Aṅguttara Nikāya

11.2. Inget behov att önska…

Hos en människa begåvad med dygd, fulländad i dygd, finns inget behov att önska ”Må frihet från ånger uppstå hos mig”. Det är tingens natur att frihet från ånger uppstår hos en människa som är begåvad med dygd, fulländad i dygd.

Hos en människa fri från ånger finns inget behov att önska ”Må glädje uppstå hos mig”. Det är tingens natur att glädje uppstår hos en människa fri från ånger.

Hos en glädjefylld människa finns inget behov att önska ”Må hänryckning uppstå hos mig”. Det är tingens natur att hänryckning uppstår hos en glädjefylld människa.

Hos en hänryckt människa finns inget behov att önska ”Må min kropp bli lugn”. Det är tingens natur att en hänryckt människa utvecklar lugn hos kroppen.

Hos en människa med lugn hos kroppen finns inget behov att önska ”Må jag uppleva välbehag”. Det är tingens natur att en människa med lugn hos kroppen upplever välbehag.

Hos en människa som upplever välbehag finns inget behov att önska ”Må mitt sinne utveckla koncentration”. Det är tingens natur att en människa som upplever välbehag utvecklar koncentration.

Hos en människa vars sinne är koncentrerat finns inget behov att önska ”Må jag inse och se tingen som de verkligen är”. Det är tingens natur att en människa vars vars sinne är koncentrerat inser och ser tingen som de verkligen är.

Hos en människa som inser och ser tingen som de verkligen är finns inget behov att önska ”Må jag känna uppvaknande från villfarelse”. Det är tingens natur att en människa som inser och ser tingen som de verkligen är känner uppvaknande från villfarelse.

Hos en människa som känner uppvaknande från villfarelse finns inget behov att önska ”Må jag utveckla lidelsefrihet”. Det är tingens natur att en människa som känner uppvaknande från villfarelse utvecklar lidelsefrihet.

Hos en människa med lidelsefrihet finns inget behov att önska ”Må jag förverkliga kunskap och klarsynthet om befrielse. Det är tingens natur att en lidelsefri människa förverkligar kunskap och klarsynthet om befrielse.

På detta sätt, har lidelsefrihet förverkligande av kunskap och klarsynthet om befrielse som mål, kunskap och klarsynthet om befrielse som belöning. Uppvaknande från villfarelse har lidelsefrihet som mål, lidelsefrihet som belöning. Insikt och seende av tingen som de verkligen är har uppvaknande från villfarelse som mål, uppvaknande från villfarelse som belöning. Koncentration har insikt och seende av tingen som de verkligen är som mål, insikt och seende av tingen som de verkligen är som belöning. Välbehag har koncentration som mål, koncentration som belöning. Lugn har välbehag som mål. välbehag som belöning. Hänryckning har har lugn som mål, lugn som belöning. Glädje har hänryckning som mål, hänryckning som belöning. Frihet från ånger har glädje som mål, glädje som belöning. Skicklig dygd har frihet från ånger som mål, frihet från ånger som belöning.

På detta sätt leder mentala egenskaper till mentala egenskaper, mentala egenskaper bringar mentala egenskaper till deras fulländning, direkt från det hitre till den Bortre Stranden.