si u stanju!” Činilo se kao da se među učenicima Nigantha Nataputte ne dešava ništa drugo do pokolj. I njegovi nezaređeni sledbenici behu zgađeni, zbunjeni i razočarani učenicima Nigantha Nataputte, kao što su bili i njegovim loše objavljenim i loše izloženim učenjem i praksom, koja nisu vodili ka oslobođenju, nisu vodili ka miru, došli iz usta onoga nije potpuno probuđen; tako da je sada njihovo svetilište bilo razrušeno, ostavljeni bez utočišta.

Onda iskušenik Ćunda, koji je period monsuna bio proveo u Pavi, otide do poštovanog Ānande, pokloni mu se i sede sa strane, te ispriča šta se tamo događa.

Na to poštovani Ānanda reče iskušeniku Ćundi: “Prijatelju Ćunda, ovo je vest koju treba saopštiti Blaženom. Hajdemo do Blaženog, pa mu ti ispričaj o svemu tome.”

“Da, poštovani gospodine”, odgovori iskušenik Ćunda.

Onda poštovani Ānanda i iskušenik Ćunda odoše zajedno do Blaženog. Pošto su mu se poklonili, sedoše sa strane, te poštovani Ānanda reče Blaženome: “Poštovani gospodine, novajlija Ćunda ovako kaže: ‘Poštovani gospodine, Nigantha Nataputta je upravo umro. I posle njegove smrti, među niganthama nasta raskol, podeliše se na dva tabora… sada je njihovo svetilište razrušeno, ostavljeni su bez utočišta’. I pomislih, poštovani gospodine: ‘Neka svađa ne nastane onda kada Blaženog više ne bude. Jer takva bi svađa bila na štetu i nesreću mnogih, bio bi to gubitak, povređivanje i patnja i za božanstva i za ljude’.”

“Šta misliš, Ānanda? Stvari kojima sam vas podučavao pošto sam ih neposredno uvideo—kao što su četiri temelja sabranosti, četiri vrste napora, četiri osnove duhovne snage, pet svojstava, pet snaga, sedam elemenata probuđenja, plemeniti osmostruki put—vidiš li makar dva monaha, Ānanda, čije se tvrdnje o tim stvarima razlikuju?”

“Ne, poštovani gospodine, ne vidim ni dva monaha čije se tvrdnje o tim stvarima razlikuju. Ali, poštovani gospodine, postoje ljudi koji žive puni poštovanja prema Blaženom, ali koji bi mogli, kada njega više ne bude, da stvore svađu u Sanghi u vezi sa načinom življenja i sa Patimokkhom. Takva bi svađa bila na štetu i nesreću mnogih, bio bi to gubitak, povređivanje i patnja i za božanstva i za ljude.”

“Ānanda, svađa u vezi sa načinom življenja i sa Patimokkhom bi bila sitnica. Ali ako bi nastala svađa oko put ili načina, ona bi bila na štetu i nesreću mnogih, bio bi to gubitak, povređivanje i patnja i za božanstva i za ljude.

Postoji, Ānanda, šest korena svađa. Kojih šest? Kada je, Ānanda, monah besan i osvetoljubiv. Takav monah živi bez zazora i poštovanja prema učitelju, prema učenju, prema monaškoj zajednici i ne sledi put vežbanja. A monah koji živi besan i osvetoljubiv, bez zazora i poštovanja prema učitelju, prema učenju, prema monaškoj zajednici i ne sledi put vežbanja, stvara svađu u toj zajednici, a koja je na štetu i nesreću mnogih, ona znači gubitak, povređivanje i patnju i za božanstva i za ljude. Dakle, ako vidiš takav koren svađa u sebi ili oko sebe, treba da nastojiš da se oslobodiš upravo tog otrovnog korena svađa. A ako ne vidiš takav koren svađa u sebi ili oko sebe, treba da vežbaš na takav način da se upravo taj otrovnih koren svađa ni ne pojavi u budućnosti. Tako se osigurava oslobađanje od tog otrovnog korena svađa sada; tako se osigurava da taj otrovni koren svađa ne nikne ni u budućnosti.

I opet, monah je sklon da bude prezriv i drzak… zavidan i pohlepan… sklon prevarama i laži… da ima loše želje i pogrešna gledišta… tvrdoglavo se drži svojih stavova, drži ih se uporno, teško ih se teško odriče. Takav monah živi bez zazora i poštovanja prema učitelju, prema učenju, prema monaškoj zajednici i ne sledi put vežbanja. Monah koji živi bez zazora i poštovanja prema učitelju, prema učenju, prema monaškoj zajednici i ne sledi put vežbanja, stvara svađu u toj zajednici, a koja je na štetu i nesreću mnogih, ona znači gubitak, povređivanje i patnju i za božanstva i za ljude. Dakle, ako vidiš takav koren svađa u sebi ili oko sebe, treba da nastojiš da se oslobodiš upravo tog otrovnog korena svađa. A ako ne vidiš takav koren svađa u sebi ili oko sebe, treba da vežbaš na takav način da se upravo taj otrovnih koren svađa ni ne pojavi u budućnosti. Tako se osigurava oslobađanje od tog otrovnog korena svađa sada; tako se osigurava da taj otrovni koren svađa ne nikne ni u budućnosti. To su, Ānanda, šest korena svađa.

Ānanda, postoje ove četiri vrste parnica. Koje četiri? Parnica zbog svađe, parnica zbog optužbe, parnica zbog prekršaja i parnica u vezi sa procedurom. To su četiri vrste parnica.

Ānanda, postoji sedam vrsta rešavanja parnice. Radi razrešavanja i smirivanja parnica kad god se one pojave: otklanjanje parnice suočavanjem, otklanjanje parnice na osnovu sećanja, otklanjanje parnice na osnovu prošle neuračunljivosti, usvajanje priznavanja prekršaja, na osnovu mišljenja većine, označavanjem nečijeg lošeg karaktera i prekrivanjem travom.

A šta je to suočavanje? Kad se monasi raspravljaju: ‘Ovo je Dhamma’, ‘Ovo nije Dhamma’, ‘Ovo je praksa’ ili ‘Ovo nije praksa’. Svi ti monasi bi trebalo da se okupe. I kada su se okupili, treba da se izloži princip Dhamme. Kada je izložen princip Dhamme, parnicu treba razrešiti u skladu sa njim. Tako je suočavanje. I tako će neke parnice biti rešene uz pomoć suočavanja.

A kakvo je to mišljenja većine? Kada monasi ne mogu da reše parnicu na mestu svog boravka, treba da odu na mesto boravka gde ima veći broj monaha. Tu treba da se svi okupe. I kada su se okupili, treba da se izloži princip Dhamme. Kada je izložen princip Dhamme, parnicu treba razrešiti u skladu sa njim. To je mišljenje većine. I tako će neke parnice biti rešene uz pomoć mišljenja većine.

A kakvo je to rešavanje parnice na osnovu sećanja? Kad jedan monah prekoreva drugog monaha za takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz: ‘Da li se poštovani seća da je počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz?’ A ovaj kaže: ‘Ne, prijatelji, ja se ne sećam da sam počinio takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’ U tom slučaju treba objaviti rešavanje parnice na osnovu sećanja. To rešavanje parnice na osnovu sećanja. I tako će neke parnice biti rešene na osnovu sećanja.

A kakvo je to rešavanje parnice na osnovu prošle neuračunljivosti? Kad jedan monah prekoreva drugog monaha za takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz: ‘Da li se poštovani seća da je počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz?’ A ovaj kaže: ‘Ne, prijatelju, ja se ne sećam da sam počinio takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’ Uprkos poricanju, onaj prvi i dalje insistira: ‘Siguran sam da poštovani mora znati vrlo dobro da je počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’ A ovaj kaže: ‘Bio sam lud, prijatelju, bio sam skrenuo s uma, a kad sam skrenuo s uma, rekao sam i učinio mnoge stvari koje ne doliče asketi. Ne sećam se, bio sam lud, bio sam skrenuo s uma kad sam to učinio.’ U tom slučaju treba treba objaviti rešavanje parnice na osnovu prošle neuračunljivosti. I tako će neke parnice biti rešene na osnovu prošle neuračunljivosti.

A kakvo je to usvajanje priznavanja prekršaja? Kada se monah, bilo da ga neko prekoreva ili ne, seti nekog svog prekršaja, otkrije ga i saopšti. On tada treba da ode do starijeg monaha i pošto ogrtačem pokrije samo jedno rame, pokloni mu se. Zatim, sedeći na petama, sklopi dlanove ispred grudi i kaže: ‘Poštovani gospodine, počinio sam takav i takav prekršaj; priznajem.’ A ovaj mu kaže: ‘Da li uviđaš?’—‘Da, uviđam.’—‘Hoćeš li ubuduće praktikovati obuzdavanje?’—‘Praktikovaću obuzdavanje ubuduće.’ To je usvajanje priznanja prekršaja. I tako će neke parnice biti rešene na osnovu priznanja prekršaja.

A kakvo je to označavanje nečijeg lošeg karaktera? Kad jedan monah prekoreva drugog monaha za takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz: ‘Da li se poštovani seća da je počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz?’ A ovaj kaže: ‘Ne, prijatelju, ja se ne sećam da sam počinio takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’ Uprkos poricanju, onaj prvi i dalje insistira: ‘Siguran sam da poštovani mora znati vrlo dobro da je počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’ A ovaj kaže: ‘Ja se ne sećam da sam počinio takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz. Ali se sećam da sam počinio takav i takav manji prekršaj.’ Uprkos poricanju, onaj prvi i dalje insistira: ‘Siguran sam da poštovani mora znati vrlo dobro da je počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’ A ovaj kaže: ‘Prijatelji, iako nisam bio pitan, ja priznajem da sam počinio takav i takav manji prekršaj; pa kad sam već pitan, zašto ne bi priznao i ako sam počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz?’ Onda onaj prvi kaže: ‘Prijatelju, da nisi bio pitan, ne bi ni priznao da si počinio takav i takav manji prekršaj; pa zašto, ako si pitan, priznao da si počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz? Sigurno se poštovani seća je li počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’—Na kraju optuženi kaže: ‘Sećam se, prijatelji, da sam počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz. Bio sam u žurbi, bio sam zbunjen, kad sam rekao da se ne sećam da sam počinio takav i takav težak prekršaj, onaj koji znači poraz ili skoro poraz.’ To je označavanje nečijeg lošeg karaktera. I tako će neke parnice biti rešene na osnovu označavanje nečijeg lošeg karaktera.

A kakvo je to prekrivanjem travom? Kada se monasi stalno svađaju i prepiru, kad su duboko podeljeni, mogu reći i učiniti mnoge stvari koje ne dolikuju jednom asketi. Svi ti monasi bi trebalo da se okupe. Kad su se okupili, tada bi mudar monah iz jedne grupe trebalo da ustane sa svog sedišta, pokrije ogrtačem samo jedno rame, podigne dlanove i sklopi ih u visini grudi, te zamoli sa Sangha ovako odluči: ‘Neka me poštovana Sangha sasluša. Kada se stalno svađamo i prepiremo, kad smo duboko podeljeni, mi kažemo i učinimo mnoge stvari koje ne dolikuju jednom asketi. Ako se Sangha sa tim saglasi, onda za dobrobit ovih poštovanih i za moje dobro, u sred Sanghe ja ću priznati, po metodu prekrivanja travom, sve prekršaje ovih poštovanih i moje sopstvene, izuzev onih koji traže ozbiljnu kaznu i one povezane sa nezaređenima.’

Potom bi mudar monah iz one druge grupe trebalo da ustane sa svog sedišta, pokrije ogrtačem samo jedno rame, podigne dlanove i sklopi ih u visini grudi, te zamoli sa Sangha ovako odluči: ‘Neka me poštovana Sangha sasluša. Kada se stalno svađamo i prepiremo, kad smo duboko podeljeni, mi kažemo i učinimo mnoge stvari koje ne dolikuju jednom asketi. Ako se Sangha sa tim saglasi, onda za dobrobit ovih poštovanih i za moje dobro, u sred Sanghe ja ću priznati, po metodu prekrivanja travom, sve prekršaje ovih poštovanih i moje sopstvene, izuzev onih koji traže ozbiljnu kaznu i one povezane sa nezaređenima.’ To je prekrivanje travom. I tako će neke parnice biti rešene na osnovu prekrivanja travom.

Postoji ovih šest nezaboravnih kvaliteta koji stvaraju ljubav i poštovanje, podstiču na ispomaganje, neprepiranje, na slogu i na jedinstvo. A kojih šest?

Kada monah kroz telesne postupke ispoljava prijateljsku ljubav, na javnom mestu i privatno, prema svojim saputnicima u svetačkom životu. To je nezaboravni kvalitet koji stvara ljubav i poštovanje, podstiče na ispomaganje, neprepiranje, na slogu i jedinstvo.

I opet, kada monah govorom ispoljava prijateljsku ljubav, na javnom mestu i privatno, prema svojim saputnicima u svetačkom životu. To je nezaboravni kvalitet koji stvara ljubav i poštovanje, podstiče na… jedinstvo.

I opet, kada monah mišlju ispoljava prijateljsku ljubav, na javnom mestu i privatno, prema svojim saputnicima u svetačkom životu. To je nezaboravni kvalitet koji stvara ljubav i poštovanje, podstiče na… jedinstvo.

I opet, monah uživa u stvarima zajedničkim njemu i njegovim vrlim saputnicima u svetačkom životu. Bez ikakve rezerve, sa njima deli sve što ima, a što je dobio u skladu sa pravilima, uključujući i ono što mu je u prosjačkoj zdeli. To je nezaboravni kvalitet koji stvara ljubav i poštovanje, podstiče na… jedinstvo.

I opet, na javnom mestu i privatno, monah poseduje zajedno sa svojim saputnicima u svetačkom životu sve one vrline koje su usavršene, pročišćene, neumrljane, neukaljane, oslobađajuće, hvale ih mudri, a doprinose koncentraciji uma. To je nezaboravni kvalitet koji stvara ljubav i poštovanje, podstiče na… jedinstvo.

I opet, na javnom mestu i privatno, monah poseduje zajedno sa svojim saputnicima u svetačkom životu ono razumevanje koje je plemenito i oslobađajuće, a one koji i postupaju u skladu sa tim razumevanjem vodi do potpunog iskorenjivanja patnje. To je nezaboravni kvalitet koji stvara ljubav i poštovanje, podstiče na… jedinstvo.

Ovo je šest nezaboravnih kvaliteta koji stvaraju ljubav i poštovanje, podstiču na ispomaganje, neprepiranje, na slogu i jedinstvo.

Ako, Ānanda, usvojiš i razvijaš tih šest nezaboravnih kvaliteta, vidiš li bilo koji način govora, trivijalan ili grub, koji ne bi mogao da podneseš?”—“Ne, poštovani gospodine.”

“Onda, Ānanda, usvoji i razvijaj tih šest nezaboravnih kvaliteta. To će ti na duge staze doneti dobrobit i sreću.”

Tako reče Blaženi. Poštovani Ānanda beše zadovoljan i obradova se rečima Blaženog.