Mađđhima Nikāya

Ćatuma sutta

67. U Ćatumi

Ovako sa čuo. Jednom je priliko Blaženi boravio u Ćatumi, u gaju crvenolisne šljive.

U to vreme pet stotina monaha, predvođeni poštovanim Sariputtom i poštovanim Maha-Moggallanom dođoše u Ćatumu da vide Blaženoga. I dok su se novopridošli monasi pozdravljali sa monasima koji su tu već bili, pripremali sebi mesto gde će prenoćiti i odlagali svoje prosjačke zdele i gornji ogrtač, bili su vrlo bučni i galamili.

Na to Blaženi ovako reče poštovanom Anandi: “Ananda, ko su ti bučni ljudi? Neko bi pomislio da se radi o ribarima koji love ribu.“

“Poštovani gospodine, to su pet stotina monaha, predvođeni poštovanim Sariputtom i poštovanim Maha-Moggallanom, koji su došli u Ćatumu da vide Blaženoga. I dok se novopridošli monasi pozdravljaju sa monasima koji su tu već bili, pripremaju sebi mesto gde će prenoćiti i odlažu svoje prosjačke zdele i gornji ogrtač, vrlo su bučni i galame.“

“Tada, Ananda, reci tim monasima u moje ime da učitelj poziva poštovane.“

“Da, poštovani gospodine“, odgovori on, pa otide do onih monaha i reče im: “Učitelj poziva poštovane.“

“Da, prijatelju“, odgovoriše i odoše do Blaženog, pa pošto su mu se poklonili, sedoše sa strane. Kad su tako učinili, Blaženi ih upita: “Monasi, zašto ste toliko bučni i galamite? Neko bi pomislio da se radi o ribarima koji love ribu.“

“Poštovani gospodine, mi smo pet stotina monaha koji su, predvođeni poštovanim Sariputtom i poštovanim Maha-Moggallanom, došli u Ćatumu da vide Blaženoga. I dok smo se mi novopridošli monasi pozdravljali sa monasima koji su tu već bili, pripremali sebi mesto gde ćemo prenoćiti i odlagali svoje prosjačke zdele i gornji ogrtač, bili smo vrlo bučni i galamili.“

“Idite, monasi, raspuštam vas. Ne možete živeti sa mnom.“

“Da, poštovani gospodine“, odgovoriše i digoše se sa svojim mesta, pa pošto su se poklonili Blaženom, pazeći da im on ostane sa desne strane, raskloniše svoja mesta za prenoćište, pa uzevši svoju zdelu i gornji ogrtač, odoše.

A tom prilikom su se neki Sakyani iz Ćatume okupili u svojoj dvorani za okupljanje radi nekog posla. Videvši monahe još izdaleka kako dolaze, izađoše pred njih i upitaše: “Kuda idete, poštovana gospodo?“

“Prijatelji, ovu sanghu monaha je Blaženi raspustio.“

“Neka poštovani sednu ovde neko vreme. Možda ćemo mi biti u stanju da povratimo njegovo poverenje.“

“Da, prijatelji, odgovoriše ovi.“

Zatim Sakyani iz Ćatume odoše do Blaženog i pošto su mu se poklonili, sedoše sa strane i rekoše:

“Poštovani gospodine, neka se Blaženi raduje sanghi monaha; poštovani gospodine, neka Blaženi primi sanghu monaha; poštovani gospodine, neka Blaženi pokaže milosrđe prema sanghi monaha sada kao što je pokazivao milosrđe prema njima i ranije. Poštovani gospodine, ovde ima novih monaha, tek zamonašenih, onih koji su tek nedavno pristupili ovom učenju i praksi. Ako nemaju priliku da vide Blaženog, u njima se može dogoditi promena. Poštovani gospodine, baš kao što se u mladim izdancima kada nemaju vode može dogoditi promena, tako je moguće, poštovani gospodine, i sa novim monasima, tek zamonašenim, onima koji su tek nedavno pristupili ovom učenju i praksi. Ako nemaju priliku da vide Blaženog, u njima se može dogoditi promena. Poštovani gospodine, baš kao što se u mladom teletu kada ne vidi svoju majku može dogoditi promena, tako je moguće, poštovani gospodine, i sa novim monasima, tek zamonašenim, onima koji su tek nedavno pristupili ovom učenju i praksi. Ako nemaju priliku da vide Blaženog, u njima se može dogoditi promena. Poštovani gospodine, neka se Blaženi raduje sanghi monaha; poštovani gospodine, neka Blaženi primi sanghu monaha; poštovani gospodine, neka Blaženi pokaže milosrđe prema sanghi monaha sada kao što je pokazivao milosrđe prema njima i ranije.“

Tada se u umu Brame Sahampatija pojavi misao ista kao i u umu Blaženog, pa isto tako brzo kao što bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku, nestade on iz Braminog sveta i pojavi se pred Blaženim. Zatim namesti svoj gornji ogrtač, sklopi dlanove u visini grudi u znak poštovanja prema Blaženom i reče:

“Poštovani gospodine, neka se Blaženi raduje sanghi monaha; poštovani gospodine, neka Blaženi primi sanghu monaha… (isto kao u pasusu 7)… sada kao što je pokazivao milosrđe prema njima i ranije.“

Sakyani iz Ćatume i Brama Sahampati uspeli su da povrate poverenje Blaženog svojim poređenjima sa mladim izdancima i teletom.

Onda se poštovani Maha-Moggallana ovako obrati monasima: “Ustajte, prijatelji, uzmite svoje prosjačke zdele i gornje ogrtače. Sakyani iz Ćatume i Brama Sahampati uspeli su da povrate poverenje Blaženog svojim poređenjima sa mladim izdancima i teletom.“

“Da, prijatelju“, odgovoriše ovi i pošto su uzeli prosjačke zdele i gornje ogrtače, odoše do Blaženog, te mu se pokloniše i sedoše sa strane. Kad to učiniše, Blaženi upita poštovanog Sariputtu: “Šta si pomislio Sariputta, kada sam raspustio sanghu monaha?“

“Poštovani gospodine, ovako sam pomislio: ‘Blaženi je raspustio sanghu monaha. Blaženi će sada boraviti u miru, predati se prijatnom boravištu ovde i sada; a i mi ćemo isto tako boraviti u miru, predati se prijatnom boravištu ovde i sada’.“

“Stani, Sariputta, stani! Ne treba tako da razmišljaš.“

Zatim se Blaženi obrati poštovanom Maha-Moggallani: “Šta si ti pomislio Maha-Moggallana, kada sam raspustio sanghu monaha?“

“Poštovani gospodine, ovako sam pomislio: ‘Blaženi je raspustio sanghu monaha. Blaženi će sada boraviti u miru, predati se prijatnom boravištu ovde i sada. Sada ćemo poštovani Sariputta i ja predvoditi sanghu monaha.“ Dobro je, Moggallana! Ili ću ja predvoditi sanghu monaha ili će je predvoditi Sariputta i Moggallana.“

Zatim se Blaženi obrati monasima ovako:

“Monasi, četiri vrste straha mogu se očekivati u onima koji se spuste dole do vode. Koje četiri? To su: strah od talasa, strah od krokodila, strah od virova i strah od proždrljivih riba. To su četiri vrste straha koje se mogu očekivati u onima koji se spuste dole do vode.

Isto tako, monasi, četiri vrste straha mogu se očekivati u onima koji su napustili dom i postali beskućnici u ovom učenju i praksi. Koje četiri? To su: strah od talasa, strah od krokodila, strah od virova i strah od proždrljivih riba.

A šta je to, monasi, strah od talasa? Tako sin dobre porodice iz poverenja napusti domaćinski život i ode u beskućnike, razmišljajući: ‘Žrtva sam rođenja, starenja i smrti, tuge, naricanje, bola, jada i očaja; žrtva sam patnje, plen patnje. Sigurno je moguće saznati gde je kraj čitavog tog okeana patnje’. Potom, pošto je tako učinio, njegovi saputnici u svetačkom životu ga savetuju i upućuju ovako: ‘Trebalo bi da tamo i ovamo ideš ovako; trebalo bi ga gledaš pravo i na stranu ovako; trebalo bi da pružaš i savijaš udove ovako; trebalo bi da svoj gornji ogrtač, zdelu i unutrašnji ogrtač nosiš ovako’. Onda on pomisli: ‘Ranije, kada sam živeo kod kuće, savetovao sam i upućivao druge, a sada ovi monasi, koji bi mi mogli biti sinovi ili unuci, misle da mogu da me savetuju i upućuju’. Zato on napušta vežbanje i vraća se nižem životu. Tada se on naziva onim koji je napustio vežbanje i vratio se nižem životu, zato što ga je savladao strah od talasa. Ovde ‘talasi’ označavaju bes i ogorčenje.

A šta je to, monasi, strah od krokodila? Tako sin dobre porodice iz poverenja napusti domaćinski život i ode u beskućnike, razmišljajući: ‘Žrtva sam rođenja, starenja i smrti, tuge, naricanje, bola, jada i očaja; žrtva sam patnje, plen patnje. Sigurno je moguće saznati gde je kraj čitavog tog okeana patnje’. Potom, pošto je tako učinio, njegovi saputnici u svetačkom životu ga savetuju i upućuju ovako: ‘Ovo možeš smatrati glavnom hranom, ovo ne možeš smatrati glavnom hranom; ovo možeš smatrati povremenom hranom, ovo ne možeš smatrati povremenom hranom; ovo možeš smatrati dodatkom hrani, ovo ne možeš smatrati dodatkom hrani; ovo možeš smatrati napitkom, ovo ne možeš smatrati napitkom. Možeš da jedeš kao glavnu hranu ono što je dopušteno, ne možeš da jedeš kao glavnu hranu ono što nije dopušteno; možeš da jedeš kao povremenu hranu ono što je dopušteno, ne možeš da jedeš kao povremenu hranu ono što nije dopušteno; možeš da jedeš kao dodatak hrani ono što je dopušteno, ne možeš da jedeš kao dodatak hrani ono što nije dopušteno; možeš da piješ ono što je dopušteno, ne možeš da piješ ono što nije dopušteno. Možeš uzimati glavnu hranu u propisano vreme, ne možeš uzimati glavnu hranu izvan propisanog vremena; možeš uzimati povremenu hranu u propisano vreme, ne možeš uzimati povremenu hranu izvan propisanog vremena; možeš uzimati dodatnu hranu u propisano vreme, ne možeš dodatnu hranu izvan propisanog vremena; možeš piti napitke u propisano vreme, ne možeš piti napitke izvan propisanog vremena.’

Onda on pomisli: ‘Ranije, kada sam živeo kod kuće, jeli smo glavnu hranu koju smo voleli i nismo jeli glavnu hranu koju nismo voleli; jeli smo povremenu hranu koju smo voleli i nismo jeli povremenu hranu koju nismo voleli; jeli smo dodatnu hranu koju smo voleli i nismo jeli dodatnu hranu koju nismo voleli; pili smo ono što smo voleli i nismo pili ono što nismo voleli. Jeli smo kao glavnu hranu i ono što je dopušteno i ono što nije dopušteno; jeli smo kao povremenu hranu i ono što je dopušteno i ono što nije dopušteno; jeli smo kao dodatnu hranu i ono što je dopušteno i ono što nije dopušteno; pili smo i ono što je dopušteno i ono što nije dopušteno. Jeli smo glavnu hranu i u propisano vreme i izvan propisanog vremena; jeli smo povremenu hranu i u propisano vreme i izvan propisanog vremena; jeli smo dodatnu hranu i u propisano vreme i izvan propisanog vremena; pili smo napitke i u propisano vreme i izvan propisanog vremena. Sada, kada nam predani domaćini daju različitu hranu tokom dana, izvan propisanog vremena, čini se kao da ovi monasi imaju korpu na ustima.’ Zato on napušta vežbanje i vraća se nižem životu. Tada se on naziva onim koji je napustio vežbanje i vratio se nižem životu, zato što ga je savladao strah od krokodila. Ovde ‘krokodili’ označavaju proždrljivost.

A šta je to, monasi, strah od virova? Tako sin dobre porodice iz poverenja napusti domaćinski život i ode u beskućnike, razmišljajući: ‘Žrtva sam rođenja, starenja i smrti, tuge, naricanje, bola, jada i očaja; žrtva sam patnje, plen patnje. Sigurno je moguće saznati gde je kraj čitavog tog okeana patnje’. Potom, pošto je tako učinio, ujutro se obuče i uzme prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te ode u selo da prosi hranu, ali ne motreći na svoje telo, na svoj govor, bez sabranosti, čula neobuzdanih. Onda vidi nekog domaćina ili domaćinovog sina sa pet struna čulnih užitaka kako im se prepustio. Onda on pomisli: ‘Ranije, kada sam živeo kod kuće, prepuštali smo se uživanju u svih pet zadovoljstava čula. Moja porodica je imućna; mogao bih i da uživam u tom imetku i da stičem zasluge darujući ga.’ Zato on napušta vežbanje i vraća se nižem životu. Tada se on naziva onim koji je napustio vežbanje i vratio se nižem životu, zato što ga je savladao strah od virova. Ovde ‘virovi’ označavaju pet struna čulnih užitaka.

A šta je to, monasi, strah od proždrljivih riba? Tako sin dobre porodice iz poverenja napusti domaćinski život i ode u beskućnike, razmišljajući: ‘Žrtva sam rođenja, starenja i smrti, tuge, naricanje, bola, jada i očaja; žrtva sam patnje, plen patnje. Sigurno je moguće saznati gde je kraj čitavog tog okeana patnje’. Potom, pošto je tako učinio, ujutro se obuče i uzme prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te ode u selo da prosi hranu, ali ne motreći na svoje telo, na svoj govor, bez sabranosti, čula neobuzdanih. Onda vidi ženu slabo pokrivenu, oskudno obučenu. Kada ugleda takvu ženu, požuda zatruje njegov um. Zato što mu je um zatrovan požudom, napušta vežbanje i vraća se nižem životu. Tada se on naziva onim koji je napustio vežbanje i vratio se nižem životu, zato što ga je savladao strah od proždrljivih riba. Ovde ‘proždrljive ribe’ označavaju žene.

Monasi, to su četiri vrste straha koje se mogu očekivati u onima koji su napustili dom i postali beskućnici u ovom učenju i praksi.“ Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.