Mađđhima Nikāya

Ćūlapunnama sutta

110. Kratki govor u noći punog Meseca

Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Istočnom parku, u palati Migarine majke.

Tom prilikom—na uposatha dan, u noći punog Meseca—Blaženi je sedeo na nekoj čistini okružen monasima. Tada, osmotrivši monahe dok su sedeli u tišini, ovako im reče:

“Monasi, da li bi jedan loš čovek prepoznao drugog lošeg čoveka: ‘Ova osoba je loš čovek’?”—“Ne, poštovani gospodine.”—“Dobro je, monasi. Nemoguće je, ne može biti, da jedan loš čovek prepozna drugog lošeg čoveka: ‘Ova osoba je loš čovek’. No, da li bi jedan loš čovek prepoznao drugog dobrog čoveka: ‘Ova osoba je dobar čovek’?”—“Ne, poštovani gospodine.”—“Dobro je, monasi. Nemoguće je, ne može biti, da jedan loš čovek prepozna drugog dobrog čoveka: ‘Ova osoba je dobar čovek’.

Monasi, loš čovek poseduje loše osobine; druži se sa lošim čovekom, ima namere lošeg čoveka, savetuje kao loš čovek, govori kao loš čovek, postupa kao loš čovek, zastupa gledišta kao loš čovek i daruje kao loš čovek.

A kako to loš čovek poseduje loše osobine? Tako što loš čovek nema poverenje, nema stida, nema straha od rđavih dela; neuk je, lenj, zaboravan i nepromišljen. Tako loš čovek poseduje loše osobine.

A kako se to loš čovek druzi sa lošim čovekom? Tako što loš čovek ima za svoje prijatelje i drugove one askete i bramane koji nemaju poverenja, nemaju stida, nemaju strah od činjenja rđavih dela; neuki su, lenji, zaboravni i nepromišljeni. Tako se loš čovek druzi sa lošim čovekom.

A kako to loš čovek ima namere lošeg čoveka? Tako što loš čovek gleda kako da naudi sebi, kako da naudi drugima, kako da naudi i sebi i drugima. Tako loš čovek ima namere lošeg čoveka.

A kako to loš čovek savetuje kao loš čovek? Tako što loš čovek savetuje na sopstvenu štetu, na štetu drugih, na štetu i svoju i drugih. Tako loš čovek savetuje kao loš čovek.

A kako to loš čovek govori kao loš čovek? Tako što loš čovek govori reči koje su laž, maliciozne, grubost i ogovaranje. Tako loš čovek govori kao loš čovek.

A kako to loš čovek postupa kao loš čovek? Tako što loš čovek ubija živa bića, uzima ono što mu nije dato i čini loša dela zaveden čulnim zadovoljstvima. Tako loš čovek postupa kao loš čovek.

A kako to loš čovek zastupa gledišta kao loš čovek? Tako što se loš čovek drži ovakvog gledišta: ‘Nema ničeg što se daje, ničeg što se daruje, ničeg što se žrtvuje; nema ploda i rezultata dobrih i loših dela; nema ovog sveta, nema drugog sveta; nema majke, nema oca; nema bića koja se spontano preporađaju; nema dobrih i časnih asketa i bramana u ovome svetu koji su sami za sebe razumeli zahvaljujući neposrednom znanju i objašnjavaju ovaj svet i drugi svet.’ Tako loš čovek zastupa gledišta kao loš čovek.

A kako to loš čovek daruje kao loš čovek? Tako što loš čovek daruje nepažljivo, daruje ne svojom rukom, daruje bez pokazivanja poštovanja, daruje ono što je za bacanje, daruje kao da je to nevažno. Tako loš čovek daruje kao loš čovek.

Loš čovek—koji poseduje takve loše osobine, druži se sa lošim čovekom, ima namere lošeg čoveka, savetuje kao loš čovek, govori kao loš čovek, postupa kao loš čovek, zastupa gledišta kao loš čovek i daruje kao loš čovek—posle sloma tela, posle smrti, ponovo se rađa na odredištu lošeg čoveka. A šta je odredište lošeg čoveka? To je čistilište ili životinjski svet.

Monasi, da li bi jedan dobar čovek prepoznao drugog dobrog čoveka: ‘Ova osoba je dobar čovek’?”—“Da, poštovani gospodine.”—“Dobro je, monasi. Moguće je da jedan dobar čovek prepozna drugog dobrog čoveka: ‘Ova osoba je dobar čovek’. No, da li bi jedan dobar čovek prepoznao drugog lošeg čoveka: ‘Ova osoba je loš čovek’?”—“Da, poštovani gospodine.”—“Dobro je, monasi. Moguće je da jedan dobar čovek prepozna drugog lošeg čoveka: ‘Ova osoba je loš čovek’.

Monasi, dobar čovek poseduje dobre osobine; druži se sa dobrim čovekom, ima namere dobrog čoveka, savetuje kao dobar čovek, govori kao dobar čovek, postupa kao dobar čovek, zastupa gledišta kao dobar čovek i daruje kao dobar čovek.

A kako to dobar čovek poseduje dobre osobine? Tako što dobar čovek ima poverenje, ima stida, ima straha od rđavih dela; učen je, vredan, sabranog uma i mudar. Tako dobar čovek poseduje dobre osobine.

A kako se to dobar čovek druži sa dobrim čovekom? Tako što dobar čovek ima za svoje prijatelje i drugove one askete i bramane koji imaju poverenja, imaju stida, imaju strah od činjenja rđavih dela; učeni su, vredni, sabranog uma i mudri. Tako se dobar čovek druži sa dobrim čovekom.

A kako to dobar čovek ima namere dobrog čoveka? Tako što dobar čovek gleda kako da ne naudi sebi, kako da ne naudi drugima, kako da ne naudi ni sebi ni drugima. Tako dobar čovek ima namere dobrog čoveka.

A kako to dobar čovek savetuje kao dobar čovek? Tako što dobar čovek ne savetuje na sopstvenu štetu, na štetu drugih, na štetu i svoju i drugih. Tako dobar čovek savetuje kao dobar čovek.

A kako to dobar čovek govori kao dobar čovek? Tako što dobar čovek odustaje od reči koje su laž, maliciozne, grubost i ogovaranje. Tako dobar čovek govori kao dobar čovek.

A kako to dobar čovek postupa kao dobar čovek? Tako što dobar čovek odustaje od ubijanja živih bića, uzimanja onoga što mu nije dato i činjenja loših dela zaveden čulnim zadovoljstvima. Tako dobar čovek postupa kao dobar čovek.

A kako to dobar čovek zastupa gledišta kao dobar čovek? Tako što se dobar čovek drži ovakvog gledišta: ‘Postoji ono što se daje, ono što se daruje, ono što se žrtvuje; postoji plod i rezultat dobrih i loših dela; postoji ovaj svet i drugi svet; postoje majka i otac; postoje bića koja se spontano preporađaju; postoje dobri i časni askete i bramani u ovome svetu koji su sami za sebe razumeli zahvaljujući neposrednom znanju i objašnjavaju ovaj svet i drugi svet’. Tako dobar čovek zastupa gledišta kao dobar čovek.

A kako to dobar čovek daruje kao dobar čovek? Tako što dobar čovek daruje pažljivo, daruje svojom rukom, daruje s poštovanjem, daruje ono što vredi, daruje kao da je to važno. Tako dobar čovek daruje kao dobar čovek.

Dobar čovek—koji poseduje takve dobre osobine, druži se sa dobrim čovekom, ima namere dobrog čoveka, savetuje kao dobar čovek, govori kao dobar čovek, postupa kao dobar čovek, zastupa gledišta kao dobar čovek i daruje kao dobar čovek—posle sloma tela, posle smrti, ponovo se rađa na odredištu dobrog čoveka. A šta je odredište dobrog čoveka? To je veličina među božanstvima i veličina među ljudskim bićima.

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.