Mađđhima Nikāya

Aććariya-abbhuta sutta

123. Izvanredno i čudesno

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

U to vreme je jedna grupa monaha sedela u dvorani za okupljanje, gde su se našli pošto su se vratili iz prošenja hrane, jeli, te se ovakav razgovor zapodenu među njima: „Izvanredno je, prijatelji, čudesno je kako je moćan i silan Tathāgata! Jer on je u stanju da zna o Budama iz prošlosti — koji su dosegli kranju nibbānu, raskrčili [šikaru] misli, izašli iz kruga, okončali kruženje i nadišli svaku patnju — da zna kako su se rodili, koje im je bilo ime, koje poreklo, koje vrline, koje [stanje] koncentracije, koja mudrost, koje življenje [u dostignućima], koje je njihovo izbavljenje“.

Kad to bi rečeno, poštovani Ānanda reče monasima: „Prijatelji, Tathāgate su izvanredne, sa izvanrednim osobinama. Tathāgate su čudesne, sa čudesnim osobinama.“

Međutim, njihov razgovor bi prekinut, jer Blaženi izađe iz meditacije uveče, otide do dvorane za okupljanje i sede na unapred pripremljeno mesto. „Monasi, o čemu diskutujete sedeći sada ovde? I u kakvom razgovoru sam vas prekinuo?“

„Poštovani gospodine, sedeli smo u dvorani za okupljanje, gde smo se našli pošto smo se vratili iz prošenja hrane, jeli, te se ovakav razgovor zapodenu među nama: 'Izvanredno je, prijatelji, čudesno je… koje je njihovo izbavljenje'. Kad to bi rečeno, poštovani Ānanda nam reče: 'Prijatelji, Tathāgate su izvanredne, sa izvanrednim osobinama. Tathāgate su čudesne, sa čudesnim osobinama'. O tome smo diskutovali sedeći sada ovde? I u kakvoj diskusiji smo prekinuti kad je Blaženi stigao.“

Onda se Blaženi obrati poštovanom Ānandi: „Pošto je tako, Ānanda, objasni podrobnije izvanredne i čudesne osobine Tathāgate.“

„Čuo sam i naučio ovako, poštovani gospodine, iz usta Blaženog: 'Sabran i potpuno svestan, Ānanda, pojavio se Bodhisatta na Tusita nebu'. To da se sabran i potpuno svestan Bodhisatta pojavio na Tusita nebu—to sam zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Sabran i potpuno svestan ostao je Bodhisatta na Tusita nebu'. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Čitav svoj životni vek ostao je Bodhisatta na Tusita nebu'. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Sabran i potpuno svestan umro je Bodhisatta na Tusita nebu i sišao u matericu svoje majke'. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je sabran i potpuno svestan Bodhisatta umro na Tusita nebu i sišao u matericu svoje majke, tada se velika, nemerljiva svetlost pojavila u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, sa Marom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i ljudima. I čak u tom bezdanom prostoru između svetova, praznom, sumornom i potpuno mračnom, gde Mesec i Sunce, koliko god bili moćni i sjajni, ne mogu učiniti da njihova svetlost prodre—i tu se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje sjaj bogova pojavila. A bića koja su se tamo preporodila ugledaše jedna druge u tom svetlu: „Zaista, i drugih bića ovde ima.“ Čitav sistem deset hiljada svetova se zatresao, protresao i zadrhtao i u njemu se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje sjaj bogova pojavila'. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, četiri mlada božanstva dođoše da ga čuvaju na sve četiri strane sveta, tako da nijedno ljudsko ili neljudsko biće, niti bilo ko drugi, ne može da povredi Bodhisattu ili njegovu majku. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, ona je postala izuzetno čedna, odustala je od ubijanja, od uzimanja onoga što joj nije dato, od zloupotrebe čulnih zadovoljstava, od zloupotrebe govora i od konzumiranja svega što izaziva stanje omamljenosti.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, nije strašću ispunjena misao vezana za muškarce nije se javila u njoj i ona sama bila je nedostupna bilo kojem muškarcu obuzetom požudom.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, ona je čvrsto držala pet struna čulne želje i njima opremljena i opskrbljena, uživala je u njima.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, nikakav bol nije se javila u njoj; bila je radosna i oslobođena svake tegobe. Videla je Bodhisattu u svojoj materici, sa svim njegovim udovima, sa svim sposobnostima. Kao kada bi plavi, žuti, crveni, beli ili braon konac bio provučen kroz fini dragulj, vrlo čist, brušen sa osama strana, lepo obrađen, i čovek dobrog vida ga uzme u ruku i ovako razgleda. „Ovo je fini dragulj, vrlo čist, brušen sa osama strana, lepo obrađen, kroz koji je provučen plavi, žuti, crveni, beli ili braon konac“; isto tako, kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke… ona je videla Bodhisattu u svojoj materici, sa svim njegovim udovima, sa svim sposobnostima.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Sedam dana posle rođenja Bodhisatte, njegova majka je umrla i ponovo se rodila na Tusita nebu'. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Druge žene su se porađale pošto su dete nosile u materici devet ili deset meseci, ali ne i Bodhisattina majka. Bodhisattina majka se porodila pošto ga je nosila u materici tačno deset meseci.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Druge žene su se porađale tako što su sedele ili ležale, ali ne i Bodhisattina majka. Bodhisattina majka se porodila tako što je stajala.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, prvo su ga božanstva prihvatila, potom ljudska bića.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, nije odmah stao na zemlju. Četiri mlada božanstva ga prihvatiše i prineše majci ovim rečima: „Raduj se, o kraljice, rodila si sina velike moći“ '. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, izašao je neuprljan, neumazan vodom ili sluzi ili krvlju, niti bilo kakvom drugom nečistoćom; beše čist i blistav. Kao kad bi dragulj bio stavljen na svilu iz Kasija, on ne bi uprljao tu svilu, niti svila dragulj. A zašto? Zato što su oboje čisti. Zato, kada je Bodhisatta izašao… beše čist i blistav.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, dva mlaza vode odjednom potekoše sa neba, jedan hlada, a drugi topao, kako si se Bodhisatta i njegova majka okupali.' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Čim je Bodhisatta rođen, čvrsto se oslonio na sopstvene noge; tada je načinio sedam koraka ka severu i dok je beli suncobran visio je nad njim, pogledao je na sve četiri strane sveta i onda izrekao reči Predvodnika stada: „Ja sam najviši na svetu; ja sam najbolji na svetu; ja sam prvi na svetu. Ovo je moje poslednje rođenje; za mene nema novih preporađanja.“ ' To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: 'Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, tada se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje i sjaj bogova pojavila u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, sa Marom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i ljudima. I čak u tom bezdanom prostoru između svetova, praznom, sumornom i potpuno mračnom, gde Mesec i Sunce, koliko god bili moćni i sjajni, ne mogu učiniti da njihova svetlost prodre—i tu se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje sjaj bogova pojavila. A bića koja su se tamo preporodila ugledaše jedna druge u tom svetlu: „Zaista, i drugih bića ovde ima.“ Čitav sistem deset hiljada svetova se zatresao, protresao i zadrhtao i u njemu se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje i sjaj bogova pojavila'. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.“

„Pošto je to tako, Ānanda, onda zapamti i ovo kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga: Ovde, Ānanda, Tathagatta zna osećaje kada nastaju, kada traju, kada nestaju; opažaje zna kada nastaju, kada traju, kada nestaju; misli zna kada nastaju, kada traju, kada nestaju. I to, Ānanda, zapamti kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.“

„Poštovani gospodine, pošto Tathagatta zna osećaje kada nastaju, kada traju, kada nestaju; opažaje zna kada nastaju, kada traju, kada nestaju; misli zna kada nastaju, kada traju, kada nestaju – i to ću zapamtiti kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.“

Tako reče Ānanda. Učitelj se saglasi sa time. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima poštovanog Ānande.