TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

72. Ātuma

“Giống như mụt măng non có chồi đã phát triển, đã đâm nhánh, thì khó dời đi, tương tự như thế tôi (khó ra đi) khi người vợ đã được đem về. Hãy cho phép tôi. Giờ đây tôi đã xuất gia.”

Đại đức trưởng lão Ātuma đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Ātuma.