Mađđhima Nikāya

Brahmanimantanika sutta

49. Na Bramin poziv

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se on obrati monasima: „Monasi.“—„Da, poštovani gospodine,“ odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

„Monasi, jednom sam prilikom živeo u Ukkatthi, kraj Subhaga pećine, u podnožju kraljevskog drveta sal. A u to vreme ovakvo opasno uverenje rodilo se u Baka Brami: 'Ovo je trajno, ovo je stalno, ovo je večno, ovo je potpuno, ovo ne protiče; jer ovo nije rođeno, niti stari, ne umire, niti odlazi, da bi se ponovo pojavilo i izvan toga izlaska nema'.

Svojim umom video sam tu misao u umu Baka Brame i kao kad bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku tako i ja hitro nestadoh u podnožju kraljevskog drveta sal, u Ukkatthi, kraj Subhaga pećine, i pojavih se u svetu Brame. Baka Brama me opazi još izdaleka kako dolazim, te reče: ’Hajdete, dobri gospodine! Dobrodošli, dobri gospodine! Mnogo je vremena prošlo otkako ste ovde bili. A ovo je, dobri gospodine, trajno, ovo je stalno, ovo je večno, ovo je potpuno, ovo ne protiče; jer ovo nije rođeno, niti stari, ne umire, niti odlazi, da bi se ponovo pojavilo i izvan toga izlaska nema’.

Kad to bi izrečeno, rekoh Baka Brami: ’Uvaženi Baka Brama je skliznuo u neznanje; skliznuo je u neznanje i zato za prolazno kaže da je trajno, za nestalno kaže da je stalno, za ograničeno kaže da je večno, za nepotpuno kaže da je potpuno, za ono što protiče kaže da ne protiče, za ono što je rođeno, stari, umire, odlazi da se više ne pojavi kaže da nije rođeno, niti stari, ne umire, niti odlazi, da bi se ponovo pojavilo; kaže da izvan toga izlaska nema’.

Onda mi Māra, Zli, pretvorivši se u člana Bramine pratnje, reče: ’Monaše, monaše, ne razuveravaj ga, ne razuveravaj ga; jer ovaj Brama je Veliki Brama, Vrhovni vladar, Nenadmašni, nepogrešivog viđenja, Znalac, Tvorac i Stvoritelj, Najviše proviđenje, Gospodar i Otac onih koji jesu i koji će tek biti. I pre no što si se rodio, monaše, bilo je asketa i bramana na ovome svetu koji su odbacivali zemlju zbog gađenja nad zemljom, koji su odbacivali vodu zbog gađenja nad vodom, koji su odbacivali vatru zbog gađenja nad vatrom, koji su odbacivali vazduh zbog gađenja nad vazduhom, koji su odbacivali bića zbog gađenja nad bićima, koji su odbacivali božanstva zbog gađenja nad božanstvima, koji su odbacivali Pađāpati zbog gađenja nad Pađāpati, koji su odbacivali Bramu zbog gađenja nad Bramom, a posle sloma tela, kad im život beše okončan, preporodili su se u nižem telu. I pre no što si se rodio, monaše, bilo je asketa i bramana na ovome svetu koji su hvalili zemlju zbog oduševljenosti zemljom, koji su hvalili vodu zbog oduševljenosti vodom, koji su hvalili vatru zbog oduševljenosti vatrom, koji su hvalili vazduh zbog oduševljenosti vazduhom, koji su hvalili bića zbog oduševljenosti bićima, koji su hvalili božanstva zbog oduševljenosti božanstvima, koji su hvalili Pađāpati zbog oduševljenosti Pađāpati, koji su hvalili Bramu zbog oduševljenosti Bramom, a posle sloma tela, kad im život beše okončan, preporodili su se u višem telu. Zato, monaše, kažem ti: Postaraj se, dobri gospodine, da radiš samo onako kako Brama kaže; nikada ne protivreči reči Braminoj. Ako to ipak učiniš, monaše, tada ćeš proći poput čoveka koji pokušava da zrak svetlosti koji mu se približava skrene drvenim štapom ili čoveka koji izgubi oslonac i klizne u provaliju. Postaraj se, dobri gospodine, da radiš samo onako kako Brama kaže; nikada ne protivreči reči Braminoj. Zar ne vidiš, monaše, Braminu pratnju kako tamo sedi’. I Māra pozna Braminu pratnj uda posvedoči.

Kada ovo bi rečeno, ovako rekoh Māri, Zlom: ’Prepoznao sam te, Zli. Nemoj misliti: „Nije me prepoznao“. Ti si Māra, Zli, i Brama, Bramina pratnja i članovi Bramine pratnje su svi u tvojim rukama. Ti, Zli, misliš: „I ovaj je u mojim rukama, on je takođe u mojoj vlasti“; ali ja nisam u tvojim rukama, Zli, ja nisam u tvojoj vlasti’.

Kada ovo bi rečeno, Baka Brama mi reče: ’Dobri gospodine, ja za trajno kažem da je trajno, za stalno kažem da je stalno, za večno kažem da je večno, za potpuno kažem da je potpuno, za ono što ne protiče kažem da ne protiče, za ono što nije rođeno, niti stari, ne umire, niti odlazi da bi se ponovo pojavilo kažem da nije rođeno, niti stari, ne umire, niti odlazi da bi se ponovo pojavilo; i kada izvan toga izlaska nema kaže da izvan toga izlaska nema’. I pre no što si se rodio, monaše, bilo je asketa i bramana na ovome svetu čiji je asketizam trajao koliko i ceo tvoj život. Oni su znali, kada postoji izlaz izvan, da zaista postoji izlaz izvan. Zato, monaše, kažem ti: Nećeš pronaći izlaz izvan i na kraju ćeš požnjeti jedino iscrpljenost i razočarenje. Ako se držiš zemlje, bićeš blizu mene, unutar mog domena, u kojem svoju volju sprovodim i kažnjavam. Ako se držiš vode… vatre… vazduha… bića… božanstava… Pađāpati… Brame, bićeš blizu mene, unutar mog domena, u kojem svoju volju sprovodim i kažnjavam’.

„Bramo, i ja to znam. Ako se držim zemlje, biću blizu tebe, unutar tvog domena, u kojem svoju volju sprovodiš i kažnjavaš. Ako se držim vode… vatre… vazduha… bića… božanstava… Pađāpati… Brame, biću blizu tebe, unutar tvog domena, u kojem svoju volju sprovodiš i kažnjavaš’. Sem toga, razumem da se tvoj domet i domašaj ovako prostire: Baka Brama ima toliko snage, toliko moći, toliko uticaja“.

„A koliko to, dobri gospodine, razumeš da se moj domet i domašaj ovako prostire: Baka Brama ima toliko snage, toliko moći, toliko uticaja?“

„Dokle Mesec i sunce kruže
blistajući i obasjavajući prostranstva,
nad hiljadostrukim takvim svetom
tvoja se vlast proteže.

I tu ti znaš visoko i nisko,
one sa žudnjom i one bez žudnje,
stanje koje je takvo i drugačije,
dolazak i odlazak bića.

Bramo, razumem da se tvoj domet i domašaj ovako prostire: Baka Brama ima toliko snage, toliko moći, toliko uticaja.

Ali, Bramo, postoje još tri tela koja ti niti poznaješ, niti vidiš, a koja ja znam i vidim. Postoji telo koje se zove [božanstva] blistave svetlosti, u kojem si ti umro i preporodio se ovde. I zato što si ovde već toliko dugo, tvoje sećanje na njega je izbledelo, te ga zato niti znaš, niti vidiš, ali ga ja znam i vidim. Tako, Bramo, u pogledu neposrednog znanja, ja nisam tek na nivou ravnom tebi, pa kako bih onda mogao znati manje? Umesto toga, ja znam više od tebe.

Postoji telo koje se naziva [božanstva] blistave slave… Postoji telo koje se naziva [božanstva] velikog ploda. Ti ga niti znaš, niti vidiš, ali ga ja znam i vidim. Tako, Bramo, u pogledu neposrednog znanja, ja nisam tek na nivou ravnom tebi, pa kako bih onda mogao znati manje? Umesto toga, ja znam više od tebe.

Bramo, znajući neposredno zemlju kao zemlju i znajući neposredno ono što nije saglasno zemljovitosti zemlje, nisam tvrdio da jesam zemlja, nisam tvrdio da sam u zemlji, nisam tvrdio da sam odvojen od zemlje, nisam tvrdio da zemlja jeste „moja“, nisam slavio zemlju. Tako, Bramo, u pogledu neposrednog znanja, ja nisam tek na nivou ravnom tebi, pa kako bih onda mogao znati manje? Umesto toga, ja znam više od tebe.

Bramo, znajući neposredno vodu kao vodu… vatru kao vatru… vazduh kao vazduh… bića kao bića… božanstva kao božanstva… Pađāpati kao Pađāpati… Bramu kao Bramu… božanstva blistave svetlosti kao božanstva blistave svetlosti… božanstva blistave slave kao božanstva blistave slave… božanstva velikog ploda kao božanstva velikog ploda… Tvorca kao Tvorca… sve kao sve i znajući neposredno ono što nije saglasno sveobuhvatnosti svega, nisam tvrdio da jesam sve, nisam tvrdio da sam u svemu, nisam tvrdio da sam odvojen od svega, nisam tvrdio da sve jeste „moje“, nisam slavio sve. Tako, Bramo, u pogledu neposrednog znanja, ja nisam tek na nivou ravnom tebi, pa kako bih onda mogao znati manje? Umesto toga, ja znam više od tebe.“

„Dobri gospodine, [ako tvrdite da neposredno znate] ono što nije saglasno sveobuhvatnosti svega, može li se vaša tvrdnja ipak ispostaviti kao šuplja i prazna?“

„Svest koja se ne ispoljava,
niti ima bilo šta sa konačnošću,
niti tvrdi da ima poštovanje za sve:

ono što nije saglasno zemljovitosti zemlje, ono što nije saglasno vodenosti vode… ono što nije saglasno sveobuhvatnosti svega.“

“Dobri gospodine, ja ću vas napustiti.”

„Napusti me, Bramo, ako možeš.“

„I tada Baka Brama, govoreći: ’Napustiću asketu Gotamu, napustiću asketu Gotamu’, nije bio u stanju da me napusti. Na to mu rekoh: ’Bramo, ja ću tebe napustiti’.

„Napustite me, dobri gospodine, ako možete.“

I tada ispoljih takvu natprirodnu snagu da su Brama, Bramina pratnja i članovi Bramine pratnje mogli da čuju moj glas, ali nisu mogli da me vide. Pošto sam nestao, izgovorih ove stihove:

’Videvši strah u svakom obliku života
i u biću što traga za ne-bivanjem,
nisam slavio bilo koji oblik bivanja,
niti se vezivao za bilo koje zadovoljstvo [u bivanju]’.

Na to Brama, Bramina pratnja i ;lanovi Bramine pratnje ostadoše u čudu, zadivljeni: ’Zadivljujuće je, gospodo, čudesno je, ta velika snaga i velika moć askete Gotame! Nikada ranije niti smo čuli, niti videli nekog drugog asketu ili bramana koji je imao toliku snagu i toliku moć kao što je ima asketa Gotama, koji potiče iz plemena Sakya. Gospodo, iako je živeo u pokolenju koje se ushićuje bivanjem, uživa u bivanju, raduje se bivanju, on iščuba bivanje zajedno sa korenom’.

Onda mi Māra, Zli, pretvorivši se u člana Bramine pratnje, reče: ’Dobri gospodine, ako je ovo to što znate, ako je ovo to što ste okrili, ne upućujte svoje [nezaređene] sledbenike ili one koji su zaređeni, ne podučavajte Dhammi svoje [nezaređene] sledbenike ili one koji su zaređeni, ne budite žar u svojim [nezaređenim] sledbenicima ili onima koji su zaređeni. I pre no što ste se rodili, monaše, bilo je asketa i bramana na ovome svetu koji su tvrdili da su usavršeni i potpuno probuđeni, te su upućivali svoje [nezaređene] sledbenike ili one koji su zaređeni, podučavali Dhammi svoje [nezaređene] sledbenike ili one koji su zaređeni, budili su žar u svojim [nezaređenim] sledbenicima ili onima koji su zaređeni. A posle sloma tela, posle smrti, preporodili su se u nižem telu. I pre no što ste se rodili, monaše, bilo je asketa i bramana na ovome svetu koji su tvrdili da su usavršeni i potpuno probuđeni, ali oni nisu upućivali svoje [nezaređene] sledbenike ili one koji su zaređeni, nisu podučavali Dhammi svoje [nezaređene] sledbenike ili one koji su zaređeni, oni nisu budili žar u svojim [nezaređenim] sledbenicima ili onima koji su zaređeni. A posle sloma tela, posle smrti, preporodili su se u višem telu. Isto tako ti, monaše, kažem: Postaraj se, monaše, da živiš pasivan, posvećen zadovoljstvima ovde i sada; bolje je ako sve to ostane neobjavljeno, te tako, dobri gospodine, ne obaveštavajte bilo koga’.

Kada ovo bi rečeno, ovako rekoh Māri, Zlom: ’Prepoznao sam te, Zli. Nemoj misliti: „Nije me prepoznao“. Ti si Māra, Zli. I ti tako ne govoriš iz saosećanja za njihovu dobrobit, već upravo bez saosećanja za njihovu dobrobit. Ti ovako misliš, Zli: „Oni koje asketa Gotama bude podučavao će izmaći mojoj vlasti“. Ti tvoji askete i bramani, Zli, koji su tvrdili da su usavršeni i potpuno probuđeni, nisu bili usavršeni i potpuno probuđeni. Ali ja koji tvrdim da sam usavršen i potpuno probuđen, jesam usavršen i potpuno probuđen. Ako Tathāgata podučava Dhammu učenicima, on je takav, i ako Tathāgata ne podučava Dhammu učenicima, on je takav. Ako Tathāgata predvodi učenike, on je takav, i ako Tathāgata ne predvodi učenike, on je takav. A zašto? Zato što je Tathāgata napustio nečistoće koje prljaju i vode u novo rođenje, starost i smrt; sasekao ih u korenu, načinio nalik palmovom panju, uništio ih tako da ne mogu ponovo da se jave. Baš kao što palma, čija je krošnja odsečena, nije više u stanju da raste, isto tako je Tathāgata napustio nečistoće koje prljaju… sasekao ih u korenu, načinio nalik palmovom panju, uništio ih tako da ne mogu ponovo da se jave’.“

Tako, pošto Māra nije bio u stanju da odgovori i zato što je ovaj govor [počeo] Braminim pozivom, dobio je naslov ’Na Bramin poziv’.