Mađđhima Nikāya

Maratajjaniya sutta

50. Prekorevanje Māre

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom poštovani Mahā-Moggallāna živeo u zemlji Bhagga, kraj Sumsumāragire, u Bhesakaḷa gaju, parku jelena.

I tako je poštovani Mahā-Moggallāna tom prilikom hodao tamo-amo na otvorenom. A Māra, Zli, tada uđe u stomak poštovanog Mahā-Moggallāne, u njegova creva. A poštovani Mahā-Moggallāna je ovako razmišljao: „Zašto mi je stomak tako težak? Kao da sam se prejeo“. Tako on prestade da hoda i uđe u svoju kolibu, te sede na pripremljeno mesto.

Kada je seo, dobro sam sebe osmotri i vide da je Māra, Zli, ušao u njegov stomak, ušao u creva. Kad to vide, reče: „Izlazi, Zli! Izlazi, Zli! Ne uznemiravaj Tathāgatu, ne uznemiravaj Tathāgatinog učenika, jer će ti to doneti štetu i patnju za dugo vremena.“

Na to Māra, Zli, pomisli: „Ovaj asketa me ne zna, ovaj asketa me ne vidi kada to govori. Čak me ni njegov učitelj ne bi tako brzo prepoznao, pa kako bi onda mogao on?“

Zatim poštovani Mahā-Moggallāna reče: „Još kako dobro te znam, Zli. Nemoj misliti: ’On me ne zna’. Ti si Māra, Zli. Ovako si mislio: ’Ovaj asketa me ne zna, ovaj asketa me ne vidi kada to govori. Čak me ni njegov učitelj ne bi tako brzo prepoznao, pa kako bi onda mogao on?’“

Na to Māra, Zli, pomisli: „Ovaj asketa me ne zna, ovaj asketa me ne vidi kada to govori“, na šta izađe na usta poštovanog Mahā-Moggallāne i stade naslonjen na dovratak.

Poštovani Mahā-Moggallāna ga vide kako stoji i reče: „I tu te vidim, Zli. Nemoj misliti: ’On me ne vidi’. Stojiš naslonjen na dovratak, Zli.

Jednom se dogodilo, Zli, da sam bio Māra po imenu Dusi, i imao sam sestru Kali. Ti si bio njezin sin, dakle moj sestrić.

A tom prilikom Blaženi Kakusandha, usavršen i potpuno probuđen, pojavio se u ovome svetu. I Blaženi Kakusandha, usavršen i potpuno probuđen, imao je dvojicu glavnih učenika Vidhūru i Sañđīvu. Među svim učenicima Blaženog Kakusandhe, usavršenim i potpuno probuđenim, nije bio nijedan ravan Vidhūri u podučavanju Dhamme. Zbog toga je poštovani Vidhūra i dobio ime „Vidhūra“. Ali poštovani Sañđīva, otišavši je u šumu, u podnožje drveta ili u praznu kolibu, bez poteškoća je ulazio u stanje prestanka opažaja i osećaja.

I tako se dogodilo, Zli, da je poštovani Sañđīva jednom seo u podnožje nekog drveta i ušao u stanje prestanka opažaja i osećaja. A neki govedari, pastiri i ratari koji su tuda prolazili videše poštovanog Sañđīvu kako sedi u podnožju drveta, u stanju prestanka opažaja i osećaja, te pomisliše: ’Zadivljujuće je, gospodo, čudesno! Ovaj asketa sedi ovde mrtav. Hajde da ga kremiramo’. Tako govedari, pastiri i ratari nakupiše trave, drva i kravljeg izmeta, natrpaše oko tela poštovanog Sañđīve, te zapališe vatru, a onda odoše svojim putem.

Tako, Zli, kada se noć okončala, poštovani Sañđīva izađe iz tog stanja. Otresao je svoj ogrtač i onda, pošto je bilo jutro, uze prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te ode u selo da isprosi hrane. A oni govedari, pastiri i ratari, prolazeći ugledaše poštovanog Sañđīvu kako prosi hranu, pa pomisliše: ’Zadivljujuće je, gospodo, čudesno! Onaj asketa koji je tamo sedeo mrtav, oživeo je!’ Zbog toga je poštovani Sañđīva dobio naziv ’Sañđīva’.

Potom, Zli, Māra Dusi ovako pomisli: ’Postoje ovi vrli monasi dobre naravi, ali ja ne znam odakle dolaze i kuda idu. Kako bi bilo da zaposednem bramane kućedomaćine i kažem im: „Vređajte, grdite, psujte i šikanirajte te vrle monahe dobre naravi; a onda, kada su tako vređani, grđeni, psovani i šikanirani, neka promena će se dogoditi u njihovim umovima i Māra Dusi će pronaći priliku za sebe“.’

I tako Māra Dusi zaposedne bramane kućedomaćine i kaže im: ’Vređajte, grdite, psujte i šikanirajte te vrle monahe dobre naravi; a onda, kada su tako vređani, grđeni, psovani i šikanirani, neka promena će se dogoditi u njihovim umovima i Māra Dusi će možda uloviti priliku za sebe’. I kada je Māra Dusi zaposeo bramane kućedomaćine, oni su vređali, grdili, psovali i šikanirali vrle monahe dobre naravi ovako: „Ti ćelavci askete, ti crni podanički izrodi nastali od Srodnikovih tabana tvrde: 'Mi smo meditanti, mi smo meditanti!', te povijenih ramena, pognute glave i svi mlitavi, meditiraju, premeditiraju, izmeditiraju i odmeditiraju. Baš kao što sova na grani čekajući na skočimiša meditira, premeditira, izmeditira i odmeditira ili kao što šakal na obali reke čekajući na ribu meditira, premeditira, izmeditira i odmeditira ili kao što mačka uz dovratak, u ostavi ili kraj odvoda meditira, premeditira, izmeditira i odmeditira ili kao što magarac kad mu skinu tovar stoji meditira, premeditira, izmeditira i odmeditira, isto tako ti ćelavci askete, ti crni podanički izrodi nastali od Srodnikovih tabana tvrde: 'Mi smo meditanti, mi smo meditanti!', te povijenih ramena, pognute glave i svi mlitavi, meditiraju, premeditiraju, izmeditiraju i odmeditiraju“. Tako, Zli, većina tih ljudskih bića, kada su umrli, posle sloma tela, posle smrti, ponovo su se rodili u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u paklu.

A Blaženi Kakusandha, usavršen i potpuno probuđen, ovako reče monasima: ’Monasi, Māra Dusi je zaposeo bramane kućedomaćine i kaže im: „Vređajte, grdite, psujte i šikanirajte te vrle monahe dobre naravi; a onda, kada su tako vređani, grđeni, psovani i šikanirani, neka promena će se dogoditi u njihovim umovima i Māra Dusi će možda uloviti priliku za sebe“. Zato, monasi, živite obasjavajući jednu stranu sveta umom prožetim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu, isto tako i treći, isto tako i četvrtu; takođe iznad, ispod, unaokolo, svuda i svakoga kao i sebe; živite obasjavajući čitav svet umom prožetim prijateljskom ljubavlju, obilnom, uzvišenom, nemerljivom, bez ikakvog neprijateljstva i zlovolje u sebi. Živite obasjavajući jednu stranu sveta umom prožetim saosećanjem… umom prožetim saradošću… umom prožetim spokojstvom… bez ikakvog neprijateljstva i zlovolje u sebi.’

Zli, kada je Blaženi Kakusandha, usavršen i potpuno probuđen, tako posavetovao i uputio monahe, oni otidoše u šumu, u podnožje drveta ili u praznu kolibu i tamo su živeli obasjavajući jednu stranu sveta umom prožetim prijateljskom ljubavlju… umom prožetim saosećanjem… umom prožetim sa-radošću… umom prožetim spokojstvom… bez ikakvog neprijateljstva i zlovolje u sebi.

Potom, Zli, Māra Dusi ovako pomisli: 'Iako radim to što radim, još uvek ne znam ne znam odakle dolaze i kuda idu ovi vrli monasi dobre naravi. Hajde sad da zaposednem bramane kućedomaćine i kažem im: 'Poštujte, klanjajte se, hvalite i slavite monahe dobre naravi; a onda, kada su tako poštovani, klanjani, hvaljeni i slavljeni, neka promena će se dogoditi u njihovim umovima i Māra Dusi će možda uloviti priliku za sebe’.

I tako Māra Dusi zaposedne bramane kućedomaćine i kaže im: 'Poštujte, klanjajte se, hvalite i slavite monahe dobre naravi; a onda, kada su tako poštovani, klanjani, hvaljeni i slavljeni, neka promena će se dogoditi u njihovim umovima i Māra Dusi će možda uloviti priliku za sebe’. I kada je Māra Dusi zaposeo bramane kućedomaćine, oni su poštovali, klanjali se, hvalili i slavili monahe dobre naravi. Tako, Zli, većina tih ljudskih bića, kada su umrli, posle sloma tela, posle smrti, ponovo su se rodili na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

A Blaženi Kakusandha, usavršen i potpuno probuđen, ovako reče monasima: ’Monasi, Māra Dusi je zaposeo bramane kućedomaćine i kaže im: „Poštujte, klanjajte se, hvalite i slavite monahe dobre naravi; a onda, kada su tako poštovani, klanjani, hvaljeni i slavljeni, neka promena će se dogoditi u njihovim umovima i Māra Dusi će možda uloviti priliku za sebe“. Zato, monasi, živite kontemplirajući nečistoću tela, uočavajući odbojnost hrane, opažajući prestanak očaranosti čitavim ovim svetom, kontemplirajući prolaznost svih tvorevina’.

Zli, kada je Blaženi Kakusandha, usavršen i potpuno probuđen, tako posavetovao i uputio monahe, oni otidoše u šumu, u podnožje drveta ili u praznu kolibu i tamo su živeli kontemplirajući nečistoću tela, uočavajući odbojnost hrane, opažajući prestanak očaranosti čitavim ovim svetom, kontemplirajući prolaznost svih tvorevina.

Potom, kada bi jutro, Blaženi Kukusandha, usavršen i potpuno probuđen, obuče se i uze prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te u pratnji svog pratioca poštovanog Vidhūre ode u selo da isprosi hrane.

A Māra Dusi zaposednu nekog dečaka, te ovaj uze kamen i pogodi njime poštovanog Vidhūru u glavu i razbi mu je. Glave oblivene krvlju, poštovani Vidhūra pratio je u stopu Blaženog Kakusandhu, usavršenog i potpuno probuđenog. Onda se Blaženi Kakusandha, usavršen i potpuno probuđen, okrenu i pogleda ga slonovskim pogledom. ’Ovaj Māra Dusi stvarno ne zna za meru’. I sa tim pogledom, Zli, Māra Dusi pade sa onog mesta i ponovo se pojavi u Velikom čistilištu.

Dakle, Zli, postoje tri naziva za Veliko čistilište: čistilište šest osnova kontakta, čistilište nabijanja na kolac i čistilište najvećeg bola. Onda, Zli, čuvari čistilišta dođoše do mene i rekoše: ’Dobri gospodine, kada se štap koji kroz telo prolazi odgore i onaj koji prolazi odole sretnu kod tvog srca, tada ćeš znati: „U čistilištu se pečem hiljadu godina“.’

Mnogo godina, Zli, mnogo vekova, mnogo milenijuma, pekao sam se u tom Velikom čistilištu. Deset milenijuma pekao sam se u dodatku Velikog čistilišta, doživljavajući osećaj koji se naziva ’izlazak iz opekotina’. Oblik mog tela, Zli, bio je poput ljudskog tela, ali je glava bila u obliku riblje.

Sa čime bi se moglo uporediti čistilište
u kojem se pekao Dusi, napasnik
nad Vidhūrom, učenikom
i bramanom Kakusandhom?
Gvozdena koplja, na stotine,
i svako posebno patnju zadaje;
sa time bi se moglo uporediti čistilište
u kojem se pekao Dusi, napasnik
nad Vidhūrom, učenikom
i bramanom Kakusandhom.

Crni, mnogo imaš da propatiš
što si povredio tog monaha,
učenika Probuđenoga,
koji neposredno za to zna.

U sred okeana
jedna zgrada čitav eon postoji,
svetluca safirima, blista ognjeno
jasnom, prozračnom svetlošću,
u njoj plešu nimfe duginih boja
svojim kompleksnim, bogatim ritmovima.

Crni, mnogo imaš da propatiš…
koji neposredno za to zna.

Ja sam onaj koji je, kad ga je
Probuđeni lično obodrio,
zatresao palatu Migārine majke
jednim nožnim prstom, dok su monasi gledali.

Crni, mnogo imaš da propatiš…
koji neposredno za to zna.

Ja sam onaj koji je, držeći čvrsto
snagu natprirodnih moći,
prostresao čitavu Veđayanta palatu
noćnim prstom, kako bih protresao božanstva:

Crni, mnogo imaš da propatiš…
koji neposredno za to zna.

Ja sam onaj koji je u toj palati
Sakki postavio sledeće pitanje:
’Znaš li ti, onda, prijatelju, oslobođenje
kroz potpuno iskorenjivanje žudnje?’
Na to je Sakka odgovorio
iskreno na postavljeno pitanje:

Crni, mnogo imaš da propatiš…
koji neposredno za to zna.

Ja sam onaj koji je razmišljao da Brami
postavi ovo pitanje u nebeskom Sudhamma holu:
’Postoji li, prijatelju, još uvek u tebi
pogrešno gledište koje si jednom prihvatio?
Vidiš li sada jasno prolaznost
nebeskog blistavog sjaja?’
A Brama mi tada odgovori
iskreno i po redu:
’Nema u meni, gospodine, više
pogrešnog gledišta jednom prihvaćenog;
Sav nebeski blistavi sjaj
sada jasno vidim kao prolazan;
opozivam svoju raniju tvrdnju
da on je trajan, večan’:

Crni, mnogo imaš da propatiš…
koji neposredno za to zna.

Ja sam onaj koji je, kroz oslobođenje,
dotakao sam vrh planine Sineru,
posetio Pubbavideha šumu
i druge krajeve gde ljudi žive.

Crni, mnogo imaš da propatiš
što si povredio tog monaha,
učenika Probuđenoga,
koji neposredno za to zna.

Nikada nije bila pronađena vatra
čija je namera: ’Hajde da opečem budalu’,
već budala koji krene na vatru
sam sebe ispeče delima svojim.
Isto tako i ti, Māra:
krenuvši na Tathāgatu,
nalik budali što se s vatrom igra,
jedino samog sebe opečeš.
Nasrnuvši na Tathāgatu
mnogo si loših zasluga stekao.
Zli, možeš li da zamisliš
da tvoja zlodela ne dozru?
Time što činiš, gomilaš zlo
koje će dugo potrajati, o nesrećniče!
Māra, podalje se drži od Budnoga,
ne isprobavaj svoje trikove na monasima.“

Tako je monah prekoreo Māru
u u Bhesakaḷa gaju,
na šta ovaj mračni duh
na licu mesta nestade bez traga.