Udāna

8.3. Totalt obunden (3)

Detta har jag hört. Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i Anathapindikas kloster nära Savatthi i Jetalunden. Nu undervisade Den Välsignade enträget, väckande och uppmuntrande munkarna med dhammatal vad gällde Obundenhet. Munkarna – mottagliga, uppmärksamma, koncentrerade med hela sin medvetenhet, hörde – lyssnade på Dhamma.

Sedan, medan han förklarade innebörden, talade Den Välsignade vid detta tillfälle:

Det finns, munkar något icke-fött, icke-tillblivelse, icke-gjort, icke-uppbyggt, om det inte fanns detta icke-fött, icke-tillblivelse, icke-gjort, icke-uppbyggt skulle frågan om frigörelse från födelse, tillblivelse, gjort, uppbyggt inte kunna märkas. Men just eftersom det finns något icke-fött, icke-tillblivelse, icke-gjort, icke-uppbyggt, kan frigörelse från födelse, tillblivelse, gjort, uppbyggt, uppbyggnad märkas.