Majjhima Nikāya

32. Mahagosinga Sutta

h1>

Detta har jag hört: En gång vistades Den Välsignade i Gosinga salaskog tillsammans med många kunniga äldre lärjungar som vördade Sariputta, Mahamoggallana, Mahakassapa, Anurudha, Revata, Ananda och många andra mycket kunniga, äldre lärjungar. Vördade Mahamoggalla steg på kvällen upp från sin avskildhet och vände sig till Vördade Mahakassapa och sade: ”Kassapa, låt oss gå till Vördade Sariputta för att lyssna till Dhamma” Vördade Mahakassapa samtyckte och Vördade Mahakassapa, Mahamoggallana, och Anurudha vände sig till Vördade Sariputta och bad att få höra Dhamma och Vördade Ananda vände sig till Vördade Revata och sade: Bhante Revata, de framstående munkarna har vänt sig till Vördade Sariputta för att få höra Dhamma, skall vi ockå går för att höra Dhamma?” Vördade Revata samtyckte och Vördade Revata och Vördade Ananda vände sig till Vördade Sariputta.

Vördade Sariputta såg Vördade Revata och Ananda närma sig på avstånd och sade:

—Välkommen Bhante Ananda, nära och förtrogne till Den Välsignade. Bhante Ananda, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog?

—Bhante Sariputta, en lärd munk, som hyser Dhamma, uppskattar Dhamma, som är god i början, i mitten och i slutet, och som bekänner sig fullkomligt till det rena, heliga livet. Genom denna Dhamma blir han för han den med sig både i ord och praktik och blir erfaren av den genom intellektuell skärpa. Han skulle undervisa den till fyrfaldiga skaror med ord som kommer till honom utan svårighet för att förstöra dolda benägenhet hos dem med förslagen mental förmåga. Bhante Sariputta, en sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

När detta sagts, vände sig Vördade Sariputta till Vördade Revata:

—Bhante Revata, Vördade Ananda har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Revata, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog?

—Bhante Sariputta, en munk som tycker om avskildhet, förbunden med sinnets inre lugn. Han skulle inte åsidosätta jhana, rustad med vis begrundan, och han skulle utveckla uthållighet utan tankar och planlösa funderingar. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

När detta sagts, vände sig Vördade Sariputta till Vördade Anurudha:

—Bhante Anuruddha, Vördade Revata har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Anurudha, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog?

—Bhante Sariputta, munken med det himmelska ögat renad mer än mänskligt, skulle se på det tusenfaldiga världssystemet. Likt en man som klättrat till sin byggnads högsta våning skulle titta på en skiva med tusenfaldigt stor omkrets. På samma sätt skulle munken med det himmelska ögat, renad mer än mänskligt se på det tusenfaldiga världssystemet. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

När detta sagts, vände sig Vördade Sariputta till Vördade Mahakassapa:

—Bhante Mahakassapa, Vördade Anurudha har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Mahakassapa, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog?

—Bhante Sariputta, skogsmunken, som prisar vistelsen i skogen. En som äter lite och prisar ätandet av lite. En som bär en munkdräkt gjord av trasor och prisar bärandet av en munkdräkt gjord av trasor. Begränsad till tre munkdräkter och prisar det. Med få önskemål och prisar få önskemål och tillfredsställd prisar tillfredsställelse. Avskild och prisar avskildheten, tillbakadragen och prisar tillbakadragandet från folkmassa. Med uppväckt strävan prisar uppväckt strävan och stark prisar förmåga till styrka. Koncentrerad och prisar förmågan till koncentration och vis och prisar förmågan till vishet. Fått insikt och prisar förmågan till insikt och försedd med insiktens kunskap och klarsyn och prisar insiktens kunskap och klarsyn. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

När detta sagts, vände sig Vördade Sariputta till Vördade Mahamoggallana:

—Bhante Moggallana, Vördade Mahakassapa har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Moggallana, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog?

—Bhante Sariputta, två munkar som diskuterar en djup punkt i Dhamma skulle ställa frågor till varandra. Skulle finna svar på varandras frågor. De skulle inte råka i gräl med varandra, deras tal skulle vara lämpligt och värdefullt. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

Sedan vände sig Vördade Mahamoggallana till Vördade Sariputta:

—Bhante Sariputta, Vi har alla förklarat detta i enlighet med vårt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Sariputta, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog?

—Bhante Moggallana, jo, en munk som utövar makt över sitt sinne och inte håller fast vid sinnets makt. Vilka önskemål han bär på morgonen, dem bär han på morgonen. Vilka önskemål han bär mitt på dagen, dem bär han mitt på dagen. Vilka önskemål han bär på kvällen, dem bär han på kvällen. Precis som krönt konung, eller hans minister som hade en korg full av kläder i olika färger, skulle välja de kläder han ville bära på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. På samma sätt skulle munken utöva makt över sitt sinne och inte hålla fast vid sinnets makt. Vilka önskemål han bär på morgonen, mitt på dagen och på kvällen, dessa vart och ett önskemål bär han på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

—Vi ska gå till Den Välsignade och berätta allt detta och det som han förklarar ska vi bära i våra hjärtan..

Dessa Vördade samtyckte och de gick till Den Välsignade, hälsade vördnadsfullt och satt sig vid hans sida. Sedan sade Vördade Sariputta följande till Den Välsignade:

Vördade, Vördade Revata och Vördade Ananda kom till mig för att lyssna till Dhamma. Jag såg Vördade Revata och Ananda närma sig på avstånd och sade: Välkommen Bhante Ananda, nära och förtrogne till Den Välsignade. Bhante Ananda, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog?

Vördade, sade då Vördade Ananda: Bhante Sariputta, en lärd munk, som hyser Dhamma, uppskattar Dhamma, som är god i början, i mitten och i slutet, och som bekänner sig fullkomligt till det rena, heliga livet. Genom denna Dhamma blir han för han den med sig både i ord och praktik och blir erfaren av den genom intellektuell skärpa. Han skulle undervisa den till fyrfaldiga skaror med ord som kommer till honom utan svårighet för att förstöra dolda benägenhet hos dem med förslagen mental förmåga. Bhante Sariputta, en sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

—Bra Sariputta, så som Ananda själv har förklarat, en som hyser Dhamma, uppskattar Dhamma, som är god i början, i mitten och i slutet, och som bekänner sig fullkomligt till det rena, heliga livet. Genom denna Dhamma blir han för han den med sig både i ord och praktik och blir erfaren av den genom intellektuell skärpa. Han skulle undervisa den till fyrfaldiga skaror med ord som kommer till honom utan svårighet för att förstöra dolda benägenhet hos dem med förslagen mental förmåga.

—När detta sagts, Vördade , sade jag till Vördade Revata: Bhante Revata, Vördade Ananda har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Revata, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog? När detta sagts sade Vördade Revata följande till mig: Bhante Sariputta, en munk som tycker om avskildhet, förbunden med sinnets inre lugn. Han skulle inte åsidosätta jhana, rustad med vis begrundan, och han skulle utveckla uthållighet utan tankar och planlösa funderingar. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

—Bra Sariputta, så som Revata själv har förklarat, en som tycker om avskildhet, förbunden med sinnets inre lugn. Han skulle inte åsidosätta jhana, rustad med vis begrundan, och han skulle utveckla uthållighet utan tankar och planlösa funderingar.

—När detta sagts, Vördade , sade jag till Vördade Anuruddha: Bhante Anuruddha, Vördade Revata har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Anuruddha, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog? När detta sagts sade Vördade Anuruddha följande till mig: Bhante Sariputta, munken med det himmelska ögat renad mer än mänskligt, skulle se på det tusenfaldiga världssystemet. Likt en man som klättrat till sin byggnads högsta våning skulle titta på en skiva med tusenfaldigt stor omkrets. På samma sätt skulle munken med det himmelska ögat, renad mer än mänskligt se på det tusenfaldiga världssystemet. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

—Bra Sariputta, så som Anuruddha själv har förklarat, en med det himmelska ögat renad mer än mänskligt, skulle se på det tusenfaldiga världssystemet.

—När detta sagts, Vördade , sade jag till Vördade Mahakassapa: Bhante Mahakassapa, Vördade Anurudha har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Mahakassapa, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog? När detta sagts sade Vördade Mahakassapa följande till mig: Bhante Sariputta, skogsmunken, som prisar vistelsen i skogen. En som äter lite och prisar ätandet av lite. En som bär en munkdräkt gjord av trasor och prisar bärandet av en munkdräkt gjord av trasor. Begränsad till tre munkdräkter och prisar det. Med få önskemål och prisar få önskemål och tillfredsställd prisar tillfredsställelse. Avskild och prisar avskildheten, tillbakadragen och prisar tillbakadragandet från folkmassa. Med uppväckt strävan prisar uppväckt strävan och stark prisar förmåga till styrka. Koncentrerad och prisar förmågan till koncentration och vis och prisar förmågan till vishet. Fått insikt och prisar förmågan till insikt och försedd med insiktens kunskap och klarsyn och prisar insiktens kunskap och klarsyn. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

—Bra Sariputta, så som Kassapa själv har förklarat, han som prisar vistelsen i skogen, försedd med insiktens kunskap och klarsyn och prisar insiktens kunskap och klarsyn.

När detta sagts, Vördade , sade jag till Vördade Mahamoggallana: Bhante Moggallanana, Vördade Mahakassala har förklarat detta i enlighet med sitt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Moggallana, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog? Bhante Sariputta, två munkar som diskuterar en djup punkt i Dhamma skulle ställa frågor till varandra. Skulle finna svar på varandras frågor. De skulle inte råka i gräl med varandra, deras tal skulle vara lämpligt och värdefullt. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

—Bra Sariputta, så som Kassapa själv har förklarat han som är en god förkunnare.

—Vördade, sedan sade jag till Vördade Sariputta: Bhante Sariputta, Vi har alla förklarat detta i enlighet med vårt omdöme, nu frågar vi dig. Bhante Sariputta, i månskenet är salaskogen mycket angenäm i sin fulla blomning med himmelsk doft. Vilken sorts munk skulle ge glans åt denna salaskog? När detta sagts sade Vördade Sariputta följande till mig: Bhante Moggallana, jo, en munk som utövar makt över sitt sinne och inte håller fast vid sinnets makt. Vilka önskemål han bär på morgonen, dem bär han på morgonen. Vilka önskemål han bär mitt på dagen, dem bär han mitt på dagen. Vilka önskemål han bär på kvällen, dem bär han på kvällen. Precis som krönt konung, eller hans minister som hade en korg full av kläder i olika färger, skulle välja de kläder han ville bära på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. På samma sätt skulle munken utöva makt över sitt sinne och inte hålla fast vid sinnets makt. Vilka önskemål han bär på morgonen, mitt på dagen och på kvällen, dessa vart och ett önskemål bär han på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. En sådan munk skulle ge glans åt Gosinga salaskog.

—Bra Sariputta, så som Sariputta själv har förklarat han som utövar makt över sitt sinne och inte håller fast vid sinnets makt. Vilka önskemål han bär på morgonen, mitt på dagen och på kvällen, dessa vart och ett önskemål …

När detta var sagt sade Vördade Sariputta följande till Den Välsignade:

—Vördade, vems ord är de bästa?

—Sariputta, Alla är de goda ord, och är i sin ordning, men lyssna till vad jag har att säga: här är en munk, som när måltiden är slut och har återvänt från allmoserundan, sitter med korslagda ben, håller kroppen rak och frambringar uppmärksamhet. Då bestämmer han, inte förrän mitt sinne är befriat från begär skall jag ändra min ställning. Sariputta, en sådan munk ger glans åt Gosinga salaskog.

Den Välsignade sade alltså detta och de Vördade gladdes åt Den Välsignades ord.