Majjhima Nikāya

63. Instruktioner till Malunkyaputta

h1>

Detta har sagts: Vid ett tillfälle vistades den Upphöjde i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetavana. Då, när Bhante Malunkyaputta satt ensam i sin meditation, dök en rad tankar upp i hans medvetande:

Dessa ståndpunkter har inte förklarats, de har skjutits år sidan och ogillats av Den Välsignade—Universum är evigt, universum är inte evigt, universum är begränsat, universum är obegränsat, själ och kropp är samma sak, själen är en sak och kroppen är en annan sak, efter döden existerar Tathagata (Buddhas benämning på sig själv), efter döden existerar inte Tathagata, efter döden både existerar och icke-existera Tathagata.

Jag uppskattar inte, jag godtar inte att Den Välsignade inte har förklarat dem för mig. Jag tänker gå och fråga Den Välsignade om det här. Om han förklarar för mig att Universum är evigt, att Universum inte är evigt, att Universum är begränsat, att Universum är obegränsat, att Själ och kropp är samma sak, att Själen är en sak och kroppen är en annan sak, att Efter döden existerar Tathagata, att Efter döden existerar inte Tathagata, att Efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata, då vill jag leva det heliga livet under honom.

Om han inte förklarar för mig att Universum är evigt, att Universum inte är evigt, att Universum är begränsat, att Universum är obegränsat, att Själ och kropp är samma sak, att Själen är en sak och kroppen är en annan sak, att Efter döden existerar Tathagata, att Efter döden existerar inte Tathagata, att Efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata, då vill jag ge upp träningen och återgå till ett lägre liv.

Sedan när det blev kväll reste sig Bhante Malunkyaputta från meditationen och gick till Den Välsignade och när han hälsat honom, satte han sig vid hans sida. När han satt där sade han till Den Välsignade: ”Mästare, just nu när jag satt ensam i min meditation så dök en rad tankar upp i mitt medvetande:

Dessa ståndpunkter har inte förklarats, de har skjutits år sidan och ogillats av Den Välsignade—universum är evigt, universum är inte evigt, universum är begränsat, universum är obegränsat, själ och kropp är samma sak, själen är en sak och kroppen är en annan sak, efter döden existerar Tathagata, efter döden existerar inte Tathagata, efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata.

Jag uppskattar inte, jag godtar inte att Den Välsignade inte har förklarat dem för mig. Jag tänker gå och fråga Den Välsignade om det här. Om han förklarar för mig att Universum är evigt, att Universum inte är evigt, att Universum är begränsat, att Universum är obegränsat, att Själ och kropp är samma sak, att Själen är en sak och kroppen är en annan sak, att efter döden existerar Tathagata, att Efter döden existerar inte Tathagata, att efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata, då vill jag leva det heliga livet under honom.

Om han inte förklarar för mig att Universum är evigt, att Universum inte är evigt, att Universum är begränsat, att Universum är obegränsat, att Själ och kropp är samma sak, att Själen är en sak och kroppen är en annan sak, att efter döden existerar Tathagata, att efter döden existerar inte Tathagata, att efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata, då vill jag ge upp träningen och återgå till ett lägre liv.

Mästare, om Den Välsignade vet att Universum är evigt, då bör han förklara för mig att Universum är evigt. Om han vet att Universum inte är evigt, då bör han förklara för mig att Universum inte är evigt. Men om han inte varken ser eller vet om universum är evigt eller inte, då är det ärligt av en person som inte ser eller vet att erkänna; ‘jag vet inte, jag ser inte’. Om han inte varken ser eller vet att efter döden existerar Tathagata, att efter döden existerar inte Tathagata, att efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata, då är det ärligt av en person som inte ser eller vet att erkänna; ‘jag vet inte’”.

”Malunkyaputta, har jag någonsin sagt till dig: ”Kom Malunkyaputta, lev det heliga livet under mig och jag skall förklara för dig att universum är evigt, universum är inte evigt, universum är begränsat, universum är obegränsat, själ och kropp är samma sak, själen är en sak och kroppen är en annan sak, efter döden existerar Tathagata, efter döden existerar inte Tathagata, efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata?”

”Nej, Mästare.”

” Och har du någonsin sagt till mig: ”Mästare, jag vill leva det heliga livet under dig och då skall Den Välsignade förklara för mig att universum är evigt, eller universum är inte evigt, eller universum är begränsat, eller universum är obegränsat, eller själ och kropp är samma sak, eller själen är en sak och kroppen är en annan sak, eller efter döden existerar Tathagata, eller efter döden existerar inte Tathagata, eller efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata?”

”Nej, Mästare”

”Då du dåraktige, vem är du då som kan klaga eller kräva något från någon?”

Malunkyaputta, om någon säger: ‘Jag vill inte leva det heliga livet under Den Välsignade så länge som han inte förklarar för mig att universum är evigt, eller universum är inte evigt, eller universum är begränsat, eller universum är obegränsat, eller själ och kropp är samma sak, eller själen är en sak och kroppen är en annan sak, eller efter döden existerar Tathagata, eller efter döden existerar inte Tathagata, eller efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata’, den människan skulle dö och dessa frågor skulle fortfarande inte ha förklarats av Tathagata.

Det är precis som om en man har sårats av en pil bestruken med gift. Hans vänner och bekanta, släktingar och familj skulle vilja ordna med en läkare och mannen skulle säga: ‘Jag vill inte ha denna pil borttagen förrän jag vet om mannen som sårade mig var av den ädla krigarkasten, av prästkasten, av handelsmännens kast eller av den låga kasten.’Han skulle säga: ‘Jag vill inte ha denna pil borttagen förrän jag vet vad han som sköt och sårade mig hette eller hans familjenamn, förrän jag vet om han var lång, medellång eller kort, förrän jag vet om han var svart, brun eller ljushyllt i hudfärg, förrän jag vet hans hemby, samhälle eller stad, förrän jag vet om bågen som jag sårades av var en långbåge eller en armborst, förrän jag vet om om bågsträngen som jag sårades av var gjord av fiber, bambufiber, sena eller bark, förrän jag vet om pilskaftet som jag sårades av var av vilt eller odlat material, förrän jag vet om fjädern på pilen som jag sårades av var från en gam, stork, hök, påfågel eller en annan fågel, förrän jag vet om skaftet på pilen som jag sårades av var fastsatt med en sena från en oxe, buffel eller en apa.’ Han skulle säga, ‘Jag vill inte ha denna pil borttagen förrän jag vet om pilen som jag sårades av var en vanlig pil, en böjd pil, en avskalad pil eller en pil av annan form. ’Mannen skulle dö och dessa saker skulle fortfarande vara okända för honom.

På samma sätt skulle om någon skulle säga: ‘Jag vill inte leva det heliga livet under Den Välsignade så länge som han inte förklarar för mig att universum är evigt, eller universum är inte evigt, eller universum är begränsat, eller universum är obegränsat, eller själ och kropp är samma sak, eller själen är en sak och kroppen är en annan sak, eller efter döden existerar Tathagata, eller efter döden existerar inte Tathagata, eller efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata’, den människan dö och dessa frågor skulle fortfarande inte ha förklarats av Tathagata.

Malunkyaputta, det heliga livet är inte beroende av åsikten att ‘universum är evigt’. Och det heliga livet är inte beroende av åsikten att ‘universum är inte evigt’. även om åsikten är att ‘universum är evigt’ eller åsikten att ‘universum inte är evigt’, så finns fortfarande födelsen, åldrandet, döden, det finns sorg, förtvivlan, smärta, bedrövelse och kval, vars upphörande jag noggrant förklarar här och nu.

Så, Malunkyaputta, håll i minnet vad jag har klargjort som icke-förklarat och vad jag har klargjort som förklarat. Och vad har jag inte förklarat? ‘Universum är evigt’, det har jag inte förklarat, ‘universum är inte evigt’, det har jag inte förklarat, ‘universum är begränsat’, det har jag inte förklarat, ‘universum är obegränsat’, det har jag inte förklarat, ‘själ och kropp är samma sak’, det har jag inte förklarat, ‘själen är en sak och kroppen är en annan sak’, det har jag inte förklarat, ‘efter döden existerar Tathagata’, det har jag inte förklarat, ‘efter döden existerar inte Tathagata’, det har jag inte förklarat, ‘efter döden både existerar och icke-existerar Tathagata’, det har jag inte förklarat.

Och varför har inte förklarat dessa frågor? Därför att det inte leder till målet, det är inte fundamentalt förenat med det heliga livet. Det leder inte till desillusion, lidelsefrihet, upphörande, lugn, till klar självkännedom, självuppvaknande, obundenhet. Det är därför jag har förklarat detta.

Och vad har jag förklarat? ‘Detta är lidandet’ har jag förklarat. ‘Detta är orsaken till lidandets uppkomst’ har jag förklarat. ‘Detta är lidandet upphörande’ har jag förklarat, ‘Detta är vägen som leder till lidandets upphörande’ har jag förklarat. Och varför har detta förklarats av mig? Därför att det leder till målet, det är fundamentalt förenat med det heliga livet. Det leder till desillusion, lidelsefrihet, upphörande, lugn, till klar självkännedom, självuppvaknande, obundenhet. Det är därför jag har förklarat detta.

Så, Malunkyaputta, håll i minnet vad jag har klargjort som icke-förklarat och vad jag har klargjort som förklarat.”

Detta är vad Den Välsignade sade. Tillfredsställd fann Bhante Malunkyaputta glädje i Den Välsignades ord.