Mađđhima Nikāya

Assalayana sutta

93. Govor Assalayani

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

A u to vreme pet stotina bramana iz različitih krajeva došli su u Sāvatthi, svaki svojim poslom. Tada ti bramani pomisliše: “Taj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste. Ko li je u stanju da raspravlja sa njim o takvoj tvrdnji?”

Tom prilikom bramanski učenik po imenu Assalayana takođe se nalazio u Sāvatthiju. Mlad, obrijane glave, šesnaestogodišnjak, bio je ovladao petovrsnim znanjem triju Veda –- značenje reči i obredna pravila, rastavljanje slogova i intonacija, a uz to i redosled predaje, izučio je metriku i gramatiku, potpuno upućen u prirodnu filozofiju i telesna obeležja velikih ličnosti. Tada bramani pomisliše: “Bramanski učenik po imenu Assalayana takođe se nalazi u Sāvatthiju. Mlad… potpuno upućen u prirodnu filozofiju i telesna obeležja velikih ličnosti. On će biti u stanju da raspravlja sa asketom Gotamom o takvoj tvrdnji ”

I tako bramani odoše do bramanskog učenika Assalayane i rekoše mu: “Učitelju Assalayano, ovaj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste. Neka učitelj Assalayana ode i raspravi sa asketom Gotamom o toj tvrdnji.”

Kad to bi rečeno, bramanski učenik Assalayana odgovori: “Gospodo, asketa Gotama je onaj koji govori Dhammu. A sa onima koji govore Dhammu je teško raspravljati se. Ja nisam u stanju da sa asketom Gotamom raspravljam o toj tvrdnji.”

Po drugi put mu bramani rekoše: “Učitelju Assalayano, ovaj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste. Neka učitelj Assalayana ode i raspravi sa asketom Gotamom o toj tvrdnji. Jer učitelj Assalayana je završio i obuku isposnika”.

I drugi put bramanski učenik Assalayana odgovori: “Gospodo, asketa Gotama je onaj koji govori Dhammu. A sa onima koji govore Dhammu je teško raspravljati se. Ja nisam u stanju da sa asketom Gotamom raspravljam o toj tvrdnji.”

Po treći put mu bramani rekoše: “Učitelju Assalayano, ovaj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste. Neka učitelj Assalayana ode i raspravi sa asketom Gotamom o toj tvrdnji. Jer učitelj Assalayana je završio i obuku isposnika. Neka učitelj Assalayana ne bude pobeđen bez borbe”.

Kad ovo bi rečeno, bramanski učenik Assalayana odgovori: “Gospodo, asketa Gotama je onaj koji govori Dhammu. A sa onima koji govore Dhammu je teško raspravljati se. Ja nisam u stanju da sa asketom Gotamom raspravljam o toj tvrdnji. Pa ipak, gospodo, na vaš nagovor ja ću poći.”

Onda bramanski učenik Assalayana, praćen velikom grupom bramana, otide do Blaženoga i srdačno se pozdravi sa njim. Kad učtiv i prijateljski razgovor bi završen, sede on sa strane, te ovako reče Blaženome: “Učitelju Gotamo, bramani ovako kažu: ‘Bramani su najviša kasta, sve druge kaste su ispod njih; bramani su kasta najsvetlije puti, sve druge kaste su tamnije; jedino bramani su pročišćeni, ali ne i ne-bramani; samo su bramani sinovi Brame, potomci Brame, rođeni iz njegovih usta; rodio ih je Brama, stvorio ih je Brama, oni su njegovi naslednici.’ Šta na sve to kaže učitelj Gotama?”

“Assalayano, bramanske žene imaju menstruaciju, zatrudne, porode se i doje. A ipak oni koji su rođeni iz materice bramanki kažu: ‘Bramani su najviša kasta… samo su bramani sinovi Brame, potomci Brame, rođeni iz njegovih usta; rodio ih je Brama, stvorio ih je Brama, oni su njegovi naslednici’.”

“Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak bramani misle ovako: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’.”

“Šta misliš o ovome, Assalayana? Da li si kada čuo da u Joni i Kambođi, kao i u drugim rubnim oblastima, postoje samo dve kaste, gospodari i robovi. I da gospodari postaju robovi, a robovi gospodari?”

“Čuo sam, gospodine.”

“Pa na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta bramani u tom slučaju kažu: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’?”

“Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak bramani misle ovako: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da osoba plemenitog roda ubija živa bića, uzima ono što joj nije dato, upušta se u nedostojne seksualne odnose, laže, govori zlonamerno, vređa, ogovara, gramziva je, uma ispunjenog zlovoljom i drži se pogrešnih gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, nije li verovatnije da se ona preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu, a ne kao braman? Pretpostavimo da trgovac… radnik ubija živa bića… i drži se pogrešnih gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, nije li verovatnije da se ona preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu, a ne kao braman?

“Ne, učitelju Gotamo. Bilo da je neko plemenitog roda, braman, trgovac ili radnik—bilo ko iz sve četiri klase ko ubija živa bića… i drži se pogrešnih gledišta, posle sloma tela, posle smrti, verovatnije je da će se preporoditi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu.”

“Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta bramani u tom slučaju kažu: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’?”

“Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak bramani misle ovako: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da braman odustane od ubijanja živih bića, uzimanja onog što mu nije dato, ne upušta se u nedostojne seksualne odnose, ne laže, ne govori zlonamerno, ne vređa, ne ogovara, nije gramziv, da u njegovom umu nema zlovolje i drži se ispravnog gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, nije li jedino verovatno da se on preporodi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu—a ne kao plemić, trgovac ili radnik?”

“Ne, učitelju Gotamo. Bilo da je neko plemenitog roda, braman, trgovac ili radnik—bilo ko iz sve četiri klase ko odustane od ubijanja živih bića… i drži se ispravnog gledišta, posle sloma tela, posle smrti, verovatno je da se preporodi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu,”

“Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta bramani u tom slučaju kažu: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’?”

“Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak bramani misle ovako: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Je li samo braman u stanju da u svom umu razvija ljubav prema određenom kraju, bez neprijateljstva i zlovolje, a da to nije moguće za plemića, trgovca i radnika?”

“Ne, učitelju Gotamo. Bilo da je neko plemenitog roda, braman, trgovac ili radnik—bilo ko iz sve četiri klase u stanju da u svom umu razvija ljubav prema određenom kraju, a bez neprijateljstva i zlovolje.”

“Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta bramani u tom slučaju kažu: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’?”

“Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak bramani misle ovako: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Je li samo braman u stanju da uzme sunđer i sapun, ode na reku i sa sebe spere prašinu i prljavštinu, a da to nije moguće za plemića, trgovca i radnika?”

“Ne, učitelju Gotamo. Bilo da je neko plemenitog roda, braman, trgovac ili radnik—bilo ko iz sve četiri klase u stanju da uzme sunđer i sapun, ode na reku i sa sebe spere prašinu i prljavštinu.”

“Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta bramani u tom slučaju kažu: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’?”

“Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak bramani misle ovako: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da pomazanik, sveti kralj okupi stotinu ljudi različitog porekla i kaže im: “Gospodo, neka oni koji su rođeni među plemićima, bramanima ili vladarima uzmu drvo sala, salalu, sandalovinu ili padumaku, nek zapale vatru i stvore toplotu. A oni koji su rođeni među parijama, nedodirljivima, među korparima, štaviteljima kože ili pogrebnicima uzmu drvo od kojeg je napravljeno pojilo za pse, pojilo za svinje, sanduk za otpatke ili neko drugo odbačeno drvo, upale ga i stvore toplotu’.

Šta misliš, Assalayana? Kada neko iz prve grupe upali vatru i stvori toplotu, da li će ta vatra imati plamen, boju i sjaj, da li će je biti moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi, a kada neko iz druge grupe upali vatru i stvori toplotu, ta vatra neće imati plamen, boju i sjaj, neće je biti moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi?”

“Ne, učitelju Gotamo. Kada neko iz prve grupe upali vatru i stvori toplotu, ta će vatra imati plamen, boju i sjaj, biće je moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi. Isto tako kada neko iz druge grupe upali vatru i stvori toplotu, ta vatra će takođe imati plamen, boju i sjaj, biće je moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi. Jer svaka vatra ima plamen, boju i sjaj, svaku je vatru moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi.”

“Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta bramani u tom slučaju kažu: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’?”

“Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak bramani misle ovako: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da mladić plemenitog roda živi sa bramanskom devojkom i iz te zajednice se rodi sin. Da li bi to dete trebalo smatrati plemićem, na osnovu njegovog oca, ili bramanom, na osnovu njegove majke?”

“Može se smatrati oboma, učitelju Gotamo.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da bramanski mladić živi sa devojkom plemenitog roda i iz te zajednice se rodi sin. Da li bi to dete trebalo smatrati plemićem, na osnovu njegove majke, ili bramanom, na osnovu njegovog oca?”

“Može se smatrati oboma, učitelju Gotamo.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da se kobila spari sa magarcem i potom se rodi mladunče. Da li bi ga trebalo smatrati konjem, na osnovu njegove majke, ili magarcem, na osnovu njegovog oca?”

“To je mazga, učitelju Gotamo, jer ne pripada nijednoj od te dve vrste. Vidim razliku u ovom poslednjem slučaju, ali ne vidim je ni u jednom od ranijih slučajeva.”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da postoje dva bramanska učenika koji su braća, od iste majke rođeni, jedan marljiv i oštrouman, a drugi koji nije ni marljiv, ni oštrouman. Kojeg od njih dvojice bi bramani prvog nahranili na pogrebnoj daći, pri obredu libacije, pri obredu žrtvovanja ili gozbi za goste?”

“U takvim prilikama bramani bi prvog nahranili onoga ko je marljiv i oštrouman. Učitelju Gotamo, kako bi ono što je dato onome ko nije ni marljiv ni oštrouman moglo doneti veliki plod?”

“A šta misliš o ovome, Assalayana? Pretpostavimo da postoje dva bramanska učenika koji su braća, od iste majke rođeni, jedan marljiv i oštrouman, ali nemoralan i lošeg karaktera, a drugi koji nije ni marljiv, ni oštrouman, ali čestit i dobrog karaktera. Kojeg od njih dvojice bi bramani prvog nahranili na pogrebnoj daći, pri obredu libacije, pri obredu žrtvovanja ili gozbi za goste?”

“U takvim prilikama bramani bi prvog nahranili onoga ko je čestit i dobrog karaktera. Učitelju Gotamo, kako bi ono što je dato onome ko je nemoralan i lošeg karaktera moglo doneti veliki plod?”

“Assalayana, prvo si se izjasnio u vezi sa rođenjem, potom si se izjasnio u vezi sa poznavanjem svetih tekstova, da bi upravo na osnovu toga na kraju došao do zaključka da je pročišćenje za sve četiri kaste, baš kao što sam i ja opisao.”

Kad to bi rečeno, bramanski učenik Assalayana ostade da sedi ćutljiv i zbunjen, poguren i klonule glave, neveseo i bez ikakvog odgovora. Videvši ga takvog, Blaženi mu reče:

“Assalayana, jednom kada su sedam bramanskih mudraca boravili u kolibi od pruća u šumi, u njima se javilo ovakvo opasno gledište: ‘Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici’. I o tome je čuo i Devala Mračni. Onda on uredi kosu i bradu, stavi na sebe odeću oker boje, obu se i uzevši svoj zlatni štap, pojavi se pred boravištem sedam bramanskih mudraca. Onda, hodajući tamo-amo ispred boravišta sedam bramanskih mudraca, mudrac Devala Mračni ovako govoraše: ‘Gde li su ti časni bramanski mudraci otišli? Gde li su ti časni bramanski mudraci otišli?’ Na to sedam bramanskim mudraca pomisli: ‘Ko to poput nekakve seoske lude hoda tamo amo ispred našeg boravišta i govori: “Gde li su ti časni bramanski mudraci otišli? Gde li su ti časni bramanski mudraci otišli?” Hajde da ga izgrdimo!’ Potom sedam bramanskih mudraca ovako izgrdiše Devalu Mračnog: ‘Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna! Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna!’ Ali što su ga sedam bramanskih mudraca više proklinjali, to je mudrac Devala Mračni postajao lepši, naočitiji i zgodniji. Na to sedam bramanskih mudraca pomisliše: ‘Sav naš asketizam je uzalud, sav naš svetački život je bez rezultata. Ranije kad bismo nekoga proklinjali: “Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna! Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna!”, on bi na kraju i postao pepeo’. Ali sada što ovoga više proklinjemo, to on lepši, naočitiji i zgodniji postaje.’

‘Vaš asketizam nije uzalud, gospodo, vaš svetački život nije bez rezultata. Ali, gospodo, odložite svoju mržnju prema meni’.”

‘Odložili smo svoju mržnju prema tebi, gospodine. Ko si ti?’

‘Jeste li čuli za mudraca Devalu Mračnog, gospodo’—‘Da, gospodine.’—‘E ja sam taj.’

Na to sedam bramanskih mudraca priđoše mudracu Devali Mračnom i pokloniše mu se. Onda im on reče: ‘Gospodo, čuo sam da dok su sedam bramanskih mudraca boravili u kolibi od pruća u šumi, u njima se javilo ovakvo opasno gledište: “Bramani su najviša kasta… oni su Bramini naslednici”.’—‘Tako je, gospodine.’

‘Ali, gospodo, da li ste sigurni da je majka koja vas je rodila imala kontakt samo sa bramanom, a nikada sa ne-bramanom?’—‘Ne, gospodine.’

‘Ali, gospodo, da li ste sigurni da je majka vaše majke, pa sve unazad do sedmog kolena, imala kontakt samo sa bramanom, a nikada sa ne-bramanom?’—‘Ne, gospodine.’

Ali, gospodo, da li ste sigurni da je otac koji vas je začeo imao kontakt samo sa bramankom, a nikada sa ne-bramankom?’—‘Ne, gospodine.’

‘Ali, gospodo, da li ste sigurni da je otac vašeg oca, pa sve unazad do sedmog kolena, imao kontakt samo sa bramankom, a nikada sa ne-bramankom?’—‘Ne, gospodine.’

‘Ali, gospodo, da li znate kako se začinje plod u materici?’

‘Gospodine, mi znamo kako se začinje plod u materici. Kad se sjedine majka i otac, u plodne majčine dane, a tu je i biće koje treba da se ponovo rodi. Tako se plod začinje u materici kada su zajedno te tri stvari.’

‘Onda, gospodo, znate li zasigurno je li to biće koje treba da se ponovo rodi plemenitog roda, braman, trgovac ili radnik?’

‘Gospodine, mi ne znamo zasigurno je li to biće koje treba da se ponovo rodi plemenitog roda, braman, trgovac ili radnik.’

‘Pošto je to tako, šta ste onda vi?’

‘Pošto je to tako, mi ne znamo šta smo mi.’

Tako, Assalayana, čak ni tih sedam bramanskih mudraca, kad ih je propitivao i proveravao mudrac Devala Mračni o njihovoj tvrdnji vezanoj za rođenje, nisu bili u stanju da je odbrane. Pa kako ćeš ona ti, kada te ja propitujem i proveravam o tvojoj tvrdnji vezanoj za rođenje, biti u stanju da je odbraniš? Ti koji se oslanjaš na učenje svojih učitelja i nisi dostojan da im budeš ni njihov sluga Punna.

Kad ovo bi rečeno, bramanski učenik Assalayana reče Blaženome: “Odlično, učitelju Gotamo! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je učitelj Gotama—na više različitih načina—razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha kao utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”