Mađđhima Nikāya

Dhammaćetiya sutta

89. Spomenici Dhammi

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo u zemlji Sakya, u gradu po imenu Medāḷumpa.

Tom prilikom Pasenadi, kralj Kosale, stigao je u Nagaraku nekim poslom. Tu se on obrati Dīgha Kārāyani: „Dragi Kārāyana, pripremi mi svečane kočije. Hajdemo do parka, kako bismo uživali u lepim prizorima“.

„Da, vaša visosti“, odgovori Dīgha Kārāyana. Kada su svečane kočije bile pripremljene, on obavesti kralja: „Vaša visosti, svečane kočije su pripremljene za Vas. Vreme je da uradite ono što mislite da treba.“

Onda se kralj Pasenadi pope na svečane kočije i praćen drugim kočijama, odveze se do Nagarake uz svu kraljevsku pompu, te produži do parka. Vozio se sve dok je moglo da se ide kočijom, a onda siđe i peške uđe u park.

Dok je tako šetao i tumarao parkom, kralj Pasenadi video je drveće koje je bilo divno i nadahnjujuće, daleko od bilo kakve buke, okruženo atmosferom osame, daleko od ljudi, pogodno za povlačenje. Takav prizor podseti ga na Blaženog ovako: „Ovo drveće je divno i nadahnjujuće, daleko od bilo kakve buke, okruženo atmosferom osame, daleko od ljudi, pogodno za povlačenje, slično mestima na koja sam odlazio da se poklonim Blaženom, usavršenom i potpuno probuđenome“. Tada reče Dīgha Kārāyani o čemu razmišlja i upita ga: „Gde sada živi Blaženi, usavršeni i potpuno probuđeni?“

„Ima, vaša visosti, u zemlji Sakya, grad po imenu Medāḷumpa. Blaženi, usavršeni i potpuno probuđeni, sada živi u njemu.“

„Koliko je Medāḷumpa daleko od Nagarake?“

„Nije daleko, vaša visosti, oko tri yođane. Još uvek je doba dan kada možemo stići tamo.“

„Onda, dragi Kārāyana, pripremi mi svečane kočije. Hajdemo da posetimo Blaženog, usavršenog i potpuno probuđenoga.“

„Da, vaša visosti“, odgovori ovaj. Kada su svečane kočije bile pripremljene, on obavesti kralja: „Vaša visosti, svečane kočije su pripremljene za Vas. Vreme je da uradite ono što mislite da treba.“

Onda se kralj Pasenadi pope na svečane kočije i praćen drugim kočijama, odveze se od Nagarake do sakyanskog grada Medāḷumpe. Stigao je još za dana, te produži do parka. Vozio se sve dok je moglo da se ide kočijom, a onda siđe i peške uđe u park.

A tom prilikom jedan broj monaha hodao je tamo-amo na otvorenom. Onda im se kralj Pasenadi približi i upita: „Poštovani, gde sada živi Blaženi, usavršeni i potpuno probuđeni? Želimo da vidimo Blaženog, usavršenog i potpuno probuđenog.“

„Ono je njegova koliba, veliki kralju, sa zatvorenim vratima. Priđite joj tiho, bez žurbe, popnite se na trem, nakašljite se i kucnite na vrata. Blaženi će vam ih otvoriti.“ Kralj Pasenadi tu odmah predade svoj mač i turban Dīgha Kārāyani. A Dīgha Kārāyana pomisli: „Dakle kralj ide sam! A ja ovde treba da ga čekam!“ Bez žurbe, kralj Pasenadi otide tiho do kolibe sa zatvorenim vratima, pope se na trem, nakašlja i kucnu na vrata. Blaženi mu otvori vrata.

Onda kralj Pasenadi uđe u kolibu. Poklonivši se do nogu Blaženom, poljubi njegova stopala i pomilova ih, izgovarajući svoje ime: „Ja sam Pasenadi, kralj Kosale, poštovani gospodine; ja sam Pasenadi, kralj Kosale, poštovani gospodine“.

„Ali, veliki kralju, kakav je razlog da ukazuješ takvu čast ovom telu i ispoljavaš takvo prijateljstvo?“

„Poštovani gospodine, na osnovu Dhamme ovako sam zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’. Sada, poštovani gospodine, vidim neke askete i bramane kako vode ograničen svetački život deset godina, dvadeset godina, trideset godina ili četrdeset godina, a onda ih nekom drugom prilikom vidim okićene, negovane, podsečene kose i brade, kako uživaju u užicima koje im obezbeđuje svih pet struna čulnih zadovoljstava. A ovde vidim monahe koji vode savršen i čist svetački život do poslednjeg trenutka i daha. Zaista, nigde drugde ne vidim da se živi tako savršen i čist svetački život kao ovde. Na osnovu toga sam, poštovani gospodine, zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’.

I opet, poštovani gospodine, kraljevi se svađaju sa kraljevima, plemići sa plemićima, bramani sa bramanima, domaćini sa domaćinima; majka se svađa sa detetom, dete sa majkom, otac sa detetom, dete sa ocem; brat se svađa sa bratom, brat sa sestrom, sestra sa bratom, prijatelj sa prijateljem. A ovde vidim monahe kako žive u slozi, uzajamnom uvažavanju, bez prepirki, mešajući se lako poput vode i mleka, gledajući jedni na druge očima punim ljubavi. Nigde drugde ne vidim zajednicu koja živi u takvom skladu. Na osnovu toga sam takođe, poštovani gospodine, zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’.

I opet, poštovani gospodine, šetao sam i tumarao od parka do parka, od vrta do vrta. Tamo sam video askete i bramane koji su ispošćeni, jadni, ružni, požuteli, nabreklih vena, takve da je ljudima mučno da ih i pogledaju. I pomislih: ’Svakako da ovi poštovani žive svetački život u nezadovoljstvu ili su učinili neko loše delo i kriju ga, tako su ispošćeni i jadni da je ljudima mučno da ih i pogledaju’. Otišao sam do njih i pitao ih: ’Poštovani, zašto ste tako ispošćeni i jadni… da je ljudima mučno da vas i pogledaju?’ A oni odgovoriše: ’To je bolest od koje pate svi u našoj porodici, veliki kralju’. Ali ovde vidim monahe koji žive nasmejani i veseli, istinski radosni, zaista vedri, nepomućenih čula, žive mirno, bez sukoba, zahvaljujući onome što im drugi daruju, u umu se priklanjaju osami poput divljeg jelena. I pomislih: ’Sigurno ovi poštovani uočavaju sve fine nijanse u učenju Blaženog, jer žive nasmejani i veseli… u umu se priklanjaju osami poput divljeg jelena’. Na osnovu toga sam takođe, poštovani gospodine, zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’.

I opet, poštovani gospodine, budući da sam miropomazan plemeniti kralj, imam moć da pogubim one koje treba pogubiti, da oglobim one koje treba oglobiti, da proteram one koje treba proterati. Pa ipak, kad predsedavam kraljevskim savetom, moji savetnici mi upadaju u reč i prekidaju me. Iako kažem: ’Gospodo, ne upadajte mi u reč i ne prekidajte me kada predsedavam kraljevskim savetom; sačekajte dok ne završim svoj govor’, moji mi savetnici ipak upadaju u reč i prekidaju me. Ali ovde gledam monahe dok Blaženi podučava Dhammi grupu od nekoliko stotina učenika i ne čuje se ni kašljanje, niti neki drugi šum tih učenika. Jednom je asketa Gotama podučavao Dhammi grupu od nekoliko stotina sledbenika i jedan se učenik nakašljao. Na to ga onaj do njega blago gurnu kolenom [kao znak]: ’Budi tih, poštovani prijatelju, ne pravi buku; Blaženi, naš učitelj, podučava nas Dhammi’. I pomislih: Divno je, čudesno je kako jedna grupa može biti tako disciplinovana bez sile ili oružja!’ Zaista ne vidim nijednu drugu grupu bilo gde da je tako disciplinovana. Na osnovu toga sam takođe, poštovani gospodine, zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’.

I opet, poštovani gospodine, ovde sam video neke vrlo učene plemiće, znalce, koji poznaju učenja drugih, precizne u raspravi poput savršenih strelaca; oni idu unaokolo i zapravo pobijaju gledišta drugih svojim oštrim umom. Kada čuju: 'Asketa Gotama će posetiti to i to selo ili grad', oni onda kuju plan: 'Otići ćemo do askete Gotame i postaviti mu ovakvo pitanje. Ako na njega odgovori ovako, tada ćemo njegovo učenje pobiti na ovaj način; a ako na pitanje odgovori ovako, tada ćemo njegovo učenje pobiti na onaj način.'

Onda im jave: 'Asketa Gotama je stigao u to i to selo ili grad'. I oni odu do askete Gotame, a ovaj ih uputi, podstakne, obodri i ohrabri govorom o Dhammi. Pošto ih je asketa Gotama uputio, podstaknuo, obodrio i ohrabrio govorom o Dhammi, oni ni nemaju neka pitanja da mu postave, pa kako bi onda mogli i da pobiju njegovo učenje. Oni zapravo postanu njegovi učenici. Na osnovu toga sam takođe, poštovani gospodine, zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’.

I opet, poštovani gospodine, video sam neke vrlo učene bramane…

I opet, poštovani gospodine, video sam neke vrlo učene kućedomaćine…

I opet, poštovani gospodine, video sam neke vrlo učene askete… oni ni nemaju neka pitanja da mu postave, pa kako bi onda mogli i da pobiju njegovo učenje. Oni zapravo pitaju Blaženog da ih zamonaši, a on to i učini. Ne dugo pošto su otišli u beskućnike, boraveći u osami, sabrani, predani, marljivi i odlučni, oni ubrzo dostižu i ostaju na cilju svetačkog života, zbog kojeg najvrsniji mladići odlaze od doma u beskućništvo. I tada kažu: 'Skoro smo bili izgubljeni, skoro smo bili potpuno propali, jer ranije smo tvrdili da smo askete, iako nismo bili askete; tvrdili smo da smo bramani, iako nismo bili bramani, tvrdili smo da smo arahanti, iako nismo bili arahanti. Ali sada jesmo askete, jesmo bramani, jesmo arahanti.' Na osnovu toga sam takođe, poštovani gospodine, zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’.

I opet, poštovani gospodine, Isidatta i Purāna, moja dva nadzornika, jedu moju hranu i koriste moje kočije; kod mene zarađuju za život i stiču slavu. No, i pored toga, manje poštuju mene nego što poštuju Blaženog. Kada sam jednom poveo vojsku i nadzornike Isidattu i Purānu sa sobom, prenoćili smo u nekoj sasvim maloj kući. I tako videh da su Isidatta i Purāna dobar deo noći proveli razgovarajući o Dhammi, a onda legoše glave okrenute u pravcu mesta za koje su čuli da se u njemu tih dana nalazio Blaženi, a nogu okrenutih prema meni. I pomislih: ’Divno je, čudesno je to! Ova dva nadzornika, Isidatta i Purāna, jedu moju hranu i koriste moje kočije; kod mene zarađuju za život i stiču slavu. No, i pored toga, manje poštuju mene nego što poštuju Blaženog. Sigurno ti dobri ljudi uočavaju sve fine nijanse u učenju Blaženog’. Na osnovu toga sam takođe, poštovani gospodine, zaključio o Blaženom: ’Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro objasnio i Sangha učenika Blaženog vežba na pravi način’.

I opet, poštovani gospodine, Blaženi je plemićkog porekla, baš kao što sam i ja; Blaženi je Kosalanin, baš što sam i ja; Blaženom je osamdeseta godina, baš kao što je i meni. Pošto je tako, mislim da priliči iskazati ovako veliku čast Blaženom i ispoljiti takvo prijateljstvo.

A sada, poštovani gospodine, odlazimo. Vrlo smo zauzeti i mnogo toga treba još uraditi.“

„Vreme je, veliki kralju, da uradiš onako kako misliš da treba.“

Onda Pasenadi, kralj Kosale, ustade sa svog mesta i pošto se poklonio Blaženom, pazeći da mu ovaj ostane sa desne strane, otide.

Nedugo pošto je otišao, Blaženi se obrati monasima ovim rečima: „Monasi, pre nego što je ustao sa svog mesta i otišao, kralj Pasenadi je opisao spomenike Dhammi. Naučite te spomenike Dhammi, monasi, ovladajte tim spomenicima Dhammi, zapamtite te spomenike Dhammi. Ti spomenici Dhammi jesu korisni, monasi, i pripadaju temelju svetačkog života.“

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.