Udāna

8.4. Totalt obunden (4)

Den som är beroende har vankelmod. Den som är oberoende har inget vankelmod. Där det inte finns vankelmod finns det lugn. Där det finns lugn finns inget begär. Där det inte finns begär finns inget som uppstår eller försvinner. Där det inte finns något som uppstår eller försvinner finns ingen död eller uppkomst. Där det inte finns död eller uppkomst där finns varken ett här eller ett där eller något mellan dessa två. Detta är alltså lidandets upphörande.