Mađđhima Nikāya

Ćūla-gopālaka sutta

34. Kratki govor o govedaru

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo među Vađđijima, kraj Ukkaćele, na obali reke Gang. To se on ovako obrati monasima: “Monasi”.—“Da, poštovani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

„Monasi, jednom je u Magadhi neki lakomisleni govedar, poslednjeg meseca monsuna, u jesen, ne vodeći mnogo računa o ovoj obali, niti o onoj obali ove reke Gang, poterao svoje krdo ka zemlji Videha, ka drugoj obali, na mestu gde nije prelaz. A onu stoku zahvati matica, te ih zadesi nevolja i propast. A zašto? Zato što je taj lakomisleni magadhski govedar poslednjeg meseca monsuna, u jesen, ne vodeći mnogo računa o ovoj obali, niti o onoj obali ove reke Gang, poterao svoje krdo u zemlji Videha ka drugoj obali, na mestu gde nije prelaz.

Isto je tako, monasi, sa onim monasima i bramanima koji nisu vešti u ovome svetu i u drugome svetu, nevešti u kraljevstvu Mare i onome što je izvan njega, nevešti u kraljevstvu smrti i onome što je izvan njega—oni koji ih slušaju i imaju poverenje u njih, to će im doneti nevolje i propast za dugo vremena.

Monasi, jednom je u Magadhi mudri govedar, poslednjeg meseca monsuna, u jesen, pošto je dobro osmotrio ovu obalu i onu obalu ove reke Gang, poterao svoje krdo ka zemlji Videha, ka drugoj obali, na mestu gde postoji prelaz. Prvo je poterao bikove za priplod i predvodnike krda i oni zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu. Potom je poterao snažna goveda i goveda koja tek treba ukrotiti, te i oni zasekoše maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. Poterao je junice i junad, te i oni zasekoše maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. Poterao je zatim telad i slabiju stoku, te i oni zasekoše maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. U isto vreme, bilo je sasvim mlade teladi, tek rođene, koja podstaknuta mukanjem svojih majki takođe zaseče maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. A zašto? Zato što je taj mudri magadhski govedar poslednjeg meseca monsuna, u jesen, pošto je dobro osmotrio ovu obalu i onu obalu ove reke Gang, poterao svoje krdo ka zemlji Videha, ka drugoj obali, na mestu gde postoji prelaz.

Isto je tako, monasi, sa onim monasima i bramanima koji su vešti u ovome svetu i u drugome svetu, vešti u kraljevstvu Mare i onome što je izvan njega, vešti u kraljevstvu smrti i onome što je izvan njega—oni koji ih slušaju i imaju poverenje u njih, to će im doneti dobrobit i sreću za dugo vremena.

Monasi, baš kao što bikovi za priplod i predvodnici krda zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu, isto tako i oni monasi koji su arahanti, sve nečistoće uma razorili, proživeli svetački život, učinili ono što treba učiniti, odložili teret, dosegli istinski cilj, raskinuli okove bića i jesu potpuno oslobođeni krajnjim znanjem—zasekavši maticu Mare, bezbedno stigoše na drugu obalu.

Baš kao što snažna goveda i goveda koja tek treba ukrotiti zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu, isto tako i oni monasi koji su raskinuli pet nižih okova, spontano se preporodili [u čistim boravištima] i odatle dosegli nibbānu, a da se više ne vrate u ovaj svet—zasekavši maticu Mare, bezbedno stigoše na drugu obalu.

Baš kao što junice i junad zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu, isto tako i oni monasi koji su raskinuli tri okova i sa slabljenjem požude, mržnje i obmanutosti postali „jednom povratnici“, koji se vraćaju u ovaj svet da okončaju patnju—zasekavši maticu Mare, bezbedno stigoše na drugu obalu.

Baš kao što telad i slabija stoka zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu, isto tako i oni monasi koji su raskinuli tri okova i „ušli u tok“, te više nisu podložni propasti, već im je osigurano oslobođenje, puta ka probuđenju—zasekavši maticu Mare, bezbedno stigoše na drugu obalu.

Baš kao što sasvim mlada telad, tek rođena, podstaknuta mukanjem svojih majki zaseče maticu Ganga, te bezbedno stiže na drugu obalu, isto tako i oni monasi koji su postupaju u skladu sa Dhammom, postupaju u skladu sa poverenjem—zasekavši maticu Mare, bezbedno stigoše na drugu obalu.

Monasi, ja sam vešt u ovome svetu i u drugome svetu, vešt u kraljevstvu Mare i onome što je izvan njega, vešti u kraljevstvu smrti i onome što je izvan njega. Oni koji me slušaju i imaju poverenje u mene, to će im doneti dobrobit i sreću za dugo vremena.“

Tako reče Blaženi. Kada je Uzvišeni ovo izrekao, Učitelj dodade i ovo:

„I ovaj svet i onaj svet
dobro je opisao onaj koji zna,
ono što je u dosegu Mare
i ono što je izvan njegovog domašaja.

Razumevši direktno čitav taj svet,
Probuđeni, onaj koji razume
otvori vrata ka besmrtnome,
kroz koja se do nibbāne sigurno stiže.

Jer Marina matica presečena je,
njegova struja zaustavljena, trska raskrčena;
Radujte se zato, monasi, beskrajno
i svoje srce sklonite tamo gde sigurnost leži.”