Mađđhima Nikāya

Atthakanagara sutta

52. Čovek iz Aṭṭhakanāgare

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom poštovani Ānanda živeo u Beluvagāmaki, kraj Vesālija.

A tom prilikom je kućedomaćin Dasama iz Aṭṭhakanāgare bio stigao u Pāṭaliputtu nekim poslom. Onda otide do nekog monaha u Kukkuṭa parku i pošto mu se poklonio, sede sa strane i upita ga: „Poštovani gospodine, gde poštovani Ānanda sada živi? Želeo bih da vidim poštovanog Ānandu.“

„Kućedomaćine, poštovani Ānanda živi u Beluvagāmaki, kraj Vesālija.“

Kada je kućedomaćin Dasama obavio posao u Pāṭaliputti, otide on do poštovanog Ānande u Beluvagāmaki, kraj Vesālija. Pošto mu se poklonio, sede sa strane i upita ga:

„Poštovani Ānanda, postoji li jedna stvar koju je objavio Blaženi, znalac i vidilac, dostojni i potpuno probuđeni, uz pomoć koje bi monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan, svoj neoslobođen um učinio oslobođenim, svoje nerazorene nečistoće učinio razorenim, a on dosegao nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije?“

„Da, kućedomaćine, jednu takvu stvar je objavio Blaženi.“

„A koja je to jedna stvar, poštovani Ānanda?“

„Tako, kućedomaćine, sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, monah ulazi i ostaje na prvom stupnju zadubljenja, koji je praćen usmerenošću misli i istraživanjem, uz ushićenje i zadovoljstvo rođeno se iz osame. On ga razmatra i ovako razume: ’Ovaj prvi stupanj zadubljenja je uslovljen i stvoren voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća, tada zbog njegove želje za Dhammom, ushićenja Dhammom, razaranjem pet nižih okova, postaje onaj koji će se sigurno preporoditi spontano [u Čistim boravištima] i odatle doseže konačnu nibbānu, a da se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je jedna stvar koju je objavio Blaženi, znalac i vidilac, dostojni i potpuno probuđeni, uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan, svoj neoslobođen um čini oslobođenim, svoje nerazorene nečistoće čini razorenim, a on doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja, monah ulazi i ostaje na drugom stupnju zadubljenja… On ga razmatra i ovako razume: ’Ovaj drugi stupanj zadubljenja je uslovljen i stvoren voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, sa bleđenjem i ushićenja, monah… ulazi i ostaje na trećem stupnju zadubljenja… On ga razmatra i ovako razume: ’Ovaj treći stupanj zadubljenja je uslovljen i stvoren voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

Dalje, sa napuštanjem zadovoljstva i bola… monah ulazi i ostaje na četvrtom stupnju zadubljenja… On ga razmatra i ovako razume: ’Ovaj četvrti stupanj zadubljenja je uslovljen i stvoren voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, monah boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu; takođe nagore, nadole, unaokolo i svuda, svima kao i sebi, boravi prožimajući čitav svet umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, obilnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva i mržnje. On sve to razmatra i ovako razume: ’Ovo oslobođenje uma kroz prijateljsku ljubav je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, monah boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim saosećanjem… bez neprijateljstva i mržnje. On sve to razmatra i ovako razume: ’Ovo oslobođenje uma kroz saosećanje je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, monah boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim radošću zbog sreće drugih… bez neprijateljstva i mržnje. On sve to razmatra i ovako razume: ’Ovo oslobođenje uma kroz radost zbog sreće drugih je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, monah boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim ravnotežom uma … bez neprijateljstva i mržnje. On sve to razmatra i ovako razume: ’Ovo oslobođenje uma kroz ravnotežu uma je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, sa potpunim nadilaženjem opažaja oblika, sa nestankom opažaja čulnog podražaja, sa neobraćanjem pažnje na opažaj raznolikosti, svestan da ’prostor jeste beskonačan’, monah ulazi i boravi u području beskonačnog prostora. On sve to razmatra i ovako razume: ’Ovo dostizanje područja beskonačnog prostora je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, sa potpunim nadilaženjem područja beskonačnog prostora, svestan da ’svest jeste beskonačna’, monah ulazi i boravi u području beskonačne svesti. On sve to razmatra i ovako razume: ’Ovo dostizanje područja beskonačne svesti je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća… tada se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi… uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan… doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

Dalje, sa potpunim nadilaženjem područja beskonačne svesti, svestan da ’nema ničega’, monah ulazi i boravi u području ničega. On sve to razmatra i ovako razume: ’Ovo dostizanje područja ničega je uslovljeno i stvoreno voljom. Ali sve što je uslovljeno i stvoreno voljom jeste prolazno, podložno nestanku’. Postojan u tome, dostiže on razaranje nečistoća. Ali ako ne dostigne razaranje nečistoća, tada zbog njegove želje za Dhammom, ushićenja Dhammom, razaranjem pet nižih okova, postaje onaj koji će se sigurno preporoditi spontano [u Čistim boravištima] i odatle doseže konačnu nibbānu, a da se nikada više ne vrati u ovaj svet.

To je jedna stvar koju je objavio Blaženi, znalac i vidilac, dostojni i potpuno probuđeni, uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan, svoj neoslobođen um čini oslobođenim, svoje nerazorene nečistoće čini razorenim, a on doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.

To je još jedna stvar koju je objavio Blaženi, znalac i vidilac, dostojni i potpuno probuđeni, uz pomoć koje monah, ako boravi pažljiv, marljiv i odlučan, svoj neoslobođen um čini oslobođenim, svoje nerazorene nečistoće čini razorenim, a on doseže nenadmašnu sigurnost od jarma koju nije dosegao ranije.“

Kada je poštovani Ānanda završio, kućedomaćin Dasama iz Aṭṭhakanāgare mu reče: „Poštovani Ānanda, baš kao kad bi čovek koji traži ulaz ka skrivenom blagu odjednom naišao na jedanaest ulaza ka skrivenom blagu, isto tako sam i, tražeći jedna vrata ka Besmrtnom iznenada naišao na jedanaest vrata ka Besmrtnom. Baš kao kada bi čovek imao kuću sa jedanaest vrata, pa kad je zahvati plamen, on bi mogao da pobegne na sigurno kroz jedna od tih jedanaest vrata, isto tako ja mogu kroz jedna od tih jedanaest vrata da pobegnem u Besmrtno. Poštovani gospodine, drugi askete bi čak tražili da im dam naknadu za svoje učenje; a zašto ne bih ja darovao poštovanog Ānandu?“

Onda kućedomaćin Dasama iz Aṭṭhakanāgare okupi monašku zajednicu iz Pāṭaliputte i Vesālija, te ih je svojim rukama služio i zadovoljio različitim ukusnim jelima. Svakom monahu je poklonio komad platna, a poštovanom Ānandi trostruki ogrtač, te za njega podiže i boravište vredno pet stotina.