Aṅguttara Nikāya

7.35. En vän

Munkar, en vän som är begåvad med sju egenskaper är värd att vara tillsammans med. Vilka sju? Han ger vad som är svårt att ge. Han gör det som är svårt att göra. Han står ut med det som är svårt att stå ut med. Han avslöjar sina hemligheter för dig. Han slår vakt om dina hemligheter. När motgångar drabbar överger han dig inte. När du är ensam och fattig ser han inte ner på dig. En vän som är begåvad med dessa sju egenskaper är värd att vara tillsammans med.

Han ger det som är vackert,
svårt att ge.
Gör det som är svårt att göra,
Står ut med smärtfyllda, sårande ord.

Sina hemligheter säger han dig,
dina hemligheter vaktar han.

När motgångar drabbar,
överger han dig inte;
när du är ensam och fattig
ser han inte ner på dig.

En människa med dessa drag påträffas
är det en vän att taga vara på
av alla som önskar en vän