Mađđhima Nikāya

Madhurā sutta

84. Govor u Madhuri

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom poštovani Maha-Kaććana živeo kraj Madhure, u Gundinom gaju.

I kralj Madhure Avantiputta doču: “Asketa Kaććana živi kraj Madhure, u Gundinom gaju. Ovakav se dobar glas raširio o učitelju Kaććani: ‘On je mudar, poseduje uvid, pronicljiv je, učen, artikulisan i oštrouman; on je u poodmaklim godinama i arahant. Dobro je videti takve arahante’.”

Onda kralj Madhure Avantiputta naredi da se pripremi veliki broj kočija i popevši se na jednu od njih, izveze se iz Madhure sa čitavom svitom, kako bi video poštovanog Maha Kaććanu. Vozio se sve dok je put bio prohodan za kočije, a onda sišao i nastavio peške do mesta gde je boravio poštovani Maha-Kaććana. Kad je stigao, pozdravio se sa njim i pošto su se prijateljski pozdravili i srdačno porazgovarali, sede on sa strane, pa reče:

“Učitelju Kaććano, bramani ovako kažu: ‘Bramani su najviša kasta, a svi oni koji pripadaju drugim kastama su ispod njih; bramani su najsvetlija kasta, a svi oni koji pripadaju drugim kastama su tamnije puti; samo su bramani pročišćeni, ali ne i ne-bramani; samo su bramani sinovi Brame, rođeni iz njegovih usta, Brama ih je rodio, Brama ih je stvorio, oni su baštinici Brame.’ Šta na to kaže Maha-Kaććana?”

“To su samo prazne reči, veliki kralju, da su ‘bramani najviša kasta… baštinici Brame’. A postoji i način na koji se može razumeti da je ta tvrdnja bramana samo prazne reči.

Šta misliš, veliki kralju? Ako plemić stiče sve više imetka, letine, srebra ili zlata, hoće li biti plemića koji ustaju pre njega i ležu posle njega, koji su voljni da mu služe, koji pokušavaju da mu udovolje i upućuju mu laskave reči, hoće li biti takođe bramana, trgovaca i zemljoradnika koji rade slično tome?”

“Biće, učitelju Kaććano.”

“A šta misliš, veliki kralju? Ako braman stiče sve više imetka, letine, srebra ili zlata, hoće li biti bramana koji ustaju pre njega i ležu posle njega, koji su voljni da mu služe, koji pokušavaju da mu udovolje i upućuju mu laskave reči, hoće li biti takođe trgovaca, zemljoradnika i plemića koji rade slično tome?”

“Biće, učitelju Kaććano.”

“A šta misliš, veliki kralju? Ako trgovac stiče sve više imetka, letine, srebra ili zlata, hoće li biti trgovaca koji ustaju pre njega i ležu posle njega, koji su voljni da mu služe, koji pokušavaju da mu udovolje i upućuju mu laskave reči, hoće li biti takođe zemljoradnika, plemića i bramana koji rade slično tome?”

“Biće, učitelju Kaććano.”

“A šta misliš, veliki kralju? Ako zemljoradnik stiče sve više imetka, letine, srebra ili zlata, hoće li biti zemljoradnika koji ustaju ustaju pre njega i ležu posle njega, koji su voljni da mu služe, koji pokušavaju da mu udovolje i upućuju mu laskave reči, hoće li biti takođe plemića, bramana i trgovaca koji rade slično tome?”

“Biće, učitelju Kaććano.”

“Pa šta onda misliš, veliki kralju? Ako je to tako, jesu li te četiri kaste sve iste ili nisu. Kako se to tebi čini?”

“Sigurno da je tako, učitelju Kaććano, da su te četiri kaste sve iste: među njima nema nikakve razlike koju bih ja video.”

“Tako je, veliki kralju, na taj se način može razumeti da je ta tvrdnja bramana samo prazne reči.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da plemić ubija živa bića, uzima ono što mu nije dato, zloupotrebljava zadovoljstva seksa, laže, govori zlonamerno, govori grubo, ogovara, škrt je, uma ispunjenog mržnjom i drži se pogrešnog gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, je li verovatno da će se on preporoditi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu ili neće? Kako se tebi to čini?”

“Ako je plemić takav, učitelju Kaććano, verovatno je da će se on preporoditi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu. Tako se meni čini i tako sam čuo od arahanta.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da braman… trgovac.. zemljoradnik ubija živa bića… i drži se pogrešnog gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, je li verovatno da će se on preporoditi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu ili neće? Kako se tebi to čini?”

“Ako je braman… trgovac… zemljoradnik takav, učitelju Kaććano, verovatno je da će se on preporoditi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu. Tako se meni čini i tako sam čuo od arahanta.”

“Pa šta onda misliš, veliki kralju? Ako je to tako, jesu li te četiri kaste sve iste ili nisu. Kako se to tebi čini?”

“Sigurno da je tako, učitelju Kaććano, da su te četiri kaste sve iste: među njima nema nikakve razlike koju bih ja video.”

“Tako je, veliki kralju, na taj se način može razumeti da je ta tvrdnja bramana samo prazne reči.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da je plemić odustao od ubijanja živih bića, uzimanja onoga što mu nije dato, zloupotrebe zadovoljstava seksa, laganja, zlonamernog govora, grubog govora i ogovaranja, da nije škrt, da mu je um bez mržnje i drži se ispravnog gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, je li verovatno da će se on preporoditi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu ili neće? Kako se tebi to čini?”

“Ako je plemić takav, učitelju Kaććano, verovatno je da će se on preporoditi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu. Tako se meni čini i tako sam čuo od arahanta.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da je braman… trgovac… zemljoradnik odustao od ubijanja živih bića… i drži se ispravnog gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, je li verovatno da će se on preporoditi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu ili neće? Kako se tebi to čini?”

“Ako je braman… trgovac… zemljoradnik takav, učitelju Kaććano, verovatno je da će se on preporoditi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu. Tako se meni čini i tako sam čuo od arahanta.”

“Pa šta onda misliš, veliki kralju? Ako je to tako, jesu li te četiri kaste sve iste ili nisu. Kako se to tebi čini?”

“Sigurno da je tako, učitelju Kaććano, da su te četiri kaste sve iste: među njima nema nikakve razlike koju bih ja video.”

“Tako je, veliki kralju, na taj se način može razumeti da je ta tvrdnja bramana samo prazne reči.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da plemić upada u tuđe kuće, pljačka tuđe imanje, provaljuje, pravi zasede na putu ili zavodi žene drugih ljudi, pa ga tvoji vojnici uhvate i dovedu pred tebe, s rečima: ‘Gospodaru, ovo je zločinac; presudi mu kako misliš da je pravo’, kako bi se prema njemu poneo?”

“Pogubio bih ga, učitelju Kaććano, ili bih mu izrekao globu ili bih ga proterao u egzil ili bih mu izrekao neku drugu kaznu prema zasluzi. A zašto? Zato što je izgubio dotadašnji status plemića i sada je jednostavno postao pljačkaš.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da braman… trgovac… zemljoradnik upada u tuđe kuće, pljačka tuđe imanje, provaljuje, pravi zasede na putu ili zavodi žene drugih ljudi, pa ga tvoji vojnici uhvate i dovedu pred tebe, s rečima: ‘Gospodaru, ovo je zločinac; presudi mu kako misliš da je pravo’, kako bi se prema njemu poneo?”

“Pogubio bih ga, učitelju Kaććano, ili bih mu izrekao globu ili bih ga proterao u egzil ili bih mu izrekao neku drugu kaznu prema zasluzi. A zašto? Zato što je izgubio dotadašnji status bramana… trgovca… zemljoradnika i sada je jednostavno postao pljačkaš.”

“Pa šta onda misliš, veliki kralju? Ako je to tako, jesu li te četiri kaste sve iste ili nisu. Kako se to tebi čini?”

“Sigurno da je tako, učitelju Kaććano, da su te četiri kaste sve iste: među njima nema nikakve razlike koju bih ja video.”

“Tako je, veliki kralju, na taj se način može razumeti da je ta tvrdnja bramana samo prazne reči.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da plemić obrije kosu i bradu, obuče žuti ogrtač i napustivši domaćinski život ode u beskućnike, pa odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato i od laganja. Odustavši od jela noću, jede samo tokom jednog dela dana, drži se zaveta celibata, neguje vrlinu u sebi, dobar karakter. Kako bi se prema njemu poneo?”

“Poklonio bih mu se, učitelju Kaććano, ili bih ustao pred njim ili bih ga pozvao da sedne; ili bih ga zamolio da uzme od mene ogrtač, hranu, boravište i lekove; ili bih se postarao da bude branjen, pažen i zaštićen. A zašto? Zato što je izgubio dotadašnji status plemića i sada je jednostavno postao asketa.”

“A šta misliš, veliki kralju? Pretpostavimo da braman… trgovac.. zemljoradnik obrije kosu i bradu… drži se zaveta celibata, neguje vrlinu u sebi, dobar karakter. Kako bi se prema njemu poneo?”

“Poklonio bih mu se, učitelju Kaććano, ili bih ustao pred njim ili bih ga pozvao da sedne; ili bih ga zamolio da uzme od mene ogrtač, hranu, boravište i lekove; ili bih se postarao da bude branjen, pažen i zaštićen. A zašto? Zato što je izgubio dotadašnji status bramana… trgovca… zemljoradnika i sada je jednostavno postao asketa.”

“Pa šta onda misliš, veliki kralju? Ako je to tako, jesu li te četiri kaste sve iste ili nisu. Kako se to tebi čini?”

“Sigurno da je tako, učitelju Kaććano, da su te četiri kaste sve iste: među njima nema nikakve razlike koju bih ja video.”

“Tako je, veliki kralju, na taj se način može razumeti da je ta tvrdnja bramana samo prazne reči.”

Kad ovo bi rečeno, Avantiputta, kralj Madhure, reče poštovanom Maha Kaććani: “Odlično, učitelju Kaććāno! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je učitelj Kaććāna—na više različitih načina—razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Kaććanu kao utočište, Dhammu i monašku Sanghu kao utočište. Neka me učitelj Kaććāna prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”

“Ne uzimaj mene za utočište, veliki kralju. Uzmi za utočište istog onog Blaženog kojeg i ja imam za utočište.”

“A gde on živi sada, taj Blaženi, usavršeni i potpuno probuđeni, učitelju Kaććano?”

“Blaženi, usavršeni i potpuno probuđeni, dostigao je krajnje utrnuće, nibbanu, veliki kralju.”

“Ako bih čuo da je Blaženi na deset kilometara, otišao bih deset kilometara da bih video Blaženog, usavršenog i potpuno probuđenoga. Ako bih čuo da je Blaženi na dvadeset… trideset… četrdeset… pedeset… na stotinu kilometara, otišao bih stotinu kilometara da bih video Blaženog, usavršenog i potpuno probuđenoga. Ali pošto je Blaženi dostigao krajnje utrnuće, nibbanu, uzimam Blaženog kao utočište, uzimam Dhammu kao utočište, uzimam monašku Sanghu kao utočište. Neka me učitelj Kaććāna prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”