Mađđhima Nikāya

Sankharupapatti sutta

120. Preporađanje u skladu sa težnjom

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi ovako obrati monasima: „Monasi.“—„Da, gospodine“, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

„Monasi, podučiću vas preporađanju u skladu sa sopstvenom težnjom. Pažljivo slušajte i zapamtite ono što ću vam reći.“—„Da, gospodine“, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

Tako, monasi, monah poseduje poverenje, vrlinu, učenost, velikodušnost i mudrost. On razmišlja: ’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu dobro stojećih plemića!’ Fiksira svoj um na to, učvršćuje se u toj misli, razvija je. Takve težnje i takvo ponašanje, kada se razvijaju i neguju, vode ga do preporađanja tamo. To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… mudrost. On razmišlja: ’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu dobro stojećih bramana! … u društvu dobro stojećih kućedomaćina! …’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… mudrost. On čuje da su božanstva u nebeskom svetu Četiri velika kralja dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu božanstava u nebeskom svetu Četiri velika kralja!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… mudrost. On čuje da su božanstva u nebeskom svetu Trideset trojice… Yama božanstva… božanstva u Tusita svetu… božanstva koja se ushićuju stvaranjem dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu božanstava koja se ushićuju stvaranjem!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da je Brama hiljadu svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brama hiljadu svetova gaji nameru da prožme tih hiljadu svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što bi čovek sa dobrim vidom uzeo orah u ruku i razgledao ga, tako i Brama hiljadu svetova gaji nameru da prožme tih hiljadu svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: '’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Brame hiljadu svetova!' Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da je Brama dve hiljade… Brama tri hiljade svetova… Brama četiri hiljade… Brama pet hiljada dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brama pet hiljada gaji nameru da prožme pet hiljada svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što bi čovek sa dobrim vidom uzeo pet oraha u ruku i razgledao ih, tako i Brama pet hiljada svetova gaji nameru da prožme pet hiljada svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: '’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Brame pet hiljada svetova!' Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da je Brama deset hiljada dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brama deset hiljada gaji nameru da prožme deset hiljada svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što najfiniji dragi kamen beril, ležeći na crvenom brokatu, sija, zrači i blista, tako i Brama deset hiljada svetova gaji nameru da prožme deset hiljada svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: '’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Brame deset hiljada svetova!' Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da je Brama sto hiljada dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brama sto hiljada gaji nameru da prožme sto hiljadu svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što ukras od najčistijeg zlata, koji je vešti majstor znalački iskovao, ležeći na crvenom brokatu, sija, zrači i blista, tako i Brama sto hiljada svetova gaji nameru da prožme deset hiljada svetova i da prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: '’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Brame sto hiljada svetova!' Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da su božanstva blistavila… božanstva ograničenog blistavila… božanstva nemerljivog blistavila… božanstva neprekidnog blistavila… božanstva slave… božanstva ograničene slave… božanstva nemerljive slave… božanstva blistave slave… božanstva velikog ploda… Aviha božanstva… Atappa božanstva… Sudassa božanstva… Sudassi božanstva… Akanittha božanstva dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: '’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Akanittha božanstava!' Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja.

I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da su božanstva područja beskrajnog prostora… božanstva područja beskrajne svesti… božanstva područja ništavila… božanstva područja ni percepcije ni nepercepcije dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: '’Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu božanstava područja ni percepcije ni nepercepcije!' Fiksira svoj um na to, učvršćuje se u toj misli, razvija je. Takve težnje i takvo ponašanje, kada se razvijaju i neguju, vode ga do preporađanja tamo. To je, monasi, način, put koji vodi do takvog preporađanja..

I opet, monah poseduje poverenje, vrlinu, učenost, velikodušnost i mudrost. On razmišlja: ’Oh, kad bih ostvarivši to sam za sebe kroz neposredno znanje, mogao ovde i sada da dostignem i ostanem u oslobođenju uma i oslobođenju mudrošću, koja su bez nečistoća, sa svakom nečistoćom uklonjenom!' I on ostvarivši to sam za sebe kroz neposredno znanje, ovde i sada dostigne i ostane u oslobođenju uma i oslobođenju mudrošću, koja su bez nečistoća, sa svakom nečistoćom uklonjenom. Monasi, takav monah se više nigde ne preporađa.“

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.