Mađđhima Nikāya

Maha-gosinga arañña sutta

32. Dugi govor u šumi Gosinga

Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi živeo u salovoj šumi Gosinga, zajedno sa mnogim svojim dobro poznatim učenicima—poštovanim Sāriputtom, poštovanim Mahā-Mogallānom, poštovanim Mahā-Kassapom, poštovanim Anuruddhom, poštovanim Revatom, poštovanim Ānandom i mnogim drugim svojim istaknutim učenicima.

Onda, jedno veče, poštovani Mahā-Mogallāna izađe iz meditacije, otide do Mahā-Kassape i reče mu: „Prijatelju Kassapa, hajdemo do poštovanog Sāriputte kako bismo čuli govor o Dhammi.“—„Dobro, prijatelju“, odgovori poštovani Mahā-Kassapa. I tako poštovani Mahā-Mogallāna, poštovani Mahā-Kassapa i poštovani Anuruddha otidoše do poštovanog Sāriputte da čuju govor o Dhammi.

Poštovani Ānanda ih ugleda još izdaleka kako idu do poštovanog Sāriputte da slušaju govor o Dhammi. Na to otide do poštovanog Revate i reče mu: „Prijatelju Revata, oni vrli ljudi idu do poštovanog Sāriputte da čuju govor o Dhammi. Hajdemo i mi do poštovanog Sāriputte da čujemo govor o Dhammi.“—„Vrlo dobro, prijatelju“, odgovori poštovani Revata. Pa tako i poštovani Revata i poštovani Ānanda krenuše do poštovanog Sāriputte da čuju govor o Dhammi.

A poštovani Sāriputta još izdaleka ugleda poštovanog Revatu i poštovanog Ānandu da dolaze i reče poštovanom Ānandi: „Neka dođe poštovani Ānanda, dobro je došao poštovani Ānanda, lični pratilac Blaženog, koji je neprekidno u prisustvu Blaženog. Prijatelju Ānanda, ova salova šuma Gosinga je divna, ovo je noć punog Meseca, salove krošnje su u cvatu i čini se kao da se nebeski mirisi šire na sve strane. Koja bi to vrsta monaha, prijatelju Ānanda, mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?“

„Prijatelju Sāriputta, kada je monah mnogo čuo, zapamtio to što je čuo i razumeo. Takvo učenje je i slovom i duhom divno na početku, divno u sredini, divno na kraju, ono upućuje na potpuno zaokružen i pročišćen svetački život—upravo od takvog učenja je monah mnogo čuo, zapamtio to što je čuo, može da ga ponovi, istražio ga je svojim umom i dobro ga razumeo. Tako on izlaže Dhammu svim četirima zajednicama lepo oblikovanim i razložnim rečima i rečenicama, kako bi u onima koji slušaju skrivene sklonosti bile iskorenjene. Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.

Kad ovo bi rečeno, poštovani Sāriputta se obrati poštovanom Revati ovako: „Prijatelju Revata, poštovani Ānanda je govorio u skladu sa svojim nadahnućem. A sada pitamo poštovanog Revatu: Prijatelju Revata, ova salova šuma Gosinga je divna, ovo je noć punog Meseca, salove krošnje su u cvatu i čini se kao da se nebeski mirisi šire na sve strane. Koja bi to vrsta monaha, prijatelju Revata, mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?“

„Prijatelju Sāriputta, kada se monah raduje meditaciji u osami, uživa u meditaciji u osami, posvećen je smirenju uma, ne zapostavlja zadubljenje, poseduje uvid i živi u praznim kolibama. Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.“

Kad ovo bi rečeno, poštovani Sāriputta se obrati poštovanom Anuruddhi ovako: „Prijatelju Anuruddha, poštovani Revata je govorio u skladu sa svojim nadahnućem. A sada pitamo poštovanog Anuruddhu: Prijatelju Anuruddha, ova salova šuma Gosinga je divna, ovo je noć punog Meseca, salove krošnje su u cvatu i čini se kao da se nebeski mirisi šire na sve strane. Koja bi to vrsta monaha, prijatelju Anuruddha, mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?“

„Prijatelju Sāriputta, svojim duhovnim okom, pročišćenim, koje nadilazi ljudsko, monah posmatra hiljadu svetova. Baš kao što čovek dobrog vida, kad se popne do odaja u gornjoj palati, može da posmatra hiljadu tragova točkova, isto tako svojim duhovnim okom, pročišćenim, koje nadilazi ljudsko, monah posmatra hiljadu svetova. Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.“

Kad ovo bi rečeno, poštovani Sāriputta se obrati poštovanom Mahā-Kassapi ovako: „Prijatelju Kassapa, poštovani Anuruddha je govorio u skladu sa svojim nadahnućem. A sada pitamo poštovanog Mahā-Kassapu: Prijatelju Mahā-Kassapa, ova salova šuma Gosinga je divna… Koja bi to vrsta monaha, prijatelju Mahā-Kassapa, mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?“

„Prijatelju Sāriputta, monah koji i sam boravi u šumi i hvali život u šumi; živi i sam od isprošene hrane i hvali život na isprošenoj hrani; nosi i sam ogrtač od odbačenih krpa i hvali nošenje ogrtača od odbačenih krpa; nosi i sam ogrtač iz tri dela i hvali nošenje ogrtača iz tri dela; ima i sam malo želja i hvali posedovanje malo želja; sam je zadovoljan i hvali zadovoljenost; živi u osami i hvali život u osami; živi i sam podalje o mnoštva i hvali življenje podalje od mnoštva; energičan je i hvali buđenje energije; u sebi je razvio vrlinu i hvali razvijanje vrline; u sebi je razvio koncentraciju i hvali razvijanje koncentracije; u sebi je razvio mudrost i hvali razvijanje mudrosti; dostigao je i sam oslobođenje i hvali dostizanje oslobođenja; dostigao je i sam znanje i viđenje oslobođenja i hvali dostizanje znanja i viđenja oslobođenja. Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.“

Kad ovo bi rečeno, poštovani Sāriputta se obrati poštovanom Mahā-Mogallāni ovako: „Prijatelju Mogallāna, poštovani Mahā-Kassapa je govorio u skladu sa svojim nadahnućem. A sada pitamo poštovanog Mahā-Mogallānu: prijatelju Mogallāna, ova salova šuma Gosinga je divna… Koja bi to vrsta monaha, prijatelju Mahā-Mogallāna, mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?“

„Prijatelju Sāriputta, kad se dva monaha upuste u razgovor o višoj Dhammi i propituju jedan drugog, te svaki na pitanja onog drugog odgovara bez oklevanja, te s etako njihov razgovor odvija u skladu sa Dhammom. Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.“

Kada ovo bi rečeno, poštovani Mahā-Mogallāna se obrati poštovanom Sāriputti ovako: „Prijatelju Sāriputta, svi smo govorili u skladu sa svojim nadahnućem. Sada pitamo poštovanog Sāriputtu: Prijatelju Sāriputta, ova salova šuma Gosinga je divna… Koja bi to vrsta monaha, prijatelju Sāriputta, mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?“

„Prijatelju Mogallāna, monah je ovladao svojim umom, ne dopušta da um ovlada njime. Ujutro boravi on u bilo kojem boravištu ili dostignuću da želi da boravi tokom jutra; u podne boravi on u bilo kojem boravištu ili dostignuću da želi da boravi tokom podneva; uveče boravi on u bilo kojem boravištu ili dostignuću da želi da boravi tokom večeri. Zamisli kralja ili kraljevog savetnika koji ima škrinju punu razne šarene odeće. Ujutro bi mogao da obuče koje god odelo želi da nosi ujutro; u podne bi mogao da obuče koje god odelo da želi da nosi u podne; uveče bi mogao da obuče koje god odelo da želi da nosi uveče. Isto tako, monah je ovladao svojim umom, ne dopušta da um ovlada njime. Ujutro…  u podne… uveče boravi on u bilo kojem boravištu ili dostignuću da želi da boravi tokom večeri. Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.“

Potom se poštovani Sāriputta obrati svim poštovanima ovako: „Prijatelji, svi smo govorili u skladu sa svojim nadahnućem. Hajdemo do Blaženog i ispričajmo mu o svemu ovome. A ono što nam Blaženi na to odgovori, dobro zapamtimo.“—„Dobro, prijatelju“, odgovoriše oni. Potom svi poštovani otidoše do Blaženog i pošto su mu se poklonili, sedoše sa strane. A poštovani Sāriputta reče Blaženom:

„Poštovani gospodine, poštovani Revata i poštovani Ānanda dođoše do mene da čuju govor o Dhammi. Videh ih još izdaleka kako dolaze, te rekoh poštovanom Ānandi: ‘Neka dođe poštovani Ānanda, dobro je došao poštovani Ānanda… Prijatelju Ānanda, ova salova šuma Gosinga je divna… Koja bi to vrsta monaha, prijatelju Ānanda, mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?’ Tako upitan, poštovani gospodine, poštovani Ānanda odgovori: ‘Prijatelju Sāriputta, kada je monah mnogo čuo… (kao u §4)… Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.’

„Dobro je, dobro je, Sāriputta. Ako bi da govori ispravno, Ānanda bi trebalo da govori upravo tako. Jer Ānanda je mnogo čuo, zapamtio to što je čuo i razumeo. Takvo učenje je i slovom i duhom divno na početku, divno u sredini, divno na kraju, ono upućuje na potpuno zaokružen i pročišćen svetački život—upravo od takvog učenja je on mnogo čuo, zapamtio to što je čuo, može da ga ponovi, istražio ga je svojim umom i dobro ga razumeo. Tako on izlaže Dhammu svim četirima zajednicama lepo oblikovanim i razložnim rečima i rečenicama, kako bi u onima koji slušaju skrivene sklonosti bile iskorenjene.“

„Kad ovo bi rečeno, poštovani gospodine, obratih se poštovanom Revati ovako: ‘Prijatelju Revata… Koja bi to vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?’ A poštovani Revata odgovori: ‘Prijatelju Sāriputta, kada se monah raduje meditaciji u osami, uživa u meditaciji u osami… (kao u §5) Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga’.“

„Dobro je, dobro je, Sāriputta. Ako bi da govori ispravno, Revata bi trebalo da govori upravo tako. Jer Revata se raduje meditaciji u osami, uživa u meditaciji u osami, posvećen je smirenju uma, ne zapostavlja zadubljenje, poseduje uvid i živi u praznim kolibama.“

„Kad ovo bi rečeno, poštovani gospodine, obratih se poštovanom Anuruddhi ovako: ‘Prijatelju Anuruddha… Koja bi to vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?’ A poštovani Anuruddha odgovori: ‘Prijatelju Sāriputta, svojim duhovnim okom… (kao u §6)… Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga’.“

„Dobro je, dobro je, Sāriputta. Ako bi da govori ispravno, Anuruddha bi trebalo da govori upravo tako. Jer svojim duhovnim okom, pročišćenim, koje nadilazi ljudsko, Anuruddha posmatra hiljadu svetova.“

„Kad ovo bi rečeno, poštovani gospodine, obratih se poštovanom Mahā-Kassapi ovako: ‘Prijatelju Mahā-Kassapa … Koja bi to vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?’ A poštovani Mahā-Kassapa odgovori: ‘Prijatelju Sāriputta, monah koji i sam boravi u šumi… (kao u §7)… Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga’.“

„Dobro je, dobro je, Sāriputta. Ako bi da govori ispravno, Mahā-Kassapa bi trebalo da govori upravo tako. Jer Mahā-Kassapa je onaj koji i sam boravi u šumi i hvali život u šumi… dostigao je i sam znanje i viđenje oslobođenja i hvali dostizanje znanja i viđenja oslobođenja.“

„Kad ovo bi rečeno, poštovani gospodine, obratih se poštovanom Mahā-Mogallāni ovako: ‘Prijatelju Mahā-Mogallāna … Koja bi to vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?’ A poštovani Mahā-Mogallāna odgovori: ‘Prijatelju Sāriputta, kad se dva monaha upuste u razgovor o višoj Dhammi … (kao u §8)… Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga’.“

„Dobro je, dobro je, Sāriputta. Ako bi da govori ispravno, Mahā-Mogallāna bi trebalo da govori upravo tako. Jer Mahā-Mogallāna je onaj koji govori o Dhammi.“

Kada i ovo bi rečeno, poštovani Mahā-Mogallāna reče Blaženome: „Tada se, poštovani gospodine, obratih poštovanom Sāriputti ovako: ‘Prijatelju Sāriputta… Koja bi to vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga?’ A poštovani Sāriputta odgovori: ‘Prijatelju Mogallāna, monah je ovladao svojim umom… (kao u §9)… Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga’.“

„Dobro je, dobro je, Mogallāna. Ako bi da govori ispravno, Sāriputta bi trebalo da govori upravo tako. Jer Sāriputta je ovladao svojim umom, ne dopušta da um ovlada njime. Ujutro boravi on u bilo kojem boravištu ili dostignuću da želi da boravi tokom jutra; u podne boravi on u bilo kojem boravištu ili dostignuću da želi da boravi tokom podneva; uveče boravi on u bilo kojem boravištu ili dostignuću da želi da boravi tokom večeri.”

Kada i ovo bi rečeno, poštovani Sāriputta upita Blaženog: „Poštovani gospodine, ko je od nas dobro odgovorio?“

“Svi ste dobro odgovorili, Sāriputta, svako na svoj način. Čujte isto tako od mene koja bi to vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga. Sāriputta, kada se monah vrati iz prošenja hrane, posle obroka, seda on ukrštenih nogu, uspravnog tela i ustali svoju pažnju pred sobom odlučan: ‘Neću ustati iz ovog položaja sve dok se zahvaljujući nevezivanju moj um ne oslobodi nečistoća’. Takva bi vrsta monaha mogla osvetliti ovu salovu šumu Gosinga.” Tako reče Blaženi. Zadovoljni, svi poštovani se obradovaše rečima Blaženog.