สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

เทวตาสังยุต

อาทิตตวรรคที่ ๕

เอกมูลสูตรที่ ๔

เทวดากราบทูลว่า บาดาลมีรากอันเดียว มีความวนสอง มีมลทินสาม มีเครื่องลาดห้า เป็นทะเล หมุนไปได้สิบสองด้าน ฤาษีข้ามพ้นแล้ว ฯ