Udāna

8.1. Totalt obunden (1)

Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden. Nu undervisade Den Välsignade enträget, väckande och uppmuntrande munkarna med dhammatal vad gällde Obundenhet. Munkarna – mottagliga, uppmärksamma, koncentrerade med hela sin medvetenhet, hörde – lyssnade på Dhamma.

Sedan, medan han förklarade innebörden, talade Den Välsignade vid detta tillfälle:

Det finns den dimension där det varken finns jord eller vatten, ingen eld, ingen vind; varken ändlös rymd eller medvetande, varken intighet eller gestaltning eller icke-gestaltning; varken denna värld eller nästa värld, varken sol eller måne. Och där, säger jag, finns varken något som uppkommer eller något som som försvinner; varken död eller uppkomst: inget fastslaget, inget frambringat utan upprätthållande (mentalt objekt). Detta är således lidandets upphörande.