Mađđhima Nikāya

Anuruddha sutta

127. Govor Anuruddhe

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

Onda stolar Pañćakanga reče nekom čoveku: „Hajde, dobri čoveče, idi do poštovanog Anuruddhe, pokloni mu se do zemlje u moje ime i reci: ’Poštovani gospodine, stolar Panćakanga se klanja do nogu poštovanom Anuruddhi i kaže: „Poštovani gospodine neka poštovani Anuruddha sa još tri monaha prihvati moj poziv za ručak sutra; neka poštovani Anuruddha bude tačan, jer je stolar Pañćakanga vrlo zauzet, ima mnogo posla da obavi za kralja“.’“

„Da, gospodine“, odgovori taj čovek i otide do poštovanog Anuruddhe. Pošto se poklonio do zemlje poštovanom Anuruddhi, sede on sa strane i prenese poruku koju je imao. A poštovani Anuruddha ćutanjem prihvati poziv.

I tako, kada je svanula zora, ujutro, poštovani Anuruddha se obuče, uze prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa ode do kuće stolara Pañćakange i sede na unapred pripremljeno mesto. Zatim je stolar Pañćakanga, svojim rukama, služio i ugostio poštovanog Anuruddhu različitim vrstama ukusne hrane. A kada je poštovani Anuruddha jeo i izvadio ruke iz zdele, stolar Pañćakanga sede na niže mesto, sa strane, i reče poštovanom Anuruddhi:

„Poštovani gospodine, stariji monasi došli su kod mene i rekli: 'Kućedomaćine, razvijaj nemerljivo oslobođenje uma'; a neki drugi stariji monasi rekoše: 'Kućedomaćine, razvijaj uzvišeno oslobođenje uma'. Poštovani gospodine, nemerljivo oslobođenje uma i uzvišeno oslobođenje uma —jesu li ta dva stanja različita po značenju i različita po nazivu ili su ona isto po značenju, a samo različita po nazivu?“

„Kaži nam, kako ti to vidiš, kućedomaćine. Posle toga biće ti razjašnjeno.“

„Poštovani gospodine, I mislim ovako: nemerljivo oslobođenje uma i uzvišeno oslobođenje uma—to su dva stanja ista po značenju, a samo različita po nazivu.“

„Kućedomaćine, nemerljivo oslobođenje uma i uzvišeno oslobođenje uma — ta su dva stanja različita po značenju i različita po nazivu. A ovako treba razumeti to što su ta dva stanja različita po značenju i različita po nazivu.

Šta je to, kućedomaćine, nemerljivo oslobođenje uma? Tako monah boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu; takođe nagore, nadole, unaokolo i svuda, svima kao i sebi, boravi prožimajući čitav svet umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, obilnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva i mržnje. Boravi on prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim saosećanjem… Boravi on prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim radošću zbog sreće drugih… Boravi on prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim spokojstvom… obilnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva i mržnje. To se naziva nemerljivim oslobođenjem uma.

A šta je to, kućedomaćine, uzvišeno oslobođenje uma? Tako monah boravi fokusiran na područje veličine korena jednog drveta, prožimajući ga uzvišeno: to se naziva uzvišenim oslobođenjem uma. Tako monah boravi fokusiran na područje veličine jednog sela, prožimajući ga uzvišeno… na područje veličine dva ili tri sela… na područje veličine jednog kraljevstva… na područje veličine dva ili tri kraljevstva… na područje veličine kopna omeđenog okeanom, prožimajući ga uzvišeno: to se takođe naziva uzvišenim oslobođenjem uma. Na taj se način, kućedomaćine, može razumeti kako su ta stanja različita po značenju i različita po nazivu.

Postoje, kućedomaćine, ove četiri vrste ponovnog javljanja [u nekom budućem stanju] postojanja. Koje četiri? Tako neko boravi fokusiran i prožima 'ograničenim sjajem'; posle sloma tela, posle smrti, on se preporađa u društvu božanstava ograničenog sjaja. Tako neko boravi fokusiran i prožima 'neograničenim sjajem'; posle sloma tela, posle smrti, on se preporađa u društvu božanstava neograničenog sjaja. Tako neko boravi fokusiran i prožima 'pomućenim sjajem'; posle sloma tela, posle smrti, on se preporađa u društvu božanstava pomućenog sjaja. Tako neko boravi fokusiran i prožima 'čistim sjajem'; posle sloma tela, posle smrti, on se preporađa u društvu božanstava čistog sjaja. To su četiri vrste ponovnog javljanja [u nekom budućem stanju] postojanja.

Ima prilika, kućedomaćine, kada se ta božanstva okupe na jednom mestu. Kada su se tako okupila, uočljiva je razlika u njihovoj boji, ali ne i razlika u njihovom sjaju. Baš kao što je, kada čovek unese u kuću nekoliko lampi, uočljiva razlika u njihovom plamenu, ali ne i razlika u sjaju; isto tako, ima prilika kada se ta božanstva okupe na jednom mestu… ali ne i razlika u njihovom sjaju.

Ima prilika, kućedomaćine, kada se ta božanstva raziđu sa tog mesta. Pošto se razilaze, uočljiva je razlika u njihovoj boji, ali i razlika u njihovom sjaju. Baš kao što je, kada čovek počne da iznosi iz kuće one lampe, uočljiva razlika u njihovom plamenu, ali i razlika u sjaju; isto tako, ima prilika kada se ta božanstva okupe na jednom mestu… ali i razlika u njihovom sjaju.

Tim božanstvima ne pada na pamet misao: ’Ovaj naš [život] je trajan, postojan, večan’, pa ipak, gde god da se nastane, tu pronalaze ushićenje. Baš kao što, kada muve slete na obramicu ili korpu koju neko nosi, ne pada im na pamet misao: ’Ovaj naš [život] je trajan, postojan, večan’, pa ipak, gde god da slete, tu pronalaze ushićenje; isto tako, tim božanstvima ne pada na pamet misao… pa ipak, gde god da slete, tu pronalaze ushićenje.“

Kada ovo bi rečeno, poštovani Abhiya Kaććāna reče poštovanom Anuruddhi: „Dobro je to, poštovani Anuruddha; pa ipak, ja imam još nešto da pitam: Jesu li sve to blistava božanstva ograničenog sjaja ili su neka od njih božanstva neograničenog sjaja?“

„Zbog činioca [koji utiče na preporađanje], prijatelju Kaććāna, neka od njih su božanstva ograničenog sjaja, a neka druga neograničenog sjaja.“

„Poštovani Anuruddha, šta je uzrok, šta je razlog da su među božanstvima koja su se pojavila u jedinstvenoj kategoriji božanstava, neka od njih božanstva ograničenog sjaja, a neka božanstva neograničenog sjaja?“

„S tim u vezi, prijatelju Kaććāna, odgovoriću ti jednim pitanjem. Odgovori onako kako misliš da treba. Šta misliš, prijatelju Kaććāna? Kada monah boravi fokusiran na područje veličine korena jednog drveta, prožimajući ga uzvišeno, a neki drugi monah boravi fokusiran na područje veličine korenja dva ili tri drveta, prožimajući ga uzvišeno—koja od te dve vrste mentalnog razvoja je uzvišenija?“—„Ova druga, poštovani gospodine.“

„Šta misliš, prijatelju Kaććāna? Kada monah boravi fokusiran na područje veličine korenja dva ili tri drveta, prožimajući ga uzvišeno, a neki drugi monah boravi fokusiran na područje veličine jednog sela, prožimajući ga uzvišeno… područje veličine jednog sela i područje veličine dva ili tri sela… područje veličine dva ili tri sela i područje veličine jednog kraljevstva… područje veličine jednog kraljevstva i područje veličine dva ili tri kraljevstva… na područje veličine dva ili tri kraljevstva i područje veličine kopna omeđenog okeanom, prožimajući ga uzvišeno — koja od te dve vrste mentalnog razvoja je uzvišenija?“—„Ova druga, poštovani gospodine.“

„To je uzrok, to je razlog, prijatelju Kaććāna, da su među božanstvima koja su se pojavila u jedinstvenoj kategoriji božanstava, neka od njih božanstva ograničenog sjaja, a neka božanstva neograničenog sjaja.“

„Dobro je to, poštovani Anuruddha; pa ipak, ja imam još nešto da pitam: Jesu li sve to blistava božanstva pomućenog sjaja ili su neka od njih božanstva čistog sjaja?“

„Zbog činioca [koji utiče na preporađanje], prijatelju Kaććāna, neka od njih su božanstva pomućenog sjaja, a neka druga čistog sjaja.“

„Poštovani Anuruddha, šta je uzrok, šta je razlog da su među božanstvima koja su se pojavila u jedinstvenoj kategoriji božanstava, neka od njih božanstva pomućenog sjaja, a neka božanstva čistog sjaja?“

„S tim u vezi, prijatelju Kaććāna, daću ti jedno poređenje, jer neki mudri ljudi ovde razumeju značenje onoga što je kazano zahvaljujući poređenju. Zamisli da lampa gori, puna nečistog ulja i sa nečistim fitiljem; zbog nečistog ulja i nečistog fitilja, ona gori slabo. Isto tako, monah boravi fokusiran na i prožima [neko područje] nečistim sjajem. Njegova telesna inertnost nije još sasvim nestala, njegova tromost i tupost nisu još sasvim eliminisani, njegov nemir i kajanje nisu još sasvim uklonjeni; zbog toga on, zapravo, meditira slabo. Posle sloma tela, posle smrti, on se preporađa u društvu božanstava pomućenog sjaja.

A zamisli da lampa gori, puna čistog ulja i sa čistim fitiljem; zbog čistog ulja i čistog fitilja, ona ne gori slabo. Isto tako, monah boravi fokusiran na i prožima [neko područje] čistim sjajem. Njegova telesna inertnost je sasvim nestala, njegova tromost i tupost su sasvim eliminisani, njegov nemir i kajanje su sasvim uklonjeni; zbog toga on, zapravo, meditira sjajno. Posle sloma tela, posle smrti, on se preporađa u društvu božanstava čistog sjaja.

„To je uzrok, to je razlog, prijatelju Kaććāna, da su među božanstvima koja su se pojavila u jedinstvenoj kategoriji božanstava, neka od njih božanstva pomućenog sjaja, a neka božanstva čistog sjaja.“

Kad ovo bi rečeno, poštovani Abbhiya Kaććāna reče poštovanom Anuruddhi: „Dobro je, poštovani Anuruddha. Poštovani Anuruddha ne kaže: ’Ovako sam čuo’ ili ’Trebalo bi da je ovako’. Umesto toga, poštovani Anuruddha kaže: ’Ova božanstva su ovakva, a ona božanstva su onakva’. I izgleda mi, poštovani gospodine, da se poštovani Anuruddha svakako družio sa tim božanstvima, razgovarao sa njima i raspravljao sa njima“.

„Svakako, prijatelju Kaććāna, tvoje reči su uvredljive i neučtive, ali svejedno ću ti odgovoriti. Tokom dugog vremena družio sam se sa tim božanstvima, razgovarao sa njima i raspravljao sa njima.“

Kada ovo bi rečeno, poštovani Abhiya Kaććāna reče stolaru Pañćakangi: „Dobitak je za tebe, kućedomaćine, veliki je dobitak za tebe da si napustio stanje sumnje i imao priliku da čuješ ovaj govor o Dhammi“.