TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

74. Suyāma

“Ước muốn về dục, ác tâm, sự dã dượi buồn ngủ, sự phóng dật, và hoài nghi hoàn toàn không tìm thấy ở vị tỳ khưu.”

Đại đức trưởng lão Suyāma đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Suyāma.