Aṅguttara Nikāya

5.43. Vad uppskattas?

Då gick Anathapindika, lekmannen, till Den Välsignade, och när han anlänt och bugat satte han sig vid ena sidan. Och när han satt där sade Den Välsignade till honom:

—Dessa fem ting, lekman, är uppskattade, angenäma, behagliga och svåra att skaffa sig i världen. Vilka fem?

  1. Långt liv är uppskattat, angenämt, behagligt och svårt att skaffa sig i världen.
  2. Skönhet är uppskattat, angenämt, behagligt och svårt att skaffa sig i världen.
  3. Lycka är uppskattat, angenämt, behagligt och svårt att skaffa sig i världen.
  4. Hög status är uppskattat, angenämt, behagligt och svårt att skaffa sig i världen.
  5. Återfödelse i himlen är uppskattat, angenämt, behagligt och svårt att skaffa sig i världen.

Nu, säger jag dig, dessa fem ting skaffar man sig inte på grund av böner eller önskningar. Om de kunde skaffas på grund av böner eller önskningar, vem här skulle vara utan dem? Det passar sig inte för ädla anhängare att önska långt liv, att be om det eller att glädja sig åt att göra det. I stället skall ädla anhängare som önskar långt liv följa och utöva vägen som leder till långt liv. När man gör det, kommer man att få långt liv, antingen mänskligt eller gudomligt.

Det passar sig inte för ädla anhängare att önska skönhet, att be om det eller att glädja sig åt att göra det. I stället skall ädla anhängare som önskar skönhet följa och utöva vägen som leder till skönhet. När man gör det, kommer man att få skönhet, antingen mänskligt eller gudomligt.

Det passar sig inte för ädla anhängare att önska lycka, att be om det eller att glädja sig åt att göra det. I stället skall ädla anhängare som önskar lycka följa och utöva vägen som leder till lycka. När man gör det, kommer man att få lycka, antingen mänsklig eller gudomlig.

Det passar sig inte för ädla anhängare att önska hög status, att be om det eller att glädja sig åt att göra det. I stället skall ädla anhängare som önskar hög status följa och utöva vägen som leder till hög status. När man gör det, kommer man att få hög status, antingen mänsklig eller gudomlig.

Det passar sig inte för ädla anhängare att önska återfödelse i himlen, att be om det eller att glädja sig åt att göra det. I stället skall ädla anhängare som önskar återfödelse i himlen följa och utöva vägen som leder till återfödelse i himlen. När man gör det, kommer man att få återfödelse i himlen, antingen mänsklig eller gudomlig.

Långt liv, skönhet, status, ära
himmel. hög födelse:
Till dessa som gläds
i strävan efter dessa ting
i stort mått, oavbrutet
prisar den visa medvetenheten
genom förtjänst.

Den visa människan, medveten,
förvärvar tvåfaldig välgång:
Välgång i detta liv och
välfärd i nästa.
Genom att bryta sig igenom till sin välgång
kallas hon förståndig, vis.