Mađđhima Nikāya

Ćetokhila sutta

16. Požari u srcu

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se on obrati monasima na ovaj način: “Monasi.”—“Da, poštovani gospodine,” odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

“Monasi, za onog monaha koji nije ugasio pet požara u svom srcu i nije raskinuo pet okova nemoguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi.

A šta su to, monasi, pet požara u srcu koje nije ugasio? Tako je monah sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Učitelja, te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Dhammu… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je drugi požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u sanghu… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je treći požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u vežbanje… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je četvrti požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

I opet, monah je besan i nezadovoljan svojim saputnicima u svetačkom životu, neodetljiv prema njima, te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

To je pet požara u srcu koje on nije ugasio.

A šta su to, monasi, pet okova koje nije raskinuo? Tako monah nije oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za čulnim zadovoljstvima, te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

I opet, monah nije oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za telom… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je drugi okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

I opet, monah nije oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za oblikom… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je treći okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

I opet, monah jede koliko želi sve dok mu stomak nije prepun i prepušta se zadovoljstvima spavanja, lenčarenja i dremanja… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je četvrti okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

I opet, monah živi svetačkim životom u težnji za nekim božanskim svetom ovako: ‘Uz pomoć ove vrline ili rituala ili asketizma ili svetačkog života postaću (veliko) božanstvo ili neko (manje) božanstvo’, te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

To je pet okova u srcu koje on nije raskinuo.

Monasi, za onog monaha koji nije ugasio pet požara u svom srcu i nije raskinuo pet okova nemoguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi.

Monasi, za onog monaha koji jeste ugasio pet požara u svom srcu i raskinuo pet okova moguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi.

A šta su to, monasi, pet požara u srcu koje je ugasio? Tako monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Učitelja, te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi požar u njegovom srcu koji je ugasio.

I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Dhammu… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je drugi požar u njegovom srcu koji je ugasio.

I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u sanghu… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je treći požar u njegovom srcu koji je ugasio.

I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u vežbanje… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je četvrti požar u njegovom srcu koji je ugasio.

I opet, monah nije besan i nezadovoljan svojim saputnicima u svetačkom životu, nije neosetljiv prema njima, te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti požar u njegovom srcu koji je ugasio.

To je pet požara u srcu koje je on ugasio.

A šta su to, monasi, pet okova koje je raskinuo? Tako je monah oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za čulnim zadovoljstvima, te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

I opet, monah je oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za telom… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je drugi okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

I opet, monah je oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za oblikom… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je treći okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

I opet, monah ne jede koliko želi sve dok mu stomak nije prepun i ne prepusta se zadovoljstvima spavanja, lenčarenja i dremanja… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je četvrti okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

I opet, monah ne živi svetačkim životom u težnji za nekim božanskim svetom ovako: ‘Uz pomoć ove vrline ili rituala ili asketizma ili svetačkog života postaću (veliko) božanstvo ili neko (manje) božanstvo’, te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

To je pet okova u srcu koje je on raskinuo.

Monasi, za onog monaha koji jeste ugasio pet požara u svom srcu i raskinuo pet okova moguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi.

On razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući revnosti i odlučnom naporu; on razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući energiji i odlučnom naporu; on razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući čistoti uma i odlučnom naporu; on razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući istraživanju i odlučnom naporu. I entuzijazam je peti.

Monah koji poseduje ovih petnaest elemenata, uključujući i entuzijazam, sposoban je za proboj, sposoban je za probuđenje, sposoban je da dostigne krajnju slobodu od jarma.

Zamislite da postoji kokoška sa osam, deset ili dvanaest jaja, koje je pokrila, grejala i negovala kako treba. Čak i ako ne poželi: ‘Oh, kad bi moji pilici probili ljusku svojim kandžama i kljunovima i bezbedno se izlegli!’ ipak su pilići u stanju da probiju ljusku svojim kandžama i kljunom i bezbedno se izlegu. Isto tako, monah koji poseduje petnaest elemenata, uključujući i entuzijazam, sposoban je za proboj, sposoban je za probuđenje, sposoban je da dostigne krajnju slobodu od jarma.

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.