Aṅguttara Nikāya

5.175. Den som står utanför

Försedd med dessa fem egenskaper står en lekmannaefterföljare utanför en lekmannaefterföljares krets. en nedfläckad lekmannaefterföljare, en grumlad lekmannaefterföljare. Vilka fem? Han/hon har inte övertygelse (om Buddhas
Uppvaknande), har ingen dygd, är angelägen om skyddande amuletter och ceremonier, litar på skyddande amuletter och ceremonier, inte på kamma, och söker mottagare för sina offer utanför (Sanghan) och ger offer där först. Försedd med dessa fem egenskaper står en lekmannaefterföljare utanför en lekmannaefterföljares krets. en nedfläckad lekmannaefterföljare, en grumlad lekmannaefterföljare.

Försedd med dessa fem egenskaper är en lekmannaefterföljare en juvel bland lekmannaefterföljare, en lotus bland lekmannaefterföljare, en fin blomma bland lekmannaefterföljare. Vilka fem? Han/hon har övertygelse, har dygd, är inte angelägen om skyddande amuletter och ceremonier, litar inte på skyddande amuletter och ceremonier, litar på kamma, och söker inte mottagare för sina offer utanför (Sanghan) och ger offer där först. Försedd med dessa fem egenskaper är en lekmannaefterföljare en juvel bland lekmannaefterföljare, en lotus bland lekmannaefterföljare, en fin blomma bland lekmannaefterföljare.