TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

73. Māṇava

“Sau khi nhìn thấy người già, và người bệnh bị khổ sở, và sau khi nhìn thấy người bị chết đã đi đến sự cạn kiệt của tuổi thọ, vì thế tôi đã ra đi, tôi đã xuất gia, sau khi dứt bỏ các dục làm thích ý.”

Đại đức trưởng lão Māṇava đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Māṇava.