Mađđhima Nikāya

Nalakapāna sutta

68. Govor u Nalakapāni

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u zemlji Kosala, u gaju blizu mjesta Nalakāpana. U to su doba sinovi mnogih uglednih porodica iz povjerenja u Blaženoga napustili dom i pridružili se beskućničkom redu. Tu su bili i redovnici Anurudo, Nandijo, Kimbalo, Bhagu, Kundadhano, Revato, Ānando i drugi vrlo ugledni sljedbenici. (Slijedi Budin govor u kojem, izgleda, prvi put pozdravlja tu skupinu mladih građana i želi im dobrodošlicu u svojoj zajednici, a zatim im daje prvu pouku o kontemplativnom pročišćenju i učvršćenju duha u zadubljenosti (đhanam).

Karakteristično je da u ovam govoru, kao i u Mn 128, Budo oslovljava cijelu skupinu, “Anurude” (u množini), govorničkim oblikom, koji ističe da je Anurudo predvodnik cijele družine. Budo ih najprije pita jesu li zadovoljni asketskim životom, pa nakon potvrdnog odgovora nastavlja):

“Vi ste, Anurude, još u punoj mladenačkoj snazi, u prvom razdoblju života, dok su vam kose još potpuno crne i dok ste mogli da zadovoljavate svoje strasti, ipak napustili dom i priklonili se beskućničkom životu… Na to vas nije navela prinuda kraljevske vlasti, niti razbojnička ucjena, ni dugovi, ni strah pred takvim nedaćama, a niste se pridružili beskućnicima ni iz nevolje, da se prehranite, nego ste osjetili da ste potlačeni neminovnošću rođenja, starosti i smrti, jada i nevolje, potlačeni patnjom, nezadovoljstvom i brigama—neumitnošću patnje. Pa ipak ste naslutili da je moguće dokrajčiti cijelu tu gomilu životnog stradanja. Zar niste, Anurude, u tom uverenju napustili dom i pridružili se beskućnicima?”

“Da, gospodine!”

“A sada Anurude, sinovi uglednih porodica, kad se tako odrode, šta dalje treba da poduzmu? Odvraćeni od strasti, Anurude, odvraćeni od svega što je bilo nepovoljno, ako ne postignete zadovoljstvo ili smirenje koje će vas odvesti još i dalje od toga, onda će vam požuda, zlovolja, tromost, briga, uzbuđenje, sumnja, nezadovoljstvo i dosada obuzeti duh još upornije nego ranije…”